Drs T. Breuker. GRONINGEN. Datum: 31 augustus 1999 Betreft: 'Jakkeraars Proces'. Kenmerk:JH/TBG990831. Beste Tjitse, Nijmegen, dinsdag 31 augustus 1999. Van mijn moeder vernam ik dat je gisteren telefonisch contact met mij hebt gezocht via haar telefoonnnummer. Het is echter verstandiger mij direct te benaderen via mijn GSM-nummer. Nochtans stel ik het zeer op prijs dat je op het "Moment Suprême", exact twee jaar na het afrondende gesprek inzake de participatie van het winkelbedrijf Harrods in het door mij geplande familiebedrijf Van der Heyden/Spencer, hebt getracht contact met mij op te nemen. Het resultaat van de besprekingen rust thans op het zogenaamde "Oval" op het landgoed Althorp, dat wordt beheerd door mijn (beoogde) President uit Kaapstad. De afgelopen tijd heb ik mijn collega Halbertsma terzake gerapporteerd. Dit was één van mijn motieven voor mijn bezoek aan Friesland van vrijdag 6 tot maandag 8 augustus jongstleden. Op zaterdag 7 augustus heb ik nog een fietstocht gemaakt via Stiens. Ik trof er echter niemand thuis. Op het bankje aan de Dokkumer Ee in Bartlehiem raakte ik in gesprek met een hoofdonderwijzer uit Menaldum.

In dat gesprek is de familie Breuker uiteraard ook ter sprake gekomen. Bijgaand tref je een fotocollage van de tijd nadien. Kasteel Terworm bij Heerlen - een voormalig familiekasteel - wordt thans door Freek van der Valk geëxploiteerd op dezelfde wijze als het landgoed "Windsor" te Parijs door onze in 1997 beoogde sponsor. Ik heb begrepen dat je nog volop aan het procederen bent. Dat is een goede zaak. Ik stuur je derhalve bijgaand mijn reader "The Day my Partner died". Dat is vandaag exact twee jaar geleden, zoals je weet. Met hartelijke groet, INSTITUTO CERVANTES HOLDING LTD. JOHN L. VAN DER HEYDEN. Vice President. P.S. Jij bent - ná Drs E.H. Halbertsma - nummer vier die ik deze reader heb bezorgd. CC LH

6 SEPTEMBER 1999 DE BRUILOFT VAN DULCINEA