Drs T. Breuker GRONINGEN. Datum: 5 juni 1998. Betreft: Bloedverwantschap. Kenmerk: JH/TBG980605. Beste Tjitse, Hartelijk dank voor je kaartje en je briefje van gisteren. Dank op de eerste plaats voor je medeleven bij het overlijden van mijn vader. Mijn vader was inderdaad een zeer betrouwbaar en nauwgezet man. Zo werd tijdens de begrafenisplechtigheid gememoreerd dat hij gedurende zijn 40-jarige loopbaan bij de Nederlandse Spoorwegen nooit één dag ziek is geweest. Mijn vader was als - zoals zijn treinen - een geoliede machine, die zich gedurende zijn hele leven door weer en ontij, overdag en in de nacht, 37 graden boven nul en 28 graden onder nul in eeuwige trouw zijn dienst vervulde. Er kan ook een boek worden gevuld met alle recensies die hij heeft verzameld naar aanleiding van zijn vele optredens op het toneel. Zo las ik afgelopen woensdag nog zo'n recensie over een stuk dat zich afspeelde in een Nederlandse badplaats. Toevallig was ik op dat moment net onderweg naar mijn vrienden op de Baak, waar ik te gast was. Ik werd daar bij aankomst al meteen hartelijk verwelkomd door mijn goede collega Ruud van der Zalm en heb er heerlijk Grieks gegeten. Dat paste wel bij dat Griekse koningsdrama, zoals jij dat hebt beschreven op jouw kaartje. Mijn vader was in de laatste fase een rustig mens. Maar dat is niet altijd zo geweest. De eerste Van der Heyden met een rustig karakter moet naar mijn idee nog worden geboren. Die onrust dateert nog uit de middeleeuwen toen ons riddergeslacht actief was in de wolhandel in Vlaanderen en Zeeland en de familie Spencer aan de overkant. Daar komt Diana's rusteloosheid uiteraard uit voort. Of Diana ooit een innige band heeft gehad met Charles is voor mij nog maar de vraag. Daar weet de familie Quarles van Ufford uit NOORDWIJK iets meer van, denk ik. Je schrijft dat uit onze familie een vitaal orgaan is weggerukt. Ik treur er echter niet om. Mijn vader is een zachte dood gestorven en heeft de juiste bijdrage geleverd die de geschiedenis nodig had. Nu ben ík aan de beurt als Hoofd van de Familie. Ook jouw briefje heb ik met aandacht gelezen. Leuk dat je contact hebt gehad met Gijs van Amstel. Hij heeft mij in 1991 nog het idee aan de hand gedaan om een handelsmerk te deponeren. Daar heeft hij mij slechts vijftig gulden voor in rekening gebracht. Toch wel aardig van Gijs. Wat Klaas Langendoen betreft. Die heeft mijn aandacht niet meer. Dat regelt Winnie wel voor mij. Ik stel het overigens zeer op prijs dat je samen op jouw kosten met mij een reis wilt maken als je een schadeloosstelling hebt ontvangen. Stop dat geld maar in the business, want ik ga liever met Liesbeth op vakantie. Hartelijke groet, P.S. Prinses MARILÈNE VAN DEN BROEK is ook een bloedverwante (van mijn moeder).

30 JUNI 1998 ARANJUEZ