18 september 1998. Betreft: GATEN IN DE PAARSE SOKKEN STOPPEN Kenmerk: JH/LH980918. Beste Liesbeth, Vrijdag 18 september 1998. Jouw verjaardag ben ik niet vergeten. Gisteren heb ik om 15.45 de brief van gisteren aan Sabrina afgegeven bij de receptie met een passende attentie. Ik kwam ook Diana Watts nog even tegen. Dat deed mij deugd. Voorts ben ik naar Den Haag getogen. Hier heb ik eerst de Minister-President aan het werk gezien in de Tweede Kamer. Daarna naar 't Goude Hooft. Daar trof ik een jongedame uit Scheveningen. Haar sterrenbeeld was kreeft. Zij had dezelfde oogopslag als de Lady van mijn kerstkaart. "De schorpioen wil altijd op de troon zitten", zei ze. Dat klopt. "Een kreeft is in staat de schorpioen van zijn venijnige stekel te ontdoen". Dat lukte haar ook uitstekend. Het was een goed, maar kort onderhoud. Voldoende. Vandaaruit wandeling gemaakt langs Paleis Noordeinde, de Kloosterkerk, de Britse en Spaanse Ambassade. Uiteindelijk beland aan de bar van Hotel des Indes. Mijn favoriete lokatie in de residentie. Daar kwam ik in gesprek met een heer die woonachtig is in Las Palmas de Gran Canaria. Zijn naam is Vermey. Ik heb hem mijn positie uiteengezet en laten weten dat ik in Spanje wil gaan wonen. Ik heb hem tevens laten weten dat ik daar in 1985 al een goed contact heb opgebouwd met de directie van het instituut School Of Languages Gran Canaria SOL, de heer José Luís Lagartos en het mij bekend is dat Sir Winston Churchill daar regelmatig ging schilderen. Hij adviseerde mij mij hier in Nederland te laten uitschrijven vanwege het gunstige fiscale klimaat in Spanje. Dit kan ik slechts wanneer ik niet meer afhankelijk ben van een uitkering. Ik heb hem ook laten weten dat per 1 januari aanstaande het Cervantes Management Centrum in Noordwijk van start moet gaan in samenwerking met de CEOE. Aangezien jij daartoe in de meest riante positie verkeert geef ik je graag hiermede carte blanche om dit op te zetten binnen het door mij/ons gecreëerde juridisch kader. Ook qua personele invulling en aanstelling van personeel. Ik verwacht dan uiteraard automatisch wel een rapportage en verantwoording vanaf een door jou te bepalen tijdstip. Een goede peildatum zou daarbij 6 november aanstaande kunnen zijn. Ingeval ik voordien bericht hieromtrent heb ontvangen doe ik die dag mee aan Baak à la Carte. Het is vandaag precies een jaar geleden dat ik de dienst in de Kloosterkerk heb bezocht. De tijd van puin ruimen en opnieuw beginnen is nu begonnen. Ik heb gedineerd in stadscafé-restaurant Couperus: Den Haag met een knipoog (visitekaartje) en nadien nog enige tijd de begrotingsdebatten in de Tweede Kamer bijgewoond.

Daar heb ik mijn nieuwe reclame-ideeën al getest op het het kleine publiek in de volksvertegenwoordiging. Daartoe had ik mij wederom eens in het sweatshirt van Earls Court Gym gestoken. Mijn houding - handen op de rug - werd al gauw overgenomen door CDA-fractieleider Jaap de Hoop Scheffer. Hij is de uitvinder van de gevleugelde woorden gaten in paarse sokken stoppen. Hierbij heeft hij gedoeld op het produceren van een tegenbegroting, waar hij niet aan wenste mee te werken. Ik vraag mij af of de heer De Hoop Scheffer zich heeft gerealiseerd dat hij daarmee een historische uitspraak heeft gedaan met een wereldwijde reikwijdte. Ik heb immers vastgesteld dat men in het Verenigd Koninkrijk tal van pogingen heeft ondernomen om de gaten te stoppen in de paarse sokken van My Lady. Daartoe citeer ik The Mirror van gisteren. Page 1: "CHARLES SENDS MAJOR ANGRY LETTER. He won't pay 400,000 pounds bill. Indien deze informatie juist is - en ik heb geen reden om daar aan te twijfelen - stel ik het volgende vast:

1. De heer Major heeft gekozen voor een advocatenkantoor dat niet de belangen van wijlen prinses Diana behartigde.
2. Hij heeft hiermede onethisch gehandeld jegens de nagedachtenis van de prinses en
wanprestatie geleverd.
3. Het advocatenkantoor
Boodle Hatfield heeft geen tussentijds contact gehad met de advocaten van prins Charles.
4. Het advocatenkantoor
Boodle Hatfield heeft geen tussentijds contact gehad met de advocaten van de familie Spencer.
5. Het geheel is in strijd met de goede rechtsorde.

Ik zal derhalve een brief verzenden aan de Prince of Wales alsmede aan de Prime Minister, met verwijzing naar het boekwerk dat ik met kerst in Engeland heb afgeleverd. Ik zal de Prince of Wales adviseren de rekening niet te voldoen vanwege wanprestatie van de heer Major. Tevens zal ik hem adviseren het testament te publiceren zoals dat in december 1996 is opgemaakt door Mr Anthony Julius. Dat kost immers geen geld en is rechtmatig. Mijn belangen zijn ook de belangen van the boys. Ik neem hen op in mijn testament. Ik heb getracht het telefoonnumer te achterhalen van de heer Julius. Dit schijnt echter geheim te zijn. Ingeval jij contact kunt leggen met dit advocatenkantoor heb je dienaangaande van mij eveneens carte blanche. Ik lees dat er vanuit de Britse bevolking thans al de roep opgaat tot aansluiting bij de EMU. Men begint in te zien dat men de race verliest zodra te lang wordt gewacht met de invoering van de EURO. Dat is dus een positieve ontwikkeling. De heer Michel ter Maat van de Kamer van Koophandel is ook al aan het werk met mijn businessplan. Dat gaat ook de goede kant op. In ieder geval zitten we wel in dezelfde boot en moeten hierin samen verder. De sterrebeelden maagd en schorpioen liggen elkaar uitstekend. Dat is wel gebleken in de tijd dat wij samenwerkten in Hoofddorp. Van Monique vernam ik dat Charles ook een schorpioen was. Volgens mijn informatie is hij inderdaad op 14 november jarig. In dit verband vind ik het een vreemde zaak dat hij zijn vijftigste verjaardag al zou hebben gevierd tezamen met Camilla Parker Bowles, ofwel Camilla Shand. 16.30 Ik verzond de volgende aangetekende brieven: Last Will (Verzendbewijs nummer 3S RRRW 1753232) en Letter to the Prince of Wales (verzendbewijs 3S RRRW 1753234). Ik denk dat de Prins van Oranje thans meer ervaring heeft dan mijn Manager Benelux in de contacten met de Franse President. Liefde is... ...hem een heerlijke massage geven. Dat gun ik hem van ganser harte als hij zijn werk goed gedaan heeft in Parijs. FIJN WEEKEND. Bijlagen: Kopie brief Letter to the Prince of Wales aan The Prime Minister of Great Britain; Moties Nr. 3, 4 en 5 van het lid De Hoop Scheffer; Brochure Hotel des Indes; Visitekaartje Den Haag met een knipoog. P.S. Ik heb vastgesleld dat Sylvia Tóth naast het voormalige paleis van Koningin Emma woont. Verstandig

19 SEPTEMBER 1998 TEATRO CERVANTES TER ATTENTIE VAN DRS E.H. HALBERTSMA