FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

6 november 1998. Betreft: PARALLELBOULEVARD Kenmerk: JH/LH981106. L.S. Donderdag 5 november 1998. Liefde is... ...van hem dromen. Ik zou niet weten waarom jij een nieuw vak zou moeten leren. Als jij jouw werk gewoon blijft doen zoals ik van je gewend ben kan de Baak zich geen betere manager wensen. Met de informatie die ik je gisteren heb doen toekomen kun je vanaf heden elke discussie aan. Het is keihard feitenmateriaal. Vanmorgen heb ik de heer Klein van Centraal Beheer op bezoek gehad. Hij zal een offerte maken voor een brand-, diefstal- en opstalpolis. Ik ben daarbij uitgegaan van de al of niet fictieve situatie op de Parallelboulevard. Ik weet echter niet de exacte waarde van het pand. Gemakshalve heb ik dat op 2,5 mio gesteld. Ik hoop dat jij mij het exacte bedrag kunt laten weten waarvoor Harry Mens het toendertijd verkocht heeft. Ik heb namelijk niet zo veel behoefte om nog met de heer Mens contact te hebben op dit moment. Alvorens tot zaken te komen op het gebied van gemeenschappelijke financiën dient er eerst een accountantsrapport te liggen. Op dat punt ben ik in 1981 in de fout gegaan. Ik heb toendertijd meegewerkt aan de reorgansatie van de zogenaamde NIOW-groep: FSI werd Linguarama Nederland B.V., Institute of English Studies werd NIOW-Talen B.V. en NIOW v.o.f. werd NIOW BMO B.V. Paul Karis werd directeur van Linguarama "omdat FSI B.V. de minste verliesposten kende" en ik werd de directeur van NIOW Talen B.V. Ik beschikte toen echter niet over de financiële gegevens van het bedrijf. In 1982 - een jaar na dato - werd het accountantsverslag van KPMG bekend gemaakt op het kantoor van Meyburg en Co hier in Utrecht. Er werd flink gegniffeld toen ik die cijfers onder ogen kreeg. Ik had mij immers laten opschepen met een liquiditeitstekort van meer dan zes ton op een omzet van 2,5 mio. Ik heb nog geen telefoontje ontvangen uit Noordwijk vandaag, maar hoop morgen nader te vernemen. Ook de in boosheid uitgesproken woorden maken deel uit van mijn case-study 'De zaak N.I.E.T.S. B.V.'. Ook mijn procuratiehoudster, mevrouw Marianne Boogaard Mackay, heeft zich ooit in dit soort terminologieën over mij uitgelaten. Zij heeft daar haar excuses over aangeboden via de rechter. Die heb ik geaccepteerd. Reden waarom ik haar op Witte Donderdag van het jaar 1991 een bos rode en gele rozen heb aangeboden met een lichtblauw lintje. Daar was de kous mee af. Dit even als korte reactie op de horoscoop van heden. Hartelijke groet.

9 NOVEMBER 1998 LEGAL AFFAIRS OP MIJN 51STE VERJAARDAG