Nijmegen, 14 juli 1993 Beste Tjitse, Bijgaand zend ik je 1. een kopie van mijn fax aan mevrouw Meulenbroek d.d. 6 mei 1993; 2. een aan jou gerichte brief d.d. 3 mei 1993 met bijlage. Laatstgenoemde brief heeft jou niet bereikt ten gevolge van de omstandigheden rond die datum. De politie beschikt wel over een afschrift hiervan. Genoemde brieven aan drie ministers heb ik eerst op 22 mei verzonden. Van alle drie de ministeries heb ik ontvangstbevestigingen ontvangen. Ik ben nog steeds uitgeput en depressief geworden van de hele situatie. Ik hoop dat jij goed met deze materie kunt omspringen.

21 JULI 1993 REACTIE OP DE BRIEF VAN 15 JULI 1993