Drs T. Breuker GRONINGEN. Datum: 13 mei 1998. Betreft: 'The Stalker'. Kenmerk: JH/TBG980513. Beste Tjitse, Ik bevestig ons telefonisch onderhoud van hedenmorgen. Het doet mij buitengewoon veel deugd dat je een goed gesprek heb gevoerd met mijn Collega Drs Ruud van der Zalm, thans mededirecteur van de Baak, tezamen met mijn Collega's Halbertsma en Starren. Ik heb begrepen dat de heer Van der Zalm mij heeft aangeduid met de term 'stalker' en jij daar blijkbaar een persoonlijke interpretatie aan hebt gegeven. Volgens het handwoordenboek Nederlands-Engels van Van Dale is een 'stalker' iemand die wild besluipt => jager. Dat is een leuke vondst van mijn collega, waarin ik mij wel enigszins kan verplaatsen sinds de uitzendingen van de karaokeshows in juli 1996 vanuit het Gat van Palace te NOORDWIJK onder leiding van Gerard Joling. Gerard heeft daar nog een mooie oranje roos voor ontvangen. Op dat moment is er een nieuwe War of the Roses uitgebroken en ben ik als 'stalker' op jacht gegaan in het Verenigd Koninkrijk totdat ik The Kingmaker ontmoette in Warwick Castle. Zonder inmenging van buitenaf zou ik thans - wellicht - Heer zijn geworden van dat kasteel. Het wordt immers weer hoog tijd dat er wederom een kasteel in de familie komt. Jouw informatie met betrekking tot jouw rechtszaak zie ik met belangstelling tegemoet. Dat neemt niet weg dat mijn standpunt terzake onverkort gehandhaafd blijft. Dat is ook bekend bij de Minister-President. Met vriendelijke groet, INSTITUTO CERVANTES HOLDING LTD. J.L. VAN DER HEYDEN Esq. VICE PRESIDENT.

16 MEI 1998 'STALKING'