BRIEVEN AAN BREUKER

1993 ANNUS HORRIBILIS

4 FEBRUARI 1993 SCHRIJVEN VAN 31 JANUARI JONGSTLEDEN - 18 FEBRUARI 1993 VERDEDIGING VAN MIJN COLLEGA'S - 3 MAART 1993 CONDITIES VERBONDEN AAN MIJN CORRESPONDENTIE MET DRS T. BREUKER TE GRONINGEN - 8 MAART 1993 BEZOEK AAN ASSEN OP 15 MAART 1993 - 10 MAART 1993 NIEUWE INZICHTEN - 17 MAART 1993 BEZOEK AAN GRONINGEN - 20 MAART 1993 REACTIE OP MIJN BRIEF VAN 17 MAART 1993 - 18 APRIL 1993 WEEKEND IN DE ARDENNEN - 20 APRIL 1993 DE ZAAK NIETS B.V. DEEL 1 - 20 APRIL 1993 DE ZAAK NIETS B.V. DEEL 2 - 22 APRIL 1993 BRIEF AAN JAN WILZING - 29 APRIL 1993 GEWONNEN EN TOCH ZWAAR VERLOREN - 1 MEI 1993 OPERATIE SPIDER - 3 MEI 1993 BRIEVEN AAN MINISTERS - 31 MEI 1993 VERTROUWEN GEEFT VERTROUWEN - 26 JUNI 1993 DE VUURTOREN - 14 JULI 1993 FAX AAN MEVROUW MEULENBROEK - 21 JULI 1993 REACTIE OP DE BRIEF VAN 15 JULI 1993 - 14 AUGUSTUS 1993 MACCHIAVELLISME - 20 AUGUSTUS 1993 HET PROBLEEM JOHN/LIESBETH - 27 AUGUSTUS 1993 LIESBETH HALBERTSMA - 4 SEPTEMBER 1993 REACTIE OP MIJN EPISTELS VAN 20, 25 EN 27 AUGUSTUS 1993 - 9 SEPTEMBER 1993 JOUW LAATSTE BRIEFWISSELING MET LIESBETH HALBERTSMA - 13 SEPTEMBER 1993 JOUW BRIEF VAN 8 SEPTEMBER 1993 - 19 SEPTEMBER 1993 VIDEOTHERAPIE - 29 SEPTEMBER 1993 BEZOEK AAN GRONINGEN - 7 OKTOBER 1993 PROBLEEM LIESBETH - 12 OKTOBER 1993 UITNODIGING STIENS - 16 OKTOBER 1993 VOORBEREIDING BEZOEK AAN STIENS - 25 OKTOBER 1993 GASTVRIJE ONTVANGST IN STIENS - 27 OKTOBER 1993 DE STICHTING BEROEPSGERICHTE OPLEIDINGEN EN DE STICHTING NIEUW ELAN - 30 OKTOBER 1993 ERRATA - 6 NOVEMBER 1993 DE EERSTE WEEK VAN DE DAGTHERAPIE ZIT EROP - 10 NOVEMBER 1993 INZAKE HET RAPPORT VAN BEVINDINGEN VAN EEN OMBUDSVROUW - 20 NOVEMBER 1993 MET OPRECHTE DEELNEMING - 24 NOVEMBER 1993 ONTSPANNINGSOEFENING - 6 DECEMBER 1993 EEN HARDWERKENDE PROJECTLEIDSTER - 12 DECEMBER 1993 DE LANGSTE BRIEF VAN HET JAAR 1993 - 22 DECEMBER 1993 KERSTKAART VAN IDA WILADSEN VAN HET MALACA INSTITUTO ONTVANGEN

