1. Mijn ervaringen bij Nieuw Elan en mijn huidige betrokkenheid
6. Jouw plannen om een rechtszaak te voeren met nationale publiciteit

1. Mijn ervaringen bij Nieuw Elan en mijn huidige betrokkenheid
In mijn brief van 4 februari heb ik je al een tipje van de sluier opgelicht. Eigenlijk gaat het verhaal nog een stuk terug. Ik start de film op 13 oktober 1989. Door een rechterlijke uitspraak kwam er een definitief einde aan mijn directieverantwoordelijkheid van het Nationaal Instituut voor Onderwijs en Wetenschappen. Ik had meer dan twee jaar gevochten om me los te maken uit een juridische constructie waarin ik mij door onwetendheid en gebrek aan bedrijfsstrategische ervaring had gemanoevreerd. De rechter stelde mij op alle punten in het gelijk en mijn belemmeringen om opnieuw in een nieuwe betrekking te starten waren weggenomen. In dezelfde tijd had De Baak ook een nieuwe directeur gekregen, de heer Lulofs, die zich tot taak had gesteld aan de chaos, die inderdaad bestond bij De Baak en Nieuw Elan, een eind te maken. Twee weken na die rechterlijke uitspraak kreeg ik mijn benoeming als office-manager en drie dagen later kwam Liesbeth Halbertsma als nieuwe Manager Opleidingen binnen en werd later adjunct-directeur en is nu directeur. In die tussenliggende drie dagen had ik mij in het centrum van de organisatie geplaatst en met mijn jarenlange ervaring en inzicht op het gebied van het opleidingsmanagement had ik natuurlijk al snel een beeld van wat er met de Nieuw Elan-organisatie aan de hand was. Ik had mij voorgenomen dit probleem met de nieuwe Manager Opleidingen, die ik toen nog niet kende, op te lossen. Liesbeth werd aangesteld op 1 november 1989. Al op die eerste dag had ik een gesprek met haar en vanaf dat moment hebben wij als een perfect op elkaar ingespeeld tandem de problemen structureel aangepakt en tot een oplossing gebracht. Eindelijk kreeg ik de kans bij Nieuw Elan het probleem op te lossen wat mijn mede-aandeelhouders van het NIOW mij hadden verhinderd te doen in mijn eigen organisatie in verband met hún persoonlijke belangen. Liesbeth is een andragologe en heeft een zeer scherpe kijk op het functioneren van mensen. Ik kon bij haar in vertrouwelijke gesprekken meer over mijzelf kwijt en in deze gesprekken heb ik mijn zelfrespect, gevoel voor eigenwaarde en geloof in mijzelf weer teruggekregen. Dat is een van haar grote verdiensten. Zij is er ook in geslaagd dit bij de overige Nieuw Elanmedewerkers te bewerkstelligen. Ik vind het alleen jammer dat ze er niet in is geslaagd dit naar buiten toe zichtbaar te maken, althans voor zover mijn horizon naar buiten toe reikt. Ik begrijp dit ook wel, want Liesbeth en ik stonden in feite voor een onmogelijke opgave.

Op 8 november had ik voor mijzelf vastgesteld dat mijn ontwikkelingstaken binnen Nieuw Elan binnen een half jaar ten einde zouden zijn. Dit werd mij tijdens het kerstdiner op De Baak nadien helemaal duidelijk toen ik werd aangesproken door de directeur, de heer Lulofs, met de mededeling dat hij mij namens de heer Van Lede moest bedanken voor de bijdrage die ik aan de reorganisatie van Nieuw Elan had geleverd. In de kerstvakantie heb ik toen verder over mijn toekomst nagedacht en besloten te willen gaan bouwen aan een nieuw opleidingsinstituut in Spanje, een ideaalbeeld. Dit heb ik in januari aan Liesbeth laten weten en heb haar gezegd dat ik voornemens was de arbeidsrelatie met de Baak langzaam af te bouwen.

