19 september 1998. Betreft: TEATRO CERVANTES Kenmerk: JH/LH980919. Beste Liesbeth, Zaterdag 19 september 1998. Ik heb nog niet alle aspecten van mijn horoscoop van gisteren belicht. Daarbij dacht ik automatisch aan die andere maagd met kastanjebruin haar, in Spanje: Malaca Instituto.

Dit doet mij automatisch denken aan de toezegging die ik haar heb gedaan om ooit eens samen een bezoek te brengen aan het Teatro Cervantes te Málaga. Het doet mij ook denken aan de theaterbonnen die ik heb ontvangen als prijs voor Valentijn naar aanleiding van mijn advertentie in de Telegraaf met als tekst Wil de echte Dulcinea opstaan?. Daarom heb ik vandaag besloten jou ook in kennis te stellen van alle brieven en faxberichten die ik haar in de loop van de tijd heb doen toekomen, alsmede een bezoekverslag. Daar gaat hij dan: Ervaring Maandag 1 juni 1992. Ik kom zojuist uit Málaga terug. Het was een hartelijk weerzien met Ida. Woensdag treffen we elkaar weer. Ze heeft mij aangeboden enige tijd in haar managers-residentie Club Hispánica te verblijven. Na het opstarten van Cervantes in Nederland maak ik van deze uitnodiging gebruik. Dit instituut is echt het allerbeste van Spanje. Ik denk hiermee goed te kunnen samenwerken. Losse opmerkingen. Complementair contacto con el mercado. Ida heeft pas hier in Málaga een opleiding MBA afgerond. Vanuit deze situatie wil zij proyectos con ejecutivos gaan uitvoeren in Málaga, Sevilla en Madrid. Zij participeert in het project Esesa, een samenwerking tussen de ayuntamiento de Málaga en Unicaja. Van hieruit worden cursos de marketing para españoles georganiseerd. Dit instituut is met name geschikt voor cursussen voor diplomaten. Volgens Ida komen hier hoge functionarissen Spaans leren. Zij komen dan incognito. Woensdag 3 juni. Verstrekte informatie aan Ida. Cervantes verricht een analyse van de AEEA-instellingen na het laatste bezoek in Granada en doet de AEEA nadien een voorstel. Voorlopige conclusie is nu reeds dat ten behoeve van de doelgroep diplomaten, managers en executives het Malaca Instituto het meest geschikt is voor samenwerking. Afspraak: Ik kom in de laatste week van september een week naar dit instituut en spreek hier verdere plannen door. De actie zal ik coördineren met Lexton. M.b.t. Afspraak Joaquín: Ida heeft Joaquín gesproken (haar ex). Hij is geïnteresseerd in een gesprek met mij. Ik heb laten weten dat ik geen direct contact met hem heb gehad, maar er een afspraak voor mij is gemaakt met zijn secretaresse Andrea. Ik wacht af. Daarna even aan de bar gesproken. Afspraak: we blijven in contact, hoe dan ook. In ieder geval via fax. De overeenkomst met Liesbeth is verbluffend. Ik heb haar verteld dat ze een dubbelganger heeft in Nederland. Eind september een week hier. Met een voorstel. Deze afspraak ligt nu vast. Daarna een bijzonder gesprek gevoerd met Marion, die zich de huisvriendin voelt van Ida. Heeft voordien in het Alhambra gewerkt bij Joaquín. Problemen gekregen met hem. Conclusie Ida: we hebben hetzelfde probleem: Joaquín. Marion is daarna bij Ida gaan werken als secretaresse. Volgt nu een cursus. Gaat hierna naar Amerika. Probeert haar ervaringen gehomologeerd te krijgen om toegang tot een Amerikaanse universiteit te krijgen. Haar vader is voor de derde keer getrouwd, na twee echtscheidingen, en heeft een tweede woning in Menorca. Met Marion diepgaand gesprek gevoerd, o.a. over La fuerza del sino en de karakterologische gelijkenis tussen Ida en Liesbeth. Haar voorstel: waarom breng je haar in september niet mee? Dat zou een interessante ontmoeting zijn. En zeer hartelijk afscheid met de afspraak in september het gesprek voort te zetten. Communicatie: Contacto; Instituto Cervantes Benelux; Encuentro Real; Vereniging Spaans op School; Rey don Juan Carlos de España; Cervantes Reizen; Instituto Cervantes Benelux; Visita a Málaga; Plan de Empresa (1); Plan de Empresa (2); Experiencias Holandesas; Congratulaciones; Nigel O'Sullivan; New Business Structure; Instituto Cervantes Limited England and Wales; Cervantes Enterprises. Cervantes Enterprises heb ik uiteraard even op een zacht pitje gezet. Er zijn belangrijker zaken aan de orde. Zoals de manipulaties van de heer Major in Londen. Aangezien Bob Burger een gemeenschappelijke relatie is van mij en Peter Ottenhoff, zal ik Peter ook een kopie van deze brief doen toekomen. Ik werd zoëven (15.00) immers gebeld en na het noemen van mijn naam werd er aan de andere kant opgegooid. Ik vind dat geen prettige gedachte. Vandaar dat ik dat in deze brief vermeld. Een teleurstellende mededeling ontving ik uit Den Haag:

