Datum: Zondag 13 april 2008 Betreft: GROTE SCHOONMAAK Kenmerk: 20080413JHTBG Beste Tjitse, Hartelijk dank voor jouw kaart van 9 april 2008. Op de hierin gestelde vragen krijg je traditiegetrouw wederom antwoord op de wijze waarop ik dat al sinds 3 maart 1993 gewend ben.

Het verheugt mij dat Mohamed Al Fayed heeft verloren. Een voorspelbare en rechtvaardige uitspraak. Het enige element dat van een 'complottheorie' overblijft, is de mogelijkheid dat driver Henry dronken is gevoerd of met een pil is verdoofd/geëxalteerd, lijkt mij. Ik hoop dat nu jouw gelijk aan de beurt komt. In het kader van 'de boel opruimen' vond ik Van Amstels ontslagmotivering. Had jij, net als Liesbeth H., niet in dienst van de Baak kunnen treden? Ook jij hebt Nieuw Elan in de 'stuiptrekkingsfase' toch nog uitstekende diensten bewezen. Ook kwam ik, naast tal van andere zaken, nog een gespreksverslag tegen inzake Maris/De Jong/ Hoogendoorn en Görtemöller, 1 maart 1989. Wat heeft er zich toch wat afgespeeld bij Nieuw Elan. Kan jij daar geen boek over schrijven. Ik ben bezig met een bescheiden verslag. O.m. kan gesteld worden dat Cees van Lede en Maris een kwalijke rol hebben gespeeld door Nieuw Elan nog de hemel in te prijzen in de stervensfase (o.a. Nieuw Elankrant). Allerlei betrokkenen, waaronder cursisten, zijn, zo zeggen sommigen op het verkeerde been gezet. Men kan zich afvragen of Liesbeth H. zich daar niet van bewust was toen zij aantrad. Gezien haar vroege uitlatingen aan jou, was zij zich vanaf het begin bewust van de crisissituatie bij Nieuw Elan. H.gr. Tjitse.

Het verheugt mij eveneens dat jij thans grote schoonmaak houdt. Voor de enige 'complottheorie' houd ik de heer Al Fayed persoonlijk verantwoordelijk. Namelijk het complot om zijn zoon middels een in het weekend van 14 juli 1997 zorgvuldig opgestelde val aan MY ONE AND ONLY LEGAL PARTNER te koppelen met de catastrofale afloop op 31 augustus 1997. Het enige wat hem nog resteert is de vergoeding van de schade aan ons bedrijf. Ten gevolge van het onverantwoordelijk rijgedrag van zijn chauffeur is Diana niet meer in de gelegenheid geweest om ONZE PLANNEN wereldkundig te maken. Aangezien zij in haar berichtgeving - evenals ondergetekende - een zorgvuldig getimede communicatiestrategie hanteerde heeft Paul Burrell - wellicht - ook niet geweten dat het de bedoeling was om haar bezititingen in ons bedrijf onder te brengen. Dat is ontlastende informatie voor ONZE BUTLER PAUL BURRELL. Diana heeft iedereen laten weten dat zij op het punt stond een belangrijke aankondiging te doen. Ten gevolge van Al Fayed's ongevraagde interventie is het daarvan niet gekomen. Maar ik denk dat de heer David Sharp die zaak nog kan rechttrekken gezien zijn opmerking aan mij op 23 april 1997: "Mr. Van der Heyden. I advise you to stay away from the royal palaces for the time being. But please, continue writing. You may expect AN OFFICIAL LETTER FROM KENSINGTON PALACE in THE FIRST WEEK OF SEPTEMBER". Al Fayed zal nooit en te never kunnen ontkennen dat hij van ONZE PLANNEN op de hoogte was. Zeker gezien zijn reactie op mijn brief van 8 augustus 1997. (Aangehecht)

