Nijmegen,
17 september 1994
Beste Tjitse, Vandaag is het precies 50 jaar geleden dat Nijmegen door de gealliëerde troepen werd bevrijd. Gisteren heb ik naar 'Een brug te ver' gekeken. Duizenden vonden bij Arnhem de dood omdat de aspiraties van de geallieerden binnen Operatie Market Garden hoger waren gesteld dan de haalbaarheid van hun doelstellingen op dat moment. Het telefoontje dat ik gisteren van jou ontving heeft mij wel verontrust. De "Spider-oorlog" woedt in het noorden kennelijk nog hevig, terwijl hier in het zuiden een bevrijdingsproces plaats vindt. Ik heb de laatste dagen eens nagedacht over de megatrends die ik momenteel in onze samenleving waarneem.

1. afbraak van systeem van sociale zekerheid
2. een steeds verder voortschrijdende privatisering
3. op wereldwijde schaal zich veranderende machtsstructuren
4. een dreigende wereldwijde bevolkingsexplosie
5. een wereldwijde toename van het drugsgebruik
6. een steeds verdere penetratie in communicatiesystemen, computersystemen en economische stelsels door machten die zeer effectief en efficiënt werken en daarbij zich alle hen ten dienst staande middelen aanwenden.
7. een zich steeds conflictiever opstellend democratisch apparaat dat zich door de grote verschillen in inzichten en gebrek aan intelligentie zichzelf ten gronde richt.

Ik denk dat deze ontwikkelingen niet meer zijn af te remmen. We moeten dus rekening gaan houden met een compleet nieuwe wereldorde. Het zijn de kleine topjes van de ijsbergen die in de grote oceaan zichtbaar zijn. Er ontstaan nieuwe machten die over atoombommen beschikken terwijl de militaire apparaten van de overheid worden afgebouwd. De nieuwe trend van plutoniumsmokkel vanuit voormalige Sovjetstaten naar o.a. landen als Colombia en Pakistan geven aan dat nieuwe, ondergronds opererende organisaties werkzaam zijn om hun thans nog praktisch onzichtbare machtsposities te versterken. Zij beschikken ook over uitstekende advocaten die naar mijn idee relaties onderhouden met topambtenaren die op economische sleutelposities zitten. Ik spreek hierover geen waardeoordeel meer uit, maar stel slechts vast dat deze ontwikkelingen gaande zijn. Je hebt macht als je beschikt over geld, wapens, intelligentie, een goede gezondheid en een sterke wil. In the struggle for life and survival of the fittest zullen deze elementen het uiteindelijk winnen van zwakken, nooddruftigen en behoeftigen. Helaas, het zij zo. Onze maatschappij zal niet worden opgebouwd door drugs- en gokverslaafden, maar o.a. door degenen die hen exploiteren. Een artikel in Intermediair meldde recentelijk dat de Russische "mafia" al uit drie miljoen leden bestaat. Ook Jeltsin is deze situatie niet meer de baas. De machthebbers uit het communistische systeem zitten nog steeds op hun plaats en hebben die machtsposities zelfs versterkt door hun samenwerking met westerse ondernemers. Het is volstrekt oncontroleerbaar of het gaat over 'malafide' of 'bonafide' ondernemers. Ik denk dat zelfs deze begrippen binnenkort heftig ter discussie komen te staan. Ik heb vandaag - bevrijdingsdag 17 september 1994 - besloten mij binnen de hierbovengenoemde ontwikkelingen neutraal op te stellen. Enerzijds ben ik thans afhankelijk van overheidsvoorzieningen, anderszijds moet ik ook een appeltje voor de dorst bewaren voor als 'de slechte tijden' komen. Dit appeltje is voor mij het merkenrecht van het Instituto Cervantres Benelux waarvan ik de strategisch/comerciële waarde momenteel op minstens fl. 10.000.000,- schat. "Instituto Cervantes Benelux" is synoniem voor het produkt "Spaans als communicatiemiddel in de Benelux" en daar zijn heel veel organisaties van afhankelijk, zoals bijna alle Zuid- en Midden-Amerikaanse landen én Spanje in hun contacten met de Benelux. Hun contacten met de Europese Gemeenschap lopen via BRUSSEL en BRUSSEL ligt in de Benelux! Vanmiddag kwam ik de dikke neger tegen van blz. 359. Hij leek er in ieder geval erg veel op en liep bij 'Flash' naar binnen. Volgens deskundigen bestaat er geen oorzakelijk verband tussen mijn waarnemingen. Daar houd ik het voorlopig maar op, dan heb ik voor mezelf weer iets om over te lachen. Het is overigens wel grappig om te zien hoe de jeugd in het Stadshart van Zoetermeer met elkaar communiceert. Ze doen dat met een ingewikkelde vorm van gebarentaal, waarbij beide handen successievelijk van boven het hoofd tot onder de gordel worden bewogen en er met de vingers wordt bewogen, een soort flamencodans. Ik werd afgelopen woensdag rond 16.00 uur door een groepje van die jongetjes van een jaar of 11-12 omgeven. Zij gaven elkaar zo allerlei seintjes. Leuk om te zien. Je meldde mij dat je nu in jouw probleemsituatie het voortouw hebt genomen. It's up to you. Als je 'een brug te ver' bent gegaan kan ik daar helaas geen verantwoordelijkheid voor nemen en ik mag je in deze fase daarin ook niet ondersteunen. Het ziekenhuis zal dan automatisch geen verantwoordelijkheid meer nemen voor mijn gezondheid en dat kan ik mij helaas niet permitteren. Ik heb veel begrip voor je dilemma en blijkbaar heb je L. daar ook voor geplaatst en heeft ze die vakantie tot 14 oktober echt nodig. Als ik genoodzaakt word om te kiezen tussen jou en L. zal het jou natuurlijk wel duidelijk zijn hoe die keuze zal uitvallen. Tenslotte: In het AD van 10-9-94 las ik een artikeltje met de volgende tekst:

"Advocaat vraagt ministers uitleg over afluisteren

AMSTERDAM - De Amsterdamse advocaat N. Meijering heeft de ministers van binnenlandse zaken en justitie opheldering gevraagd over een afluisteroperatie bij twee particulieren. Hij vermoedt dat de apparatuur, microfoons en zenders, is geplaatst door de BVD dan wel door de politie of Justitie. Mr. Meijering wil niets kwijt over zijn cliënten, in verband met hun persoonlijke levenssfeer. De twee zijn goede bekenden van elkaar. De afluisterapparatuur werd bij toeval ontdekt. De advocaat heeft de kwestie intussen voorgelegd aan de BVD." Aanvankelijk weigerde de dienst iets te zeggen, maar nadat ik de namen van mijn cliënten had genoemd, wilde men plotseling van alles weten". De raadsman tast in het duister omtrent de motieven die tot de operatie hebben geleid. ANP."

De Gelderlander van 12-9-94 meldt
"Radboud mekka voor autodief Externe beveiligingsdienst gaat fikse stijging van criminaliteit te lijf" De voor mij belangrijkste zin is in dit artikel:
"We hebben ons onlangs gericht op diefstal van goederen van patiënten" De heer Roosenboom heeft afgelopen maandag zijn werk als arts-assistent in mijn therapiegroep aangevangen. Ik zet vandaag een vette streep onder dit verleden en werk op constructieve basis naar een nieuwe toekomst. Ik wens je in alle oprechtheid veel wijsheid toebij het oplossen van jouw probleem. Hartelijke groet, John.

12 OKTOBER 1994 ONTWIKKELINGEN IN HET ONDERWIJS