"Koninklijke Vereniging van Leden der Nederlandse Ridderorden. 2597 XR 's-Gravenhage. Hart Nibbrigkade 67-73. 18 sept. 1998. De Heer J.L. van der Heyden. Instituto Cervantes. Postbus 689. 3500 AR UTRECHT. Geachte Heer van der Heyden, Uw brief van 6 juli j.l. heeft ons bestuur in zijn vergadering van 17 juli j.l besproken. Het lidmaatschap van Uw overleden vader kunt U niet continueren. Voorts zijn wij tot de conclusie gekomen dat U op grond van onze Statuten niet in aanmerking komt voor financiële ondersteuning. Met vriendelijke groeten en hoogachting, Drs. Josephine M. Appel. Secretaris." Zij zal wel de vergadering van 17 september hebben bedoeld. Je ziet wel dat niet alleen John Major in staat is om fouten te maken. Ik liep gisteren overigens het Spaanse 'kanon' Peter Slagter nog tegen het lijf op Hoog Catharijne. Hij was zeer geïnteresseerd en heb hem van de stand van zaken op de hoogte gesteld. Ik heb hem vandaag ook de volgende brief doen toekomen: Cervantes Project. Ook Hans Wijers kreeg weer een brief van mij: 19 SEPTEMBER 1998 UW BEDANKBRIEF (2) TER ATTENTIE VAN MINISTER HANS WIJERS VAN ECONOMISCHE ZAKEN VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. De naam Grandia doet mij aan onze collega Marian denken. Zij was erg goed in het aantrekken van sponsors. Wellicht kan zij in de nabije toekomst ook weer iets voor mijn bedrijf gaan betekenen op dat punt. Wat dat goede feestje betreft denk ik aan de Special Event van de Baak-kring. Ik ben benieuwd hoever je daarmee al bent gevorderd. Afgelopen donderdag heb ik de brochure meegenomen. Hij ziet er keurig uit. Geheel en al in mijn stijl. Vooral dat blauw van mijn dagboek spreekt mij bijzonder aan en uiteraard de tekens van de dierenriem. Samen afslanken kunnen we weer op het strand zodra de business draait: Joggen! Ik heb nog steeds niets vernomen van mijn Manager Benelux. Daarom zond ik hem de volgende brief: Harten Troef. Dat was het laatste nieuws. Morgen ga ik waarschijnlijk weer naar zee met dat mooie weer. Met hartelijke groet.

21 SEPTEMBER 1998 GEZONDHEID