Nijmegen, 5 augustus 1994 Beste Tjitse, Dank voor jouw snelle reactie van 9 augustus. Het doet mij deugd dat brief 5 AUGUSTUS 1994 THE TIMES THEY ARE A-CHANGING ongeschonden bij je is aangekomen. Je blijft een trouw schrijver. Jij bent druk en ik ook. Het is goed dat we elkaar blijven informeren. Ik zie jouw uitvoerige reactie op 5 AUGUSTUS 1994 THE TIMES THEY ARE A-CHANGING graag tegemoet. Ik reageer op jouw 19 punten en breng je daaronder op de hoogte van de ontwikkelingen van de laatste week.

1. Ik heb mijn brief niet in boosheid geschreven. Jij vroeg om duidelijkheid en die heb ik je gegeven. Ook ik heb behoefte aan duidelijkheid. Elke vorm van ambigüiteit is een bron van problemen in de toekomst. Vandaar: zakelijk, deze keer.
2. Voor mij is het niet noodzakelijk de brief van Minister de Vries te laten zien.
3. Bedankt voor die opmerking. Ik denk dat mijn denkpatroon dan weer op orde begint te komen, helderder wordt. Mijn koers en strategisch doel zijn jou bekend. Ik hoop voor jou dat je ook zo leert werken om Jouw doel te bereiken. Duidelijke communicatieboodschappen met zo min mogelijk redundantie leiden sneller tot het beoogde doel.
5. Ik kan dat niet verder verklaren. Het woord "chantage" is een woord dat L. tot jou heeft gericht, niet tot mij. Het betreft dus een probleem tussen haar en jou. Ik heb eveneens geconstateerd dat de vragen die jij in de lijst aan L. hebt opgenomen weinig tekenen van beïnvloeding van mijn kant vertonen.
6. O.K.
8. Ik heb inderdaad veel over haar met jou gesproken en ik was ook blij dat je me daar de gelegenheid voor gaf en daar oprecht op bent ingegaan. Jouw contact met haar ten behoeve van mij heb ik ook buitengewoon op prijs gesteld.
11. Dat klopt.
12. Eens.
13. Jij bent niets te dom. Integendeel. Mijn opmerking had betrekking op het gebeurde op vrijdag 5 augustus, dat ik je hieronder zal uiteenzetten.
14. Jouw positie binnen het netwerk is inderdaad anders dan die van mij.
15. Ik herhaal dat ik verantwoordelijk ben voor de inhoud van de notulen en wijs op jouw opmerking bij punt 6.

16. In jouw brief van "16 april 1992" (moet zijn: 1993) staat in de voorlaatste alinea: "Nu opnieuw een belangrijke variant is verschenen (Maris-Kortes/Snippe) neig ik steeds meer naar een rechtszaak. Ik besef dat het dan niet alleen zal gaan om Breuker en enige functionarissen van De Baak/Nieuw Elan, Sociale Dienst en zo mogelijk GAB Groningen. Ik acht het niet uitgesloten dat dan een nationale 'beerput' opengemaakt wordt - subsidies, mogelijke FRAUDE, regen van klachten, effectiviteit van omscholingscursussen, debatten over controlerende mechanismen enz." Daar je dat niet uitgesloten achtte was er voor mij een reden om aan te nemen dat jij over voldoende gegevens beschikte alvorens deze woorden aan het papier toe te vertrouwen. Thans blijkt dat je je uitspraken gebaseerd hebt op publikaties van derden.
15. Ik betreur mijn P.S. m.b.t. "narcistisch verhaal'. Ik besef dat ik mijzelf daarmee op de een of andere manier heb geëtiketteerd met een uit de Griekse oudheid daterend begrip.
17. Goed dat je dit even meldt. Je hebt een warme belangstelling voor mijn ouders getoond, maar in een gesprek worden er toch gauw wat vertrouwelijke dingen gezegd waarvan soms de reikwijdte niet wordt overzien. Ik blijf me overigens als (mede)initiatiefnemer wel verantwoordelijk houden voor de wetgeving m.b.t. het erkend particulier mondeling onderwijs en zal binnen dit denkkader blijven opereren. Ik moet helaas vaststellen dat je informatie hieromtrent ook onzuiver was. Ik ben niet verantwoordelijk voor de woorden van mijn moeder. Ik hoop voor jou dat je op dit punt van advocaat Verbeek de nodige ondersteuning krijgt. In officiële procedures zul je op dit soort 'feiten' ogenblikkelijk 'gevloerd' worden.
Niemand is verantwoordelijk voor andermans woorden.

18. Het is een lang interview geweest van een half uur over de problematiek van werkzoekende academici in Spanje en Nederland en het gebrek aan managementpersoneel met het doel aandacht te schenken aan het project 'marketing internacional' en de samenwerking tussen De Baak/Nieuw Elan/VNO/CEOE/CERYSE/ESF/Arbeidsbureaus en Ministeries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Ik kan me voorstellen dat het T. Maris aan zijn hart moet zijn gegaan om mij als officiële woordvoerder namens die organisaties te horen. In de therapie is mij gebleken dat dit soort situaties de "nodige" agressie en jalouzie oproept.
19. Zodra er een verband wordt aangetoond tussen de hieronder beschreven gebeurtenis op 5 augustus en jouw problematiek zal de politie wel geïnteresseerd raken.