1994

5 JANUARI 1994 JAARWISSELING IN MAARN - 2 FEBRUARI 1994 COLOMBIAANSE ONTWIKKELINGEN - 13 FEBRUARI 1994 KORTE REACTIE OP BRIEF VAN 5 EN 6 FEBRUARI 1994 - 14 FEBRUARI 1994 VALENTIJNSDAG 1994 TWEE JAAR NA PARIJS - 23 FEBRUARI 1994 MIJN STEUN IN HET PROCES TEGEN DE GEMEENTE GRONINGEN  - 5 MAART 1994 MIJN DIERBARE OUD-COLLEGA EN DE HAKDAGPROCEDURE - 7 MAART 1994 KORT BRIEFJE AAN LIESBETH HALBERTSMA - 11 MAART 1994 BERICHT AAN ERIK VISSER - 20 MAART 1994 INTEGRITEIT EN RODE ROZEN - 1 APRIL 1994 TELEFOONGESPREK MET PETER OTTENHOFF - 16 APRIL 1994 INZAKE GEWONNEN EN TOCH ZWAAR VERLOREN - 17 APRIL 1994 TOESTEMMING VERZENDING BRIEF AAN MR RIJPKEMA - 18 APRIL 1994 ADVIES OM UITSLUITEND JURIDISCH RELEVANTE INFORMATIE IN TE BRENGEN - 25 APRIL 1994 HISTORISCHE STAP - 26 APRIL 1994 CONTOUREN VAN MIJN MAATSCHAPPELIJKE POSITIE - 29 APRIL 1994 EEN INGEVING - 1 MEI 1994 BEZOEK AAN HET REVIUS LYCEUM IN DOORN - 5 MEI 1994 FUNDAMENTEEL VERSCHIL IN HANDELWIJZE - 8 MEI 1994 HET STERREBEELD MAAGD - 15 MEI 1994 OVER LEVEN - 18 MEI 1994 VERSIE 2 CONCEPTBRIEF - 21 MEI 1994 VERSCHILLEN VAN INZICHTEN - 23 MEI 1994 DE PROJECTLEIDERSVERGADERING VAN 19 MAART 1990 - 29 MEI 1994 DE ZAAK NIETS BV - 4 JUNI 1994 LAATSTE WILSBESCHIKKING - 6 JUNI 1994 DECISION DAY - 9 JUNI 1994 ONDER POLITIE-ESCORTE TOT DRIEBERGEN NAAR ZOETERMEER - 19 JUNI 1994 WAT IS ER AAN DE HAND IN STRATEGISCH NEDERLAND? - 23 JUNI 1994 BERICHT VAN DE VERENIGING SPAANS OP SCHOOL EN ANDERE WEDERWAARDIGHEDEN - 30 JUNI 1994 AANKONDIGING VOORGENOMEN BEZOEK AAN GRONINGEN - 1 JULI 1994 LOW PROFILE - 9 JULI 1994 MERKWAARDIGE GEBEURTENISSEN DIE MIJ TEN DEEL ZIJN GEVALLEN - 12 JULI 1994 THE TAO - 14 JULI 1994 OVEREENKOMST MET DRS T. BREUKER TE GRONINGEN - 20 JULI 1994 ONTMOETING MET DRS. H.W. LULOFS - 26 JULI 1994 FEITEN IN CONVENTIE EN IN RECONVENTIE D.D. 9 AUGUSTUS 1989 - 5 AUGUSTUS 1994 THE TIMES THEY ARE A-CHANGIN' - 10 AUGUSTUS 1994 CONTACTEN MET INTERPOL - 13 AUGUSTUS 1994 CRIMINALISERING VAN HET ONDERWIJS, WAT IS DAT? - 15 AUGUSTUS 1994 ONTMOETING MET DE MINISTER VAN JUSTITIE OP HET STRAND VAN NOORDWIJK - 16 AUGUSTUS 1994 INZAKE BRIEF VAN 4 JUNI 1994 - 20 AUGUSTUS 1994 CONTACTEN MET INTERPOL - 22 AUGUSTUS 1994 EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT - 28 AUGUSTUS 1994 NIEUW ELAN INTERNATIONAAL - ONTWIKKELINGSLANDEN - 30 AUGUSTUS 1994 HOTEL WIENTJES IN ZWOLLE EN HET CERVANTESPLAN - 2 SEPTEMBER 1994 HET STADSHART VAN ZOETERMEER - 17 SEPTEMBER 1994 NIJMEGEN VIJFTIG JAAR BEVRIJD - 12 OKTOBER 1994 ONTWIKKELINGEN IN HET ONDERWIJS - 30 OKTOBER 1994 GOUDKOORTS - 2 NOVEMBER 1994 AANGETEKENDE BRIEF AAN LIESBETH HALBERTSMA - 6 NOVEMBER 1994 MIJN LAATSTE HAKDAG - 13 NOVEMBER 1994 KAREL VAN VUGHT TOT OOSTERHOUT EN DE BRIEF VAN WINNIE - 20 NOVEMBER 1994 OPERATIE DELTA - 21 NOVEMBER 1994 DE GESCHIEDENIS VAN DE BAAK IS DE GESCHIEDENIS VAN EEN FILOSOFIE - 23 NOVEMBER 1994 HET NIJMEEGS LYCEUM EN DE PROBLEMEN VAN AMSTERDAM - 26 NOVEMBER 1994 EEN RITUELE WANDELING - 27 NOVEMBER 1994 DE HERDERSHOND - 4 DECEMBER 1994 DE NIEUWE VRIJHEID MET ONTVANGST DOOR DE BURGEMEESTER VAN MAARN - 8 DECEMBER 1994 VALSE START ENQUETECOMMISSIE - 18 DECEMBER 1994 IK HEB GEEN ZIN OM MIJ VOOR JOKER TE LATEN GEBRUIKEN - 20 DECEMBER 1994 OVER DE LANGE TERMIJNDOELSTELLING - 23 DECEMBER 1994 VAN MALAFIDE NAAR BONAFIDE ASPIRATIES - 27 DECEMBER 1994 BRIEF 100 INZAKE ONTWIKKELINGSTAKEN IN HET NOORDEN DES LANDS - 28 DECEMBER 1994 DERTIGDUIZEND GULDEN VOOR MIJN INFORMATIE

