Human Quality Management NV. T.a.v. Mevrouw Danielle Roex. Meersstraat 95. B-9000 GENT. Datum: 22 november 1997. Betreft: HUMAN QUALITY MANAGEMENT Kenmerk: ICNBLEW/HQM971122.

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Beste Danielle, Hartelijk dank voor de toezending van je informatie. Je hebt mij dus toch weten te vinden, ondanks het feit dat ik mijn adreswijziging naar je oude adres had gezonden. Dat stel ik zeer op prijs. Ik heb nog aan je gedacht op mijn vijftigste verjaardag. Dat was op 9 november. Wij zijn dezelfde schorpioenen. Dus uit hetzelfde hout gesneden. Jouw bedrijf is inmiddels een NV geworden. Dat toekomstbeeld heb ik ook. Ik heb wel wat steun aan jouw brochure. Vooral bladzijde 7 spreekt mij aan. Ik neem ook jouw verhaal even in deze brief op. Danielle Roex. Zij leidt de seminars en coördineert de projecten. Danielle Roex is stichter-bestuurder van Human Quality Management NV en ontwikkelde het CPM-model. Zij adviseert diverse bedrijven en organiseert seminars zowel binnen bedrijven als in eigen beheer. Tot september 1996 was ze Co-Director bij het Institute of Psychosynthesis in Londen. Zij was directeur van een grote non-profit-organisatie en was gedurende 20 jaar docent leergerichte methoden in het Hoger Onderwijs. Ik voorzie dat wij in 1998 weer gaan samenwerken. Mijn rechten op het handelsmerk Instituto Cervantes heb ik definitief gevestigd in de Benelux. In Engeland en Wales heb ik een limited onder deze naam. Deze wordt of is omgezet in Instituto Cervantes Holding Limited, gevestigd in Londen Kensington. De hoofdvestiging komt in Stratford-upon-Avon. Ik heb Liesbeth verzocht en gemachtigd terzake stappen te nemen. De Stichting Cervantes Benelux zet ik thans om in European Cervantes Foundation. De Vereniging Instituto Cervantes Madrid kan hierin participeren teneinde goede samenwerkingsprojecten te entameren. Geld heb ik nog niet. In ieder geval te weinig. Maar dat komt nog wel. Met name uit royalties uit de verkoop van Candle in the Wind van ELTON JOHN. Die candle heb ik namelijk opgestoken op 1 augustus vorig jaar in Canterbury Cathedral. Met vriendelijke groet, JOHN VAN DER HEYDEN.

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

La Corona de la Casa Real Española sirve de símbolo de unidad de nuestros países y muestra la Lealtad Histórica como expresada en el himno nacional de los Países Bajos.

More information at the website of Amazon.com, Wal-Mart and Trafford Publishing Canada.

VANAF 16 OKTOBER 2004 HEEFT DE OPRICHTER VAN DE STICHTING CERVANTES BENELUX, EIGENAAR VAN HET HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES IN DE BENELUX EN DE LIMITED COMPANY INSTITUTO CERVANTES ENGLAND AND WALES - OP STRAFFE VAN EEN DWANGSOM - EENIEDER WAAR OOK TER WERELD - VERBODEN GEBRUIK TE MAKEN VAN DE BEELTENIS VAN ZIJN OP 31 AUGUSTUS 1997 TIJDENS EEN ONTVOERINGSPOGING OM HET LEVEN GEKOMEN PARTNER, TENZIJ DIT BINNEN HET KADER VAN DE DOOR HEM VERSTREKTE VOLMACHTEN NADRUKKELIJK IS OVEREENGEKOMEN.

THE WORK CONTINUES

© J.L. VAN DER HEYDEN TORREMOLINOS

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN