Nijmegen, 15 augustus 1994 Beste Tjitse, Jouw advies alinea 1 van jouw brief van 12-8-94 heb ik opgevolgd. Bijgaande brief verzond ik heden aan het VBMO-bestuur. Gisteren trof ik Ernst Hirsch Ballin op het strand van NOORDWIJK. Ik heb hem gezegd dat hij nog van mij zou horen. T.a.v. de door jou te maken keuze tussen Moszkowicz en de nationale ombudsman denk ik dat Moszkowicz het interessant zal vinden jou te helpen omdat er een mogelijkheid bestaat een koppeling te leggen met de zaak Patty Brard. Zondag 31 juli jl. ben ik langs het pand aan de Javastraat in Den Haag (zie eerder aan jou toegezonden visitekaartje van Krijtenburg/DBM) gereden. Het pand stond te koop. Inschakeling van de Nationale Ombudsman zal naar mijn inzichten automatisch leiden tot een confrontatie met de in bijgaande brief beschreven problematiek. Het lijkt mij in deze fase niet goed dat jij hier nu al in betrokken raakt, omdat je ook getuige bent van mijn probleem en we zullen elkaar nog wel nodig hebben. Ik wens je veel wijsheid bij het maken van je keuze en ben benieuwd naar jouw reactie. Tot horens. Bijlage: Brief van J.L. van der Heijden aan VBMO-bestuur d.d. 15 augustus 1994.

16 AUGUSTUS 1994 INZAKE BRIEF VAN 4 JUNI 1994