1995

13 MEI 1995 IK WIJD MIJ THANS AAN MIJN DISSERTATIE - 21 MEI 1995 PERSOONLIJKE INTERPRETATIES REGARDEREN MIJ NIET - 24 MEI 1995 ELKE DAG IS VOOR MIJ EEN NIEUWE DAG EN OOK EEN NIEUW BEGIN - 7 JULI 1995 OVERDRACHT CORRESPONDENTIE AAN HOOFDOFFICIER VAN CAPELLE VAN JUSTITIE ACCOORD - 12 JULI 1995 DE HOGE RAAD DER NEDERLANDEN

1996

23 MAART 1996 DE ONDERSTEUNENDE TAAK VAN POLITIE EN JUSTITIE AAN HET INSTITUTO CERVANTES BENELUX - 29 MAART 1996 INZAKE BRIEF D.D. 23 JULI 1995 VAN DRS T. BREUKER AAN DE VOORMALIGE DIRECTEUR VAN DE CENTRALE RECHERCHE INFORMATIEDIENST - 3 APRIL 1996 DOODSTRAF OF LEVENSLANG - 9 APRIL 1996 TWEEDE PAASDAG OP DE WELLENKAMP - 23 APRIL 1996 TERUG NAAR SALAMANCA, TIEN JAAR DON QUIJOTE - 5 MEI 1996 GELUKWENS AAN DE PRINS VAN ORANJE EN UITNODIGING INAUGURALE REDE VAN PROF.DR. PHILIPPUS BREUKER OP 31 MEI 1996 - 4 JUNI 1996 TERUGBLIK OP 31 MEI 1996 - 26 JUNI 1996 ONTMOETINGEN IN HET STADHOUDERLIJK HOF TE LEEUWARDEN - 29 JUNI 1996 VERRASSINGSPAKKET ONTVANGEN - 2 JULI 1996 EXPLOITATIELASTEN - 11 AUGUSTUS 1996 HET INSTITUTO CERVANTES BENELUX IS GELANCEERD - 12 OKTOBER 1996 RETOURZENDING - 21 OKTOBER 1996 DE LAATSTE BRIEF - 24 OKTOBER 1996 TARIEF - 6 NOVEMBER 1996 HEINTJE DAVIDS - 4 DECEMBER 1996 BERICHT VAN ONTVANGST VAN KOPIE BRIEF D.D. 20 NOVEMBER 1996 AAN DE HOOFDOFFICIER VAN JUSTITIE VAN HET OPENBAAR MINISTERIE TE GRONINGEN - 10 DECEMBER 1996 KERSTWENSEN

