Nijmegen, 26 juni 1994 Geachte heer Lulofs, Hartelijk dank voor uw brief van 20 juni jl. Uw motivering om mij thans geen aanvulling op mijn getuigschrift van 1991 te verstrekken geeft een mijns inziens realistische visie op de huidige situatie aan. Ik ben verheugd met uw toezegging om in voorkomende gevallen een mondelinge referentie te verstrekken. Ik hecht grote waarde aan ondersteuning door de Baak-directie en beschouw dit als een belangrijk blijk van vertrouwen. Enkele weken geleden bezocht ik de Baakbibliotheek en heb kennis genomen van het laatste Baakbericht. Ik hoop dat uw tijden van het tob-management thans tot het verleden zijn komen te behoren. Met hartelijke groet, J.L. van der Heijden

1 AUGUSTUS 1994 DANK TER ATTENTIE VAN DRS H.W. LULOFS

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN