Nijmegen, 13 augustus 1994 Beste Tjitse, Je briefje van 12 augustus ontvangen. Dank. Het is een duidelijke, korte communicatieboodschap: Perfect. Ik heb vastgesteld dat mijn 10 AUGUSTUS 1994 CONTACTEN MET INTERPOL een onjuiste dagtekening vertoont. Dit moet zijn: 11 augustus 1994. Ik deel jouw mening dat er nu momentum is. De zaak lijkt al tot een climax te komen. Er zal in het circuit echter nog verder worden gecommuniceerd vóór de officiële lancering van mijn Cervantesplan. M.b.t. jouw vraag over de notulen verwijs ik naar jouw opmerking nr. 6 van 9 augustus 1994 en mijn antwoord op blz. 338 onder 6 Het enige wat ik jou nog kan verzoeken is belangstelling voor haar te tonen door bij haar te informeren waardoor zij zich bedreigd voelt. Het lijkt mij goed dat jullie dat onderling oplossen. Dank ook voor je artikel over het Instituut De Boer, concurrent van Instituut Blankenstijn te Utrecht, van mijn oude vriend Hans Mulder. Het artikel vermeldt o.a. "Het instituut heeft intussen een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met een regulier dag- en avondcollege, dat diploma's kan uitreiken na schoolonderzoeken en centraal examen." Dit is een bevestiging van de samenwerkingsvormen die tussen het regulier dag/avondonderwijs en instituten voor particulier onderwijs tot stand zijn gekomen. Mijn hypothese dat het artikel over Kraij samenhangt met mijn contacten met Van Essen wordt hierdoor ondersteund. Vraag blijft nog: Wat bedoelt Kraij met "Het onderwijs is gecriminaliseerd?" Ik denk dat het antwoord niet lang meer op zich laat wachten. Hartelijke groet, P.S. Wat vind je van bijgaande collage?

15 AUGUSTUS 1994 ONTMOETING MET DE MINISTER VAN JUSTITIE OP HET STRAND VAN NOORDWIJK