1997

3 JULI 1997 UW BRIEF D.D. 28 JUNI 1997

1998

9 FEBRUARI 1998 DE BURGEMEESTER VAN BEEK IN LIMBURG - 16 FEBRUARI 1998 THE REAL TRUTH ABOUT DIANA - 3 MAART 1998 OPERATIE HEIDEBEZEM - 1 MAART 1998 HILVERSUM - 13 MEI 1998 'THE STALKER' - 16 MEI 1998 'STALKING' - 18 MEI 1998 ERNSTIGE UITLATINGEN VAN EEN GEWAARDEERDE COLLEGA - 4 JUNI 1998 CERVANTES TRAVELS - 5 JUNI 1998 BLOEDVERWANTSCHAP - 30 JUNI 1998 ARANJUEZ - 28 JULI 1998 BAAKBERICHT - 7 NOVEMBER 1998 ANTHONY JULIUS - 11 DECEMBER 1998 DE RODE KAT

1999

18 FEBRUARI 1999 ADRESWIJZIGING - 31 AUGUSTUS 1999 JAKKERAARS PROCES - 6 SEPTEMBER 1999 DE BRUILOFT VAN DULCINEA - 12 SEPTEMBER 1999 HET ZWARTE SCHAAP - 16 DECEMBER 1999 BRIEVEN AAN BREUKER - 21 DECEMBER 1999 KERSTMIS 1999 - 22 DECEMBER 1999 EMS EXPRESS

2000

8 JANUARI 2000 NEW AGE - 14 MAART 2000 GEPEPERD - 20 MAART 2000 DE STALKER

2002

17 JANUARI 2002 TOTEM TOURS INCORPORATED - 30 APRIL 2002 KONINGINNENDAG - 8 AUGUSTUS 2002 THE SIXTH ANNIVERSARY OF MY FIRST ENGAGEMENT AFTER MY DIVORCE - 11 AUGUSTUS 2002 BAR NUMBER ONE - 14 AUGUSTUS 2002 TERUGBLIKKEN EN VOORUITZIEN INZAKE OUD-BURGEMEESTER J. DRIJBER VAN ARNHEM - 15 AUGUSTUS 2002 FAMILIEVETE - 16 AUGUSTUS 2002 VERJARING - 4 SEPTEMBER 2002 BACK IN THE NETHERLANDS - 29 OKTOBER 2002 PAKKET JH/TBG20020808

