Brief 50 (pagina's 233-234) ontbreekt. Nijmegen, 29 april 1994 Beste Tjitse, Vanmorgen werd ik i.t.t. normaal om 7 uur wakker. Normaal word ik door de wekker om 9 uur gewekt. Naar aanleiding van wat ik gisteravond had geschreven denk ik aan mijn eerste gesprekken met L., waarin ze mij zei dat GB de bewijslast had omgedraaid. Op de een of andere manier moet zij dat hebben geweten. Het was ook een karakteristieke handelingswijze van GB. Zo staat mij nog bij dat GB in 1982 LINGUARAMA-activiteiten heeft opgezet met behulp van LINGUARAMA-gegevens, waarna hij het slot op de deur van de Boslaan (pand Boslaan 6, ZEIST) heeft veranderd. Mijn toenmalige vrouw E. heeft dat toen telefonisch aan Paul Karis gemeld. Ik heb hiervan nog een schriftelijke bevestiging van Paul nadat hij onze "omgekeerde trouwkaart" (aankondiging echtscheiding) had ontvangen.

Nadat E. zich in juni 1987 had ziekgemeld en desondanks toch, vanuit haar verantwoordelijkheidsgevoel, na die ziekmelding haar boekhouding ging bijwerken, heeft GB E. uit het pand verwijderd en meteen een slot op de deur laten zetten. In 1988 kregen Peter, SBO en ik een dagvaarding van de hand van advocaat Van Goethem, namens GB en De Vries, waarin stond dat SBO gegevensbestanden van "het NIOW" zou gebruiken, hetgeen mij volledig onbekend is. Ik had nl. met Peter af en toe nog wel contact, maar hij heeft mij nooit laten weten dat hij NIOW-bestanden zou gebruiken en ik kan dat amper geloven. NIOW-B.M.O. BV heeft, nadat GB en De Vries mij met lasterlijke verhalen uit de organisatie hebben gewerkt, uiteraard wel alle bedrijfsgegevens van NIOW Talen B.V. in gebruik genomen. Toen ik op Witte Donderdag 1991 een bezoek op het NIOW-kantoor in DRIEBERGEN bracht liet GB mij vol trots zijn nieuwe computerapparatuur zien: het AppleTalk-netwerk. Exact hetzelfde systeem dat door de Baak en Nieuw Elan werd gebruikt. Ik vraag me af of GB nu ook met bedrijfsgegevens van de Baak werkt en zo ja, hoe hij eraan gekomen is. Hij heeft in ieder geval wel management-opleidingen in zijn programma opgenomen en ik denk niet dat hij die allemaal zelf ontwikkeld heeft. Op dezelfde Witte Donderdag vertelde GB mij dat hij contact had met Tjeb Maris. Ik weet niet of je er iets mee kunt, maar ik werd met deze gedachten - doodmoe - wakker, en nu kan ik voor mijn gevoel nog even met een gerust hart tot negen uur gaan rusten. Hartelijke groet.

1 MEI 1994 BEZOEK AAN HET REVIUS LYCEUM IN DOORN