Hij zat toen waarschijnlijk al met het probleem dat DIANA inmiddels klaarblijkelijk door zijn zoon was verkracht in die fatale nacht in het weekend van 14 juli 1997 afgaande op zijn eigen verklaringen. Naar mijn stellige overtuiging heeft DIANA getracht op een nette manier een eind te maken aan de relatie met zijn zoon. Ik denk hierbij aan het lied LA CAMISA NEGRA en de zwarte kleding van Nelleke Westerhof toen zij mij ontslag kwam aanzeggen bij Nieuw Elan. Ik weet niet of ik in dienst van de Baak had kunnen treden. Ik denk het niet. De directie had in die tijd al duidelijk nieuwe targets gesteld voor de toekomst. Uitsluitend activiteiten voor topmanagers uit het bedrijfsleven en de overheid. Voor een hispanist was er op dat moment geen plaats. Hierover heb ik jaren later een uitstekend gesprek gevoerd met de heer Henk Lulofs, waarmee ik uitstekende ervaringen heb. Hij heeft altijd zowel de belangen van mij als van Liesbeth onder ogen gehouden en ik heb hem ooit zelfs als een tweede vader beschouwd. De man is mij buitengewoon dierbaar, zoals je kunt lezen in mijn brieven UW BRIEF VAN 20 JUNI 1994, DANK, TELEFOONTJE VAN 28 SEPTEMBER 1994, 't SUIDERAS EN ZIJN BEWONERS, BIJ DE VIJFDE MEI, STRATEGISCH PERSPECTIEF 2000, INSTITUTO CERVANTES IN SPANJE, BELEIDSPLAN INSTITUTO CERVANTES BENELUX, HERENACCOORD, THE PHILOSOPHER, LAMENTATIONE, THE IMPERIAL en PARTNERSHIP. Op 18 augustus 1995 is hij zelfs voor mij naar Nijmegen gekomen om afspraken te maken voor de toekomst. Wij hebben toen onze werkgebieden verdeeld: De Baak het westen en het oosten en het Instituto Cervantes Benelux het zuidwesten, i.c. de Spaanstalige markt. Liesbeth heeft inzake het door Psychotechniek afgegeven en door de Baak betaalde loopbaanadvies gehandeld in het verlengde van het traject dat ik bij Nieuw Elan had doorlopen. Met George Görtemöller heb ik ook prettige ervaringen. Hij heeft zich in de loop van het Spanjeproject als coach teruggetrokken ten gevolge van de onwerkbare situatie met de toenmalige projectleidster. De uitvoering van dat project staat bij mij in goed Spaans te boek als een 'fracaso auténtico'. Mijn grootste traumatische ervaringen dateren uit de week van 4 tot en met 10 maart 1991. Tjeb Maris is in dit verband gisteren ook weer in beeld gekomen in mijn statistiek. Hoewel Tjeb Maris de facto niet over dezelfde achtergrond beschikte als een doorgewinterde hispanist had hij ook zijn verdiensten. Dankzij zijn initiatief hebben indertijd meer dan 1000 Nieuw Elanners uitzicht gekregen op een nieuw perspectief in hun leven. Op welke wijze dan ook. Dat geldt ook voor mij vanaf het Entrelantraject. Terugblikkend blijf ik daar positief tegenaan kijken. Op het moment dat hij de Nieuw Elankrant heeft geschreven was er mijns inziens nog geen sprake van een stervensfase. De problemen zijn pas ontstaan door de concurrentie van de - nota bene - door mij opgerichte STICHTING BEROEPSGERICHTE OPLEIDINGEN. HAND IN EIGEN BOEZEM pas ik dus ook toe op mijzelf. Ik heb geen behoefte om een boek te schrijven over Nieuw Elan. Alle deelnemers kunnen immers hun eigen verhaal vertellen. Zo kreeg Harry Starren tijdens het veertigjarig bestaan van de Baak een rek aangeboden waarin veertig boeken kunnen worden geplaatst. En vergeet niet: Ik heb met veel plezier gewerkt in Hoofddorp en Noordwijk. Het was de mooiste periode van mijn leven. Ik was zelfs verliefd op het werk. Zeer inspirerend om met een groep jonge en intelligente collega's ondernemend bezig te zijn en daarin een leidinggevende rol te vervullen, zoals ik al vanaf 1979 gewend was geweest. Ik hanteer nu het zogenaamde convergentiebeginsel, waarbij alle aandacht in de komende tijd zal uitgaan naar het CERVANTES MANAGEMENT CENTRE in Torremolinos. Hiervoor heb ik mij al meer dan zestien jaar met veel plezier ingezet conform het advies van Daniëlle Roex om van de bestaande situatie naar een gewenste situatie te werken. In dit verband kan ik je ook laten weten dat in juni in Los Angeles en TORONTO speciale aandacht wordt geschonken aan mijn boek tijdens de Book Expo America en Book Expo Canada als vermeld in THE VERDICT. De belangrijkste boekenbeurs van het Amerikaanse noordelijk halfrond. Het schijnt dat Al Fayed naar Egypte verhuist. Maar hij dient wel eerst de rekening te betalen aan ons bedrijf. 16:24 NEC-VITESSE 1-0. JOHN Om 17:00 verzonden. 15 APRIL 2008 - Ik heb jouw kaart van 14 APRIL 2008 in goede orde ontvangen en de hierop vermelde correcties hierboven doorgevoerd. Ik wens je een vooral SUCCESVOL verblijf in de VERENIGDE STATEN VAN NOORD- AMERIKA.

5 JULI 2008 NOUS MAINTIENDRONS