Drs T. Breuker GRONINGEN. Datum: 1 april 1998. Betreft: 'Hilversum'. Kenmerk: JH/TBG980401. Beste Tjitse, Hartelijk dank voor je brief met bijlage van gisteren gericht aan Jonkheer J.L. van der Heyden. Het lijkt mij goed hier snel op te reageren op de alom bekende wijze. Hierbij artikel "Help de manager verzuipt!" (HP/De Tijd 20/3/1998) Leuk om te zien hoe een oude collega het maakt. Het schijnt hem goed te gaan. Dat doet mij deugd. Wist jij van het bestaan van Marezate in deze vorm? Neen. Hoe financiert Tjeb Maris o.a. zo'n grote villa in een dure omgeving van Nederland? Middels: Daar kan ik geen antwoord op geven. Je kunt dat het beste aan de heer Maris zelf vragen. Als hij een goed produkt op de markt zet met een hoog rendement, lijkt het mij niet zo'n groot probleem om zo'n pand te financieren. Banken zijn tegenwoordig wel bereid om een goed business plan te financieren, mits het bedrijf goede perspectieven biedt. Zo te zien is Tjeb daar thans in geslaagd. Relatie Boogaard/De Vries/Bisscheroux - Colombia-connectie, hoge declaraties de Baak, erfenis, bank of joint venture met ondernemers? Geen idee. Maris vroeg mij in april '89 privé-secretaris te worden van Marezate, zonder te willen vertellen wat Marezate was/is. Nu weet je het. Ik denk dat je het beste nog een keer bij hem kunt solliciteren. Je weet nu zijn adres en telefoonnummer. Op zijn bord staat 'WELKOM'. Dus wat let je om bij hem op bezoek te gaan. Hij heeft immers nog wat goed te maken met jou. Heeft Maris nog voordeel gehad uit de mogelijke diefstal van Nieuw Elan-computerschijven voor de opzet van Marezate? Ook dat kun je hem het beste zelf vragen. Verder lijkt het mij zinvol dat je de verklaringen van de heer Klaas Langendoen dienaangaande afwacht. Deze CID-inspecteur was er immers mede-verantwoordelijk voor dat deze computer aan mij zou worden terugbezorgd als verantwoordelijk office-manager. Dat is echter niet gebeurd. Maar nogmaals: vraag het maar aan Tjeb als je bij hem op bezoek gaat. Dit artikel doet me denken aan een april 1988 Elsevier-artikel over Maris/Nieuw Elan. Ook daarin wordt twijfel uitgesproken over het succes en de persoon Maris. In tien jaar kan een mens veel leren. Tjeb heeft er dus verstandig aan gedaan een directie te benoemen die deskundig is om de zaak te runnen. Iedereen heeft zijn tekortkomingen, maar al bij al lijkt hij nu wel een leuk bedrijf te hebben met verschillende werkmaatschappijen. Dat is een sterk punt van hem. Hij is ook een creatief denker. Het model dat hij heeft gerealiseerd heb ook ik voor ogen met 'Cervantes'. Daarbij heb ik ook behoefte aan een managementteam dat mij in mijn tekortkomingen kan aanvullen. In ieder geval moet M. de beschikking hebben over veel geld om zoiets te kunnen beginnen. Dat denk ik ook. Wellicht heb jij binnenkort ook zoveel geld. Wellicht was het zijn aanvankelijke bedoeling middels een 'coup' Nieuw Elan in zijn bezit te krijgen - verzelfstandiging die op de valreep kerstmis 1988 niet doorging. Daar kon je wel eens gelijk in hebben. Maar nogmaals, dat kan hij jou het beste zelf vertellen. Dan heb je de informatie uit de eerste hand en die is altijd zuiverder dan uit de mond van derden. Succes met je strategieën t.a.v. o.a. Blair, Her Majesty Beatrix, Elizabeth, M. Al Fayed, Sorgdrager. Dat is inderdaad een ijzersterk managementteam. Ik vaar nu weer op het kompas van de Noordwijkse Vuurtoren, nu The London Lighthouse is gedoofd. Maar die kaars steek ik wel weer op, zodra ELTON JOHN aan zijn verplichtingen heeft voldaan jegens de initiatiefnemer van de European Cervantes Foundation. Mogelijkerwijs is het clever om tijdens mijn rechtszaak jouw gewenste tipgelden terloops/direct aan de orde te stellen. Dan moeten we daar nog wel een keer over praten. Het is niet nodig om daarover te praten. Het is jouw rechtszaak, maar ik heb er geen bezwaar tegen als je de rechtbank verzoekt dit geld over te laten maken op de rekening van mijn stichting (zie voetnoot). Dat maakt het voor het Princess Diana Memorial Fund en de Vereniging Instituto Cervantes te Madrid weer een stuk aantrekkelijker om in mijn stichting te stappen. Dan kan ik eruit en jij - wellicht - erin. Best wishes to you, also in regard to personal matters. Tjitse. The same tou you, John. Bijlage: Kerstkaart.

13 MEI 1998 'THE STALKER'