Nijmegen, 4 juni 1996 Beste Tjitse, Graag blik ik nog even terug op de bijeenkomst op 31 mei jl. Het deed mij vooral goed jouw kinderen Remco en Marijke met hun vader verenigd te zien. Ik was verder ook zeer onder de indruk van de plechtigheid rondom de inaugurele rede van je broer Philippus. Ik denk dat ik hierdoor ook iets meer zicht heb gekregen op de familieverhoudingen in het Friese land. Bij mij is het thema opgekomen 'Breuker versus Halbertsma'. Twee vooraanstaande Friese families. In verband met het aangekondigde thema aangaande het sublieme in het werk van Halbertsma heb ik vooraf nog enig familieonderzoek verricht naar de Halbertsma's. Ik vind het een indrukwekkende familiegeschiedenis en ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat jouw hooggeleerde broeder het thema Halbertsma niet aan de orde heeft gesteld in verband met jouw confrontatie met mijn voormalige collega uit klaarblijkelijk dezelfde familie. De naam Breuker is thans als vertegenwoordiger van de Friese taal in Amsterdam en Leiden gevestigd en wel verbonden aan de Fryske Akademie. Het onlangs opgerichte Halbertsma Instituut beoogt eveneens de kennis van de Friese taal en literatuur te bevorderen. Het spreekt vanzelf dat 'Breuker' op 'Halbertsma' een voorsprong op punten heeft genomen. Dit is geen waardeoordeel, maar ik stel het wel vast. Ik vind het ook begrijpelijk. Dit neemt echter niet weg dat ik toch zeer geïnteresseerd ben in de voorgenomen rede over Joost Halbertsma. Het is Philippus' verdienste dat ik mij weer in het thema 'Halbertsma' ben gaan interesseren. Nu echter vanuit een wetenschappelijke invalshoek. Graag ontvang ik de tekst van zijn voorgenomen rede, die hij - naar zijn zeggen - uit tijdgebrek niet heeft kunnen uitspreken. Bijgaand tref je de stamboomgegevens van de Halbertsma's aan. Mijn oud-collega Elisabeth komt hierin nog niet voor. Jouw familie zal ongetwijfeld wel over bronnen beschikken om de ontbrekende stamboomgegevens aan te vullen. Je doet mij er een groot plezier mee. Hartelijke groet en tot binnenkort in het Stadhouderlijk Hof te Leeuwarden. J.L. van der Heyden Bijlagen: Genealogische gegevens familie Halbertsma, t.w. gezinsrapport Buwe Hiddes; gezinsrapport Hidde Buwes; familiegeschiedenis Dr Scipio; familiegeschiedenis Hidde; stamboom Hidde vanaf 1756

26 JUNI 1996 ONTMOETINGEN IN HET STADHOUDERLIJK HOF TE LEEUWARDEN