Drs T. Breuker GRONINGEN. Datum: 11 december 1998. Betreft: DE RODE KAT Kenmerk: JH/TBG981211. Beste Tjitse, Utrecht, 11 december 1998. Hartelijk dank voor jouw kaartje met de rode kat op het dak. De kerstman is er vroeg bij dit jaar. Twee weken geleden heb ik al kerst gevierd op de Baak. Het was reuze leuk. Aan alles was gedacht. Er hingen alleen geen paarse ballen in de boom deze keer. Maar dat komt wel weer. Alles heeft zijn tijd nodig.

 

De organisatie-ontwikkeling bevindt zich thans in de fase van het aantrekken van venture-capitalists en bestuursleden. Zodra dit proces is voltooid mag jij de directie gaan voeren over de reisorganisatie. Mohamed Al Fayed mag participeren in Cervantes Air als hij zijn uitspraken omtrent een ophanden zijnd huwelijk tussen zijn zoon en mijn verongelukte 'verloofde' in het openbaar corrigeert en verantwoordelijkheid neemt voor het ongeval in Parijs. Het blad Weekend schijnt namelijk iets af te weten van het dagboek van My Lady. Dat zal wat worden als ze dat boek van mij ernaast leggen. Er heeft nog iemand belangstelling getoond voor mijn verhaal. Met uitzondering van de Prince of Wales of course. In verband met het valse testament van Major. Leuk die handtekening van Van Capelle. Winnie heeft hem niet voor N.I.E.T.S. overgeplaatst naar Groningen. Ik ga er wel van uit dat jij mijn correspondentie hebt overgedragen in de tijd dat de heer Langendoen naar verluidt in april 1993 mjjn naamgenoot uit Alkmaar heeft laten liquideren. Jij hebt mij ooit eens verzocht je op die ontwikkelingen te attenderen zodra er nieuws over is. Dat is thans het geval. Ik las daarover in het NRC van 9 december het volgende artikel: Langendoen tot vier maanden veroordeeld. Door een onzer redacteuren. Ik zie ook Prins Claus op de voorpagina van de Telegraaf met twee stropdassen in de hand. Het doet mij denken aan Jumping Amsterdam. Daar was ik vorige week te gast als nieuw lid van de Vereniging Officieren der Cavalerie. Ik had daar een VIP-kaart, aangezien zij niet over MIP-kaarten beschikten. Men had de leden verzocht de regimentsdas te dragen. Maar Harry en Liesbeth hebben mij niet voor N.I.E.T.S. tot 'leider van paars' gebombardeerd.

Ik heb overigens echtgenoten van Harry Starren gisteren tijdens de prijsuitreiking van de Starter van het Jaar. Ik had een goede plaats. Vooraan in het midden uiteraard. Tegenover Hans Blankert en naast de secretaris van het VNO NCW, de heer Drs A.B. Volkers. Het Cervantes Management Centrum moet daar immers worden gevestigd op korte termijn. (per 1-1-'99). De personeelsleden dien ik al aan te melden. Daar heb ik uiteraard wel iemand bij nodig die dat voor mij regelt. Dat zal wel lukken, denk ik. Ik sprak gisteren ook nog mevrouw Ingrid Faber van Halbertsma Pallets in de lift. Een alleraardigste dame. Ik heb haar nog laten weten dat ik ooit met een vriend naar haar fabriek ben komen kijken toen ik logeerde in Het Stadhouderlijk Hof. Ik lees ook dat de heer Jack Straw, de Britse Minister van Binnenlandse Zaken, de uitlevering heeft goedgekeurd van zijn gast uit Chili aan mijn goede vriend Baltasar Garzón. Ik heb deze rechter ooit nog eens een klusje voor mij laten opknappen in Madrid. Daartoe citeer ik de faxberichten aan de directie van het Instituto Cervantes - mijn collega's - in Alcalá de Henares d.d. 30 juli en 4 november 1995. Je begrijpt dus waarom ik elk jaar een kerstkaartje krijg van de Spaanse Minister-President. De regering van Felipe González wilde immers niet samenwerken. Daar had ik ook geen behoefte aan. Hij was niet eens in staat om een begroting op te stellen voor zijn land. Liesbeth heb ik gisteren niet gezien. Maar dat komt nog wel. Wellicht treed ik nog met haar in het huwelijk, als dat kan. Ik ben lang genoeg alleen geweest en ze heeft het hart op de juiste plaats.

Frank de Grave mag dan ook komen. Ik heb een tijdje geleden nog een ritje met hem gemaakt in een rolstoel. Dat is keurig door de televisie uitgezonden in het programma Nieuw Nederlands Peil. Dat had Harry voor mij geregeld, naar verluidt. Hij haalt overal de televisie bij. Niet zo gek bedacht. Dan ligt dat immers vast voor de geschiedenisboeken. Als het feestje doorgaat kan Cervantes Air ook gauw de lucht in en nodig ik je uiteraard uit voor de receptie. Hartelijke groet.

18 FEBRUARI 1999 ADRESWIJZIGING