Drs T. Breuker GRONINGEN. Datum: 7 november 1998. Betreft: 'Anthony Julius'. Kenmerk: JH/TBG981107. Beste Tjitse, Mijn laatste brief aan jou dateert alweer van 28 juli afgelopen zomer. Gisteren ontving ik een uitnodiging van de Baak voor de prijsuitreiking van het Business Plan Contest 'Starter van het Jaar' 1998. Het programma luidt alsvolgt: (bekend). Uiteraard dacht ik meteen aan jou toen ik de algemeen directeur van Halbertsma Pallets Grouw in de jury aantrof. Uiteindelijk heb jij mij dat bedrijf laten zien tijdens mijn eerste bezoek aan Het Stadhouderlijk Hof in Leeuwarden in het voorjaar van 1996. Prinses Diana kwam daar regelmatig incognito op bezoek. Vandaar dat ik daar met kerst 1996 ook heb gelogeerd op haar uitnodiging. In die tijd heeft zij haar Last Will laten opmaken door haar advocaat Anthony Julius. Dit is dezelfde advocaat die ook Haar echtscheidingsconvenant heeft opgesteld. Diana had op dat moment mijn Business Plan al ontvangen. Gezien haar belangstelling voor mijn bedrijf heb ik in januari daaropvolgend ook de Limited Company 'Instituto Cervantes England and Wales' opgericht teneinde dit te kunnen ombouwen in een familiebedrijf 'Van der Heyden/Spencer'. De families Spencer en Van der Heyden hebben een historische relatie die teruggaat tot in de middeleeuwen. Beide families waren toen actief in de wolhandel. De Van der Heydens in Vlaanderen en Zeeland en de Spencers in Engeland. De plaats Brugge is zelfs naar onze familie genoemd: De la Bruyère in het Frans. Vele Van der Heydens behoorden in de middeleeuwen tot de magistratuur in Vlaanderen: burgemeesters, rechters, etc. Als ik dat vertelde in de tijd dat Diana nog leefde werd er volop gegniffeld, maar inmiddels heb ik wel vijf kroonprinsen in mijn portefeuille. De laatste koninklijke brief heb ik ontvangen uit BUCKINGHAM PALACE, namens Prins Charles.

Er heeft zich namelijk een zeer vreemd verschijnsel voorgedaan. Voormalig premier John Major heeft een niet bij Diana's testament betrokken advocatenkantoor - Boodle Hatfield - ingeschakeld om een verouderd testament te laten publiceren uit de tijd dat zij nog met Charles gehuwd was. Om de gaten in de paarse sokken te stoppen heeft hij een dergelijke hoeveelheid advocaaturen in rekening laten brengen dat de Britse kroonprins zit opgescheept met een rekening van Hfl. 1,2 miljoen. Daarom heb ik Prins Charles in een aangetekende brief, met afschrift aan Tony Blair, geadviseerd die rekening niet te betalen. Tevens heb ik het handelen van Major als wanprestatie aangeduid. Het is zeer eenvoudig om gewoon het testament bij Anthony Julius uit de brandkast te halen en de laatste wens van de overledene te respecteren. Dat kost hem geen penny. Diana had inmiddels al zo'n kleine 180 miljoen gulden laten beheren door haar zaakwaarnemer Nigel o'Sullivan en ik ben ervan overtuigd dat een deel daarvan bestemd zou zijn voor ons bedrijf. Zij heeft er immers nooit een geheim van gemaakt dat zij een plan had. Hiervan maakte het veilen van haar jurken door Christie's deel uit. Ik heb daar client code 361106. Gisteren was het immers precies twee jaar geleden dat ik Diana in Brussel tot Queen of Hearts heb verheven, zoals wij dat ook deden in de middeleeuwen. Binnen die constructie was 'Dappere Dodo' slechts een 'sponsor' in mijn visie. Het is een grof schandaal dat Mohammed het lef heeft gehad om nog een foto van die man in zijn etalage te zetten, tezamen met een foto van mijn 'verloofde'. Zo stond zij in Spanje reeds bekend: "Su novia". Als ik hier op het Domplein het Spaanse Instituto Cervantes binnenloop wordt er al snel geroepen: "¡Es el Señor de esa Princesa Inglesa!" (Dat is de man van die Engelse prinses). Inmiddels heb ik dus een positieve reactie op mijn brief ontvangen van de kroonprins.

Ik hoop dus dat er gauw helderheid komt in deze situatie. Al vanaf april 1992 zijn Diana en ik met onze 'Quixotic Quest' aan het werk geweest. Haar overlijden - waarvoor de heer Mohamed Al Fayed de hoofdverantwoordelijkheid draagt in verband met zijn leugens in het openbaar - heeft mijn bedrijf miljoenen tot miljarden schade opgeleverd. Los van het persoonlijke verlies. Ik ben daarom blij dat ik merk dat Liesbeth nog achter mij staat. Daar heb jij een belangrijke bijdrage aan geleverd met jouw lift naar Grouw en het bezoek aan het restaurant De Vriendschap (Correctie 16 augustus 2003: DE VRIJHEID). Hartelijk dank daarvoor. Met hartelijke groet, INSTITUTO CERVANTES HOLDING LTD. Johannes L. Van der Heyden van Utrecht tot Noordwijk. Vice President. P.S. Mijn Business Plan 'Cervantes Management Centrum' te Noordwijk is niet in de prijzen gevallen. Dat kan natuurlijk ook niet. De familie Halbertsma is natuurlijk niet geheel objectief. Gelukkig maar!

11 DECEMBER 1998 DE RODE KAT