Datum: 16 april 2004 Betreft: RAPPORTAGE Kenmerk: 20040416JHTBG

Beste Tjitse, Als reactie op jouw twee telefoontjes van vandaag tref je bijgaand mijn rapportage terzake aan mijn gevolmachtigd directeur.

21 APRIL 2004 VIJANDIGE OVERNAME KLM