Datum: 2 februari 2004 Betreft: PLUS ULTRA Kenmerk: 20040202JHTBG

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Beste Tjitse, Met veel genoegen denk ik terug aan ons weerzien op vrijdag 23 januari. Traditiegetrouw ontvang je hierbij de aantekeningen die ik hierover in mijn dagboek heb opgetekend en vanzelfsprekend aan mijn gevolmachtigd directeur heb doen toekomen.

Zaterdag 24 januari 2004
Gisteren ben ik in het CWZ geholpen door Eefje Nabers en de heer Gerrits op afdeling C52. Er is weer 300 cc blauw bloed afgetapt. Vanaf nu dus geen lekkere drankjes meer. De bloeddruk was veel te hoog: 144 - 104. Na de aderlating onderdruk 83. Dient te worden gecontroleerd door Frank Buster. Volgende aderlating op vrijdag 26 maart om 14.00 uur. In één van de gangen van het ziekenhuis hing een prachtig schilderij met tal van bekende Nijmegenaren. Ik stond er nog niet bij. Er was wel een tafel met foto's afgebeeld. Onder meer van veldmaarschalk Montgomery.

Ik zou nu - wellicht - in zijn huis hebben gewoond in Royal Leamington Spa als mijn beoogde echtgenote niet was overleden tijdens een ontvoeringspoging in Parijs. Ik kreeg dus advies om de foto in Grouw er maar bij te plakken.

Het verdient echter de voorkeur dat de schilder hem overschildert in dat gouden lijstje. Rond 15.30 uur met de bus naar de UB. Binnenkomende emails op mijn Spaanse emailadres gechecked. Weer een grote hoeveelheid reclame voor viagra, valium en prozac, waarbij er wederom nieuwe namen aan @cervantes.nu zijn toegevoegd. Ik heb de indruk dat er ernstig misbruik wordt gemaakt van mijn gebruikersrecht op de domeinnaam cervantes.nu. Daarom ben ik rond 17.20 uur nog even op bezoek gegaan bij de nabijgelegen psychiatrische kliniek op zoek naar Ferry Hartman. De heer Hartman werkt reeds geruime tijd in Lunteren naar men mij daar heeft laten weten. Ik heb hen eraan herinnerd dat ik in het betreffende gebouw tien jaar geleden gastvrijheid heb genoten aangezien ik door mijn omgeving niet serieus werd genomen en heb hen daarbij de foto van Me and My Lady getoond bij het standbeeld van Eeltje Halbertsma in Grouw. Ik neem het Ferry Hartman nog steeds ernstig kwalijk dat hij Liesbeth Halbertsma niet heeft willen ontvangen voor een gesprek in die tijd. Het zou de procedure aanzienlijk hebben versneld, alsmede de opbouw van ons bedrijf. Ik ben echter niet meer geïnteresseerd in dit soort chemicaliën en begin gaandeweg te begrijpen waar het fabeltje over massavernietigingswapens vandaan komt. De desbetreffende emails heb ik gewist. Ook ontving ik weer bericht van Harry Mens. Bij terugkeer op den Dukenburg bleek de heer Breuker op bezoek te zijn in Nijmegen. Ik heb van 20.10 tot 22.30 uur een zeer constructief onderhoud gevoerd met hem en zijn metgezel Thomas Triebels in Le Figaro aan de Waalkade onder het toeziend oog van Roelof Smink. Ik heb beide heren benadrukt dat ik vanaf 4 november 1989 met jou (LH) één lijn heb getrokken en daar niet van afwijk.

De heer Triebels is een zoon van de Nijmeegse hoogleraar culturele antropologie Prof. Dr. Leo Felix Triebels, die in 1995 is overleden. Het gaat goed met de heer Breuker. Hij wordt thans door Van Ede & Partners begeleid naar een nieuwe baan op topniveau. Daar hoort de man ook thuis. Ook alle juridische procedures heeft hij praktisch achter de rug. Mede in verband met de ondersteuning die hij terzake van mijn zijde heeft ontvangen. Ik ben van mening dat ik een betere prestatie heb geleverd dan Gijs van Amstel. Als ik alle uren in rekening zou brengen die ik ter verdediging van mijn collega's van de Baak in die zaak gestoken heb staan zij aardig bij mij in het krijt zoals valt op te maken uit de 150 brieven die ik heb opgenomen in Brieven aan Breuker. Het betoog van de heer Van Amstel tijdens de rechtszitting die ik op 8 december 1999 in Leeuwarden heb bijgewoond blonk namelijk niet uit door professionaliteit tijdens zijn beschrijving van onze organisatie. Hoewel zijn argumentatie juridisch voldoende onderbouwd was schilderde Gijs ons bedrijf ten overstaan van de President van de Rechtbank af als een stelletje amateurs: "Medewerkers spraken elkaar aan bij de voornaam" e.d., terwijl wij duidelijk overlegcircuits hadden gecreëerd op een professionele basis, met name inzake de besluitvorming over cursisten binnen de door jou (LH) en mij geleide projectleidersvergadering. Die gehanteerde procedures heb ik gisteravond opnieuw toegelicht in aanwezigheid van de heer Triebels. Er waren twee projectleiders die zich niet aan die procedure hebben geconformeerd. Die tijd is achter de rug en we gaan nu verder. Thans is het Britse onderzoek naar de dodelijke ontvoeringspoging van Diana aan de orde. De vraag van de heer Breuker of ik bereid ben voor de onderzoeksrechter Dr. Michael Burgess in Londen de juistheid van mijn berichtgeving in mijn Letters to Diana, Princess of Wales onder ede te bevestigen heb ik bevestigend beantwoord. Ik heb hem laten weten dat ik Dodi Fayed "a generous offer" had gedaan in mijn faxbericht van 29-08-1997 door hem een 49%-participatie aan te bieden in ons geplande familiebedrijf. Ook hebben we nog even gesproken over de brief van prins Charles d.d. 13 oktober 1998, ondertekend door Henrietta Rolston en de ontwikkelingen hierna inzake het door Anthony Julius opgemaakte testament van december 1996.

Vanmorgen heb ik hem telefonisch medegedeeld dat ik dat liever doe als eiser en aanklager dan als getuige. Dat is echter wel afhankelijk van het voor mij beschikbare budget om deze zaak tot een goed einde te brengen. Hij heeft mij toegezegd mijn 'credibility' aan de onderzoeksrechter te bevestigen. Na 22.30 een wandeling gemaakt door de koude binnenstad. Onder meer naar Lux. Ik las daar de aankondiging van een forumgesprek met Guusje ter Horst en Ed d'Hondt. Etc. etc. (morgenavond 3 februari).

Voor de leden van de Nederlandse Club Costa del Sol wordt er deze zomer een reis naar Alaska georganiseerd. Wellicht iets voor jou om daaraan mee te werken. Zodra er voldoende exemplaren van mijn boek zijn verkocht in Canada en de overige Engelssprekende wereld kan ik pas overwegen aan deze cruise deel te nemen. Dus doe je best en Hartelijke Groet.

23 MAART 2004 BEZOEK AAN DE GRAAFSCHAP VAN HEYDEN