2004

13 JANUARI 2004 BRIEVEN AAN BREUKER - 2 FEBRUARI 2004 PLUS ULTRA - 23 MAART 2004 BEZOEK AAN DE GRAAFSCHAP VAN HEYDEN - 24 MAART 2004 CORRECTIE - 26 MAART 2004 SEE YOU IN COURT - 10 APRIL 2004 BEVESTIGING AFSPRAAK - 15 APRIL 2004 REISVERSLAG - 16 APRIL 2004 RAPPORTAGE - 21 APRIL 2004 VIJANDIGE OVERNAME KLM - 23 APRIL 2004 ALETTA - 24 APRIL 2004 FRISO BOPPE - 8 MEI 2004 NIEUWE START - 24 MEI 2004 TO THE ROOTS - 27 MEI 2004 BRONKHORST - 27 MEI 2004 BRINKHORST - 6 JUNI 2004 KLINKKLAAR - 11 JULI 2004 REIS NAAR APELDOORN, WIJK BIJ DUURSTEDE, BUREN EN DOORNENBURG - 13 JULI 2004 TOEVAL - 14 JULI 2004 PROCESSTUKKEN - 15 JULI 2004 PAARS EN ROOD SUCCESVOL - 16 JULI 2004 JOHN HYDE PARK - 18 JULI 2004 ROYAL DEVELOPMENTS - 20 JULI 2004 OP WEG NAAR SEGOVIA - 23 JULI 2004 DE VORK IN DE STEEL - 14 AUGUSTUS 2004 EL GRAN TEATRO DEL MUNDO - 17 AUGUSTUS 2004 HALBERTSMA EN VAN DER HEYDEN - 5 SEPTEMBER 2004 BRONSGROEN EIKENHOUT - 6 SEPTEMBER 2004 DE DROOM VAN ROOD EN GEEL - 7 SEPTEMBER 2004 TO THE LOO - 16 SEPTEMBER 2004 NOGMAALS BRONSGROEN EIKENHOUT

2005

3 JANUARI 2005 NOUS MAINTIENDRONS - 20 JANUARI 2005 ZEVEN - 27 JANUARI 2005 DE GROOTSTE NIJMEGENAAR - 5 APRIL 2005 VAN PASEN TOT PINKSTEREN - 7 APRIL 2005 DE PARADOX - 10 APRIL 2005 NAAR ALTHORP TERUG - 21 APRIL 2005 WITTE ROOK VOOR KLOKKENLUIDERS - 29 APRIL 2005 RECHTSZITTING BIJ DE RAAD VAN BEROEP I - 4 MEI 2005 RECHTSZITTING BIJ DE RAAD VAN BEROEP II - 5 MEI 2005 OESTERS EN PARELS - 18 SEPTEMBER 2005 RELATIES - 30 SEPTEMBER 2005 AFSLUITING DOSSIER - 19 DECEMBER 2005 EUROBORG

2008

12 JANUARI 2008 PRIORITEIT NUMBER ONE - 15 JANUARI 2008 THE DIANA INQUEST - 19 JANUARI 2008 WHEN FANTASIES COME TRUE - 24 JANUARI 2008 ENGELAND ONTWAAKT - 10 FEBRUARI 2008 BEZOEK AAN GRONINGEN - 23 FEBRUARI 2008 BERICHT UIT DE ZEVENDE HEMEL - 4 MAART 2008 ZESTIEN JAAR VAN DER HEYDEN-SPENCER - 18 MAART 2008 REISVERSLAG GRONINGEN-UTRECHT-NIJMEGEN TER ATTENTIE VAN DRS T. BREUKER TE GRONINGEN - 10 APRIL 2008 DE KOGEL IS DOOR DE KERK - 13 APRIL 2008 GROTE SCHOONMAAK - 5 JULI 2008 NOUS MAINTIENDRONS - 10 JULI 2008 BEZOEK AAN GRONINGEN - 23 SEPTEMBER 2008 DANK VOOR EEN FANTASTISCHE SEPTEMBERZONDAG

2009

7 APRIL 2009 BEZOEK AAN GROUW EN SNEEK - 12 JULI 2009 PAARDEN EN ORANJE NASSAU - 17 JULI 2009 BART HEINRICHS

2010

14 JUNI 2010 LEVEND BEWIJS - 15 NOVEMBER 2010 BLOOTLEGGEN

2011

MAANDAG 19 SEPTEMBER 2011 OP DE HOOGTE

2012

MAANDAG 5 MAART 2012 MET OPEN ARMEN