Datum: 13 januari 2004 Betreft: BRIEVEN AAN BREUKER Kenmerk: 20040113JHTBG

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Beste Tjitse, Ik citeer mijn dagboek van gisteren. 13.30 Ik ontving een telefoontje van de heer Thomas Triebels uit Groningen, oorspronkelijk afkomstig uit de Alligatorstraat in Nijmegen en zoon van een Nijmeegse hoogleraar. Hij belde als vriend van Tjitse Breuker en is van mening dat hij naar zijn familie terug moet. Dat ben ik met hem eens. Ik heb altijd gezegd dat hij in Nederland niet vindt wat hij in Canada heeft gehad. Daarna kreeg ik de heer Breuker zelf aan de lijn en heb hem gezegd dat hij zijn hart moet volgen. Hierop liet hij mij weten dat hij de Brieven aan Breuker op de website heeft opgezocht en deze gevonden zou hebben op een website van de Spaanse staat. Merkwaardigerwijs heb ik het grootste deel van de brieven die ik heb geupload niet op mijn eigen website teruggevonden. Vandaag heb ik vastgesteld dat zij er inmiddels opstaan. Het zijn welgeteld 150 brieven. Op de Universiteit van Nijmegen kan ik gratis van het internet gebruik maken. Ik neem aan dat dat ook op de Groningse Universiteit mogelijk is. Je vindt deze brieven op website Brieven aan Breuker. Het lijkt mij onjuist dat jouw brieven terecht zijn gekomen op een website van de Spaanse staat. Aangehecht tref je de registratiepapieren aan van mijn website cervantesonline. Middels het bezit van het handelsmerk ben ik ook juridisch eigenaar van het Instituto Cervantes in de Benelux. Opmerkingen dat het Instituto Cervantes in Utrecht en Brussel eigendom zijn van de Spaanse staat zijn dus onjuist. Middels mijn handelsmerk heb ik terzake de jurisdictie in de Benelux. Maar zoals ik je telefonisch heb laten weten ben ik bereid dit handelsmerk onder voorwaarden tegen betaling over te dragen aan de Vereniging Instituto Cervantes in Madrid, c.q. Alcalá de Henares. Dat geeft hen dan ook het recht vestigingen te openen in Nijmegen, Groningen en overige universiteitssteden in de Benelux. Daar zal dan echter wel flink voor betaald moeten worden. Mijn brieven aan Liesbeth Halbertsma tref je eveneens aan op mijn website. Het zijn er 695(!). Voorts vraag ik jouw aandacht voor mijn Beleidsplan Cervantes, The CableTurtle of Purple, en Verzonden Faxberichten. Ik denk dat het een goede zaak is dat je teruggaat naar Canada. Je kunt je daar dan wijden aan de promotie van mijn boek. Nu Paul Burrell zijn werk heeft voltooid en de bewijsvoering voor ons heeft rondgemaakt is mijn boek thans aan de beurt. Je kunt hieromtrent directe contractafspraken maken met Trafford Publishing in Canada via website http://www.trafford.com/ Ik wens je daamee veel succes. Hartelijke Groet.

2 FEBRUARI 2004 PLUS ULTRA