Nadat we het over de ontslagregeling eens waren geworden heb ik eerst met een zevental outplacementbureaus gesprekken gevoerd en mijn conclusie was dat zij niets meer te bieden hadden dan wat ikzelf op dat gebied bij Nieuw Elan had geleerd en besloot een eenmalig loopbaanadvies te vragen bij een professioneel loopbaanadviesbureau te Utrecht.

De adviezen die ik hier kreeg heb ik als uitgangspunt voor mijn verdere ontwikkeling genomen. Ik heb een persoonlijk marketing plan geschreven en geconcludeerd dat ik niet alleen een keus voor een nieuwe baan moest maken, maar een keus voor de tweede helft van mijn leven. In de maanden juli en augustus heb ik een intensieve persoonlijke sterkte-zwakte-analyse gemaakt, mede aan de hand van verschillende persoonlijkheidstests en een loopbaanevaluatie. De enige barrière die ik had was de weerstand van mijn echtgenote en ik besloot de relatietherapie intensief door te zetten en tussentijds met toestemming van de BVG, op wiens advies ik uiteindelijk in de ziektewet ben gekomen, te werken aan een beleidsplan van mijn nieuw op te starten Nederlands-Spaanse organisatie Instituto Cervantes.

In februari vorig jaar kregen wij van een spontane geïnteresseerde een bod op ons huis. We besloten hiermee accoord te gaan en het huis per 1 juli te verkopen. Tegelijk hebben we toen een afspraak gemaakt met een advocaat en tot echtscheiding besloten. Samen hebben we naar een nieuw huis voor mijn vrouw en kinderen gezocht, het convenant rondgemaakt en op 30 april ben ik voor zes weken naar Spanje vertrokken, nadat ik in maart de naam Instituto Cervantes als handelsmerk bij het Benelux-merkenbureau had gedeponeerd.

Na mijn terugkomst heb ik twee bestuursleden gezocht en gevonden voor het bestuur van de door mij op te richten stichting. Die heb ik gevonden en in oktober vorig jaar is de Stichting Cervantes Benelux opgericht. Hiervan ben ik secretaris. Zodra de stichting over financiële middelen beschikt en mijn gezondheid het weer toelaat is mij door het bestuur een arbeidscontract toegezegd.

Inmiddels zijn mijn ideeën al redelijk ver uitgekristalliseerd. Van het bestuur heb ik een vrij sterk mandaat om mijn ideeën binnen de stichting tot ontwikkeling te brengen. Zo heb ik inmiddels ook besloten opleidingstrajecten aan te bieden op dezelfde markt als Nieuw Elan, maar dan vanuit mijn eigen specifieke know how en binnen het marktsegment Nederlands-Spaans bedrijfsleven. In zekere zin word ik hiermee een directe concurrent van o.a. Nieuw Elan en dus ook van Liesbeth, met wie ik sinds oktober vorig jaar geen contact meer onderhoud, noch direct, noch indirect. Ik ben dus geen bedrijfsspion voor Nieuw Elan, want dat gaat tegen mijn eigen belang in.

6. Jouw plannen om een rechtszaak te voeren met nationale publiciteit
Ik denk dat het opstarten van een procedure tegen Nieuw Elan, gekoppeld aan een stuk publiciteit, zal leiden tot de onmiddellijke ondergang van dit instituut nog vóórdat de rechter een uitspraak zal hebben gedaan. De publieke opinie is over het algemeen ongenuanceerd, gaat sterk af op primaire signalen en zal een verdachte al gauw vermoorden voordat het de gehele waarheid kent. Helaas werkt dat zo in het algemeen. Als antropoloog zul je dat ook wel herkennen. Wat ik mij afvraag is wat je eigenlijk wilt bereiken. Ik wil in principe aan deze nieuwe oorlog, want dat zal het voor mij betekenen, wel mijn medewerking verlenen en wel onder twee keiharde voorwaarden:

1. dat Liesbeth Halbertsma ongeschonden uit die strijd tevoorschijn zal komen en
2. dat ik mede wordt betrokken bij de strategiebepaling op een zodanige wijze dat wij
voortdurend bij volledige consensus verdere stappen nemen
.

8 MAART 1993 BEZOEK AAN ASSEN OP 15 MAART 1993