Opmerking op achterkant enveloppe
Doe dat niet meer. Je weet niet wie dat allemaal leest. Je schrijft "Met haar antwoord op mijn brief met vragenlijst van vorig jaar mei heeft ze de deur dicht gegooid." Mijn antwoord is dat ze de deur voor jou weer heeft opengezet als reactie op jouw bezorgdheid over mij. Zij weet heel goed personen en problemen van elkaar te scheiden. Je kunt aansluiting zoeken op de brief van 4 juni. Ik denk zelfs dat ze dat van jou verwacht, haar kennende.

Dagelijks journaal

3 augustus 1994

Gisteren geobserveerd door donkere vrouw met Colombiaans/Peruaans uiterlijk, een beetje grof. Zij zat in een donkerblauwe LADA stationcar, wat verwaarloosd, geen wieldoppen. Plaats: parkeerterrein vóór politiebureau. Tijdstip 9.30 uur. Vandaag CRI + bezoek aan NOORDWIJK. Kerkbezoek op aangeven van Henk. Thuiskomst circa 23.30. Op parkeerplaats politiebureau geparkeerde auto met twee mannelijke inzittenden. De bestuurder donker Zuid-Amerikaans uiterlijk. Bijrijder blond. Auto waarschijnlijk Opel Kadet, zilvergrijs, kenteken JH-24-TH. Situatie vanaf appartement ouders geobserveerd. Patrouillewagens snel ter plaatse. Nieuwe Baakdirecteur Halbertsma onderwerp van gesprek. Vóór de Baak op de Astridboulevard luid het 'I do it for you' (Bryan Adams) laten klinken.

4 augustus 1994

Oproep RTL4-programma Lief en Leed om mensen met ervaring met chantage of gevoelde bedreiging verhaal op TV te vertellen.

5 augustus 1994

9.30 u. gebeld naar RTL4. Tot twee keer toe verbonden. Geen communicatie. In video-therapie gemeld dat de bom op barsten staat. Bij thuiskomst drie patrouillewagens bij de trap. Er is een bommelding binnengekomen bij Flash. Flash bevindt zich exact onder mijn appartement. Op mijn antwoordapparaat is een mededeling binnengekomen van een Engelstalige man met een Iers accent. Politie ingeschakeld en tape laten horen. Bevestiging bommelding door politiefunctionarissen. Heb hen mijn positie uiteengezet en verzocht de situatie discreet te behandelen. Opnieuw oproep "Lief en Leed" voor ander onderwerp.

7 augustus 1994
(Uit: De Gelderlander 9-8-94)
Politie trekt wapen bij aanhouding NIJMEGEN - De politie heeft zondagavond rond 19.00 uur in Zwaneveld met getrokken wapen een man aangehouden. De man liep daar rond met een pistool - later bleek dat het een luchtdrukpistool was - en een vlindermes. De politie sommeerde de man de wapens te laten vallen. Dat deed hij prompt. De man bleek danig in de war te zijn. Hij is meegenomen naar het bureau, waar hij wat kalmeerde. Later op de avond kon hij weer naar huis.

8 augustus 1994

Intimidaties nemen toe. Rond 21. 00 veld vóór de parkeergarage in brand gestoken. Brandweer ter plekke. 22.00 uur wederom brand aan de zijde van het station Dukenburg.

9 augustus 1994

Rond 21.00 uur wordt er door een stem met Surinaams accent geroepen vanaf parkeerplaats bij postkantoor: "Je zult hangen, man". Rond 22.00 u. breken opnieuw branden uit. Politie zeer actief.

10 augustus 1994

8.00 uur. Twee mannen, een blank en een donker, staan demonstratief geposteerd, bij het postkantoor. Ze observeren zeer nadrukkelijk mijn appartement. Als ik bij het raam verschijn maakt de zwarte man de beweging "you're finished". Beschreven gebeurtenissen gemeld bij Bureau Interpol en tape aan gerechtelijk laboratorium CRI aangeboden. Verzocht actie te nemen. Dit is de eerste berichtgeving die ik jou doe m.b.t. mijn contacten binnen de CRI. Ik kon niet anders handelen dan op deze wijze vanwege duidelijk ervaren bedreiging van mijn leven. Ik heb gebruik gemaakt van mijn recht als burger om mij teweer te stellen tegen daadwerkelijk gevoelde bedreiging. Ik heb ook de correspondentie gemeld die ik met jou tot op heden heb gevoerd en heb de medewerker van Interpol ook gemeld dat ik bereid ben deze correspondentie aan hen ter beschikking te stellen mits jij daarmee accoord gaat. Ik heb ook gemeld dat jij een conflict hebt met de oprichter van Nieuw Elan en dat je mij zaterdag hebt verteld dat je je zou wenden tot het Bureau Korreweg. Ik vertrouw op jouw voorzichtigheid in deze situatie. Ik ben De Gelderlander en de Nijmeegse politie zeer dankbaar voor de betrachte discretie. Daar is erg veel zelfdiscipline voor nodig. De situatie vraagt thans om stabiliteit en rust........... Tot horens.

13 AUGUSTUS 1994 CRIMINALISERING VAN HET ONDERWIJS, WAT IS DAT?