2 december 1996 Betreft: Bericht van ontvangst Kenmerk: ICB/TB961204 Geachte heer Breuker, De kopie van uw brief van 20 november jongstleden aan de Hoofdofficier van Justitie van het Openbaar Ministerie te Groningen heb ik in goede orde ontvangen. Ik dank u zeer voor uw coöperatieve medewerking aangaande deze aangelegenheid. Met vriendelijke groet, J.L. Van der Heyden. P.S. Van uw begeleidende brief heb ik geen kennis genomen

10 DECEMBER 1996 KERSTWENSEN