FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

DRS P. OTTENHOFF HOUTEN. Datum: 26 maart 1996. Betreft: RELATIE NEDERLAND-FRANKRIJK Kenmerk: ICB/PO960326. Beste Peter, De beleidsontwikkeling van het Instituto Cervantes Benelux draait op volle toeren. Mijn bezit van het handelsmerk is een uitermate krachtig instrument om mijn lange termijndoelstellingen te kunnen realiseren. De organisatie-ontwikkeling vindt top-down plaats. Ik heb geen andere keus gezien de historische waarde van dit handelsmerk en het grote belang dat daar vooral in de Spaanstalige wereld aan wordt gehecht. In het kader van het Beleidsplan Instituto Cervantes Benelux zal binnenkort alle betrouwbare expertise worden samengebald. Ik denk dat het voor jou goed is hier rekening mee te houden. Jij hebt een gigantische expertise m.b.t. de Franstalige markt. Wellicht is het zinvol te overwegen met de SBO niet in concurrentieverhoudingen te treden met het Instituto Cervantes Benelux. Ik denk dat wij elkaar in de toekomst op perfecte wijze kunnen aanvullen. Misschien kun je hier al een klein begin mee maken door voor mij persoonlijk bijgaande tekst aan de President van Frankrijk te vertalen en te voorzien van de juiste adresgegevens van het Elysée. Bijgaand ontvang je ook nog een kopietje met enkele gegevens van mijn Franse naamgenoot Jean de la Bruyère (1645-1696). Wellicht kun jij mij wat meer biografische gegevens over deze schrijver verstrekken. Het past goed in mijn dissertatie-onderzoek. Bij voorbaat hartelijk dank en hartelijke groet, Instituto Cervantes Benelux. J.L. van der Heyden. P.S. Bijgaand tref je tevens het Mission Statement aan van de Stichting Cervantes Benelux

Aan de President van de Republiek Frankrijk
De heer J. Chirac
Elysées Paleis
Parijs - Frankrijk

Geachte Heer de President,

In Nederland nemen wij regelmatig kennis van uw streven naar een drugsvrij Europa. Reeds voor uw aantreden als President van Frankrijk heb ik als oprichter van de Stichting Cervantes Benelux en eigenaar van het handelsmerk Instituto Cervantes in België, Nederland en Luxemburg aanzetten gedaan tot het streven naar de zogenaamde nul-optie, de beëindiging van het drugsgebruik in de Europese Unie in het jaar tweeduizend. De Nederlandse regering heeft hieraan reeds een geruim aantal jaren op loyale wijze haar medewerking verleend en de afgelopen jaren reeds een zeer groot aantal criminele organisaties opgerold. Dit beleid zal uiteraard worden voortgezet. Ik wens U van harte succes met uw verdere streven en verzoek u strenger op te treden tegen transporteurs van verdovende middelen, die hun transporten in de afgelopen jaren ongehinderd vanuit Spanje via Uw grondgebied naar de Nederlanden konden realiseren. Met gevoelens van de meeste hoogachting, Instituto Cervantes Benelux J.L. van der Heyden dite Jean Lambert de la Bruyère

5 APRIL 1996 NIEUWE ORDE TER ATTENTIE VAN MIJN VOORMALIGE DISTRICTLEIDER UTRECHT EN NIEUWEGEIN