Datum: Zondag 12 juli 2009 Betreft: PAARDEN EN ORANJE NASSAU Kenmerk: 20090712JHTBG

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Beste Tjitse, Jouw foto tussen de paarden in de VERENIGDE STATEN VAN NOORD-AMERIKA heb ik in goede orde ontvangen. Ik mag aannemen dat je de brochure van KASTEEL TER WORM, die je vorige week maandag van FREEK VAN DER VALK hebt ontvangen, goed hebt bestudeerd. Ik stel het op prijs dat hij GRAAF VINCENT VAN DER HEYDEN-BELDERBUSCH (1690-1771) specifiek heeft vermeld. Hij is vermoedelijk de vader van GRAAF KAREL VAN DER HEYDEN (1749-1826) als vermeld in ERKENNING TER ATTENTIE VAN DE HOGE RAAD VAN ADEL d.d. 28 MAART 1997. Van 1917 tot 1988 was de Oranje Nassau Mijn eigenaar van het kasteel en het landgoed volgens de brochure. In die periode is de oudste broer van mijn vader ­ ARNOLDUS-HENDRIKUS VAN DER HEYDEN (Kerkrade 1910 - Nijmegen1978) ­ daar geboren en opgegroeid. Dat kan dus geen toeval zijn. In dat verband heb ik LIESBETH HALBERTSMA een boek gestuurd met de titel PAARDEN EN ORANJE NASSAU. Dat boek heb ik retour ontvangen als vermeld in de brief RELATIEGESCHENK d.d. 4 april 1996 aan onze directiesecretaresse KARIN DE WINTER. Het doet mij deugd dat je vooral hebt genoten van ons bezoek aan LEUR en WIJCHEN, de BAAKERMAT van het INSTITUTO CERVANTES BENELUX. Daarom hieronder enkele foto's waarop jij persoonlijk bent afgebeeld.

Ik vraag mij alleen nog af wie die dame voorstelt met DE HAND OP DE KNIP.

Hartelijke groet, JOHN L. VAN DER HEYDEN

17 JULI 2009 BART HEINRICHS