Datum: Donderdag 27 januari 2005 Betreft: DE GROOTSTE NIJMEGENAAR Kenmerk: 20050127JHTBG Beste Tjitse, Jouw brief van zondag 23 januari als reactie op mijn brief ZEVEN van vorige week heb ik vandaag met opdruk Z05PS 6538SJ131 in goede orde ontvangen. Aan de poststempels te zien heeft hij verschillende omzwervingen gemaakt alsvorens de Keizer Karelstad te bereiken. Zo is de enveloppe afgestempeld in Zwolle en gisteren nog in Nieuwegein (bijgevoegd). Traditiegetrouw zal ik je weer systematisch antwoorden op jouw vragen en opmerkingen. Jij en Liesbeth, een aantrekkelijk echtpaar. De vraag is of zij daar ook zo over denkt. Jij vooral vanwege de humoristische ogen die ook niet-vies-van-een-geintje-uitstralen (houden zo, -jouw charme!) en zij met een vragende en persoonlijke blik. Hoofdcontouren lopen nogal uiteen jij ovaal, zij rechthoekig. Het is geen feit, maar wel een veronderstelling dat jullie mentaal minder zijn veranderd dan fysiek. Zo, de huwelijksoptie, te ontvouwen in De Engelenburg met kaarsen en van Liesbeth houdende bloemen, is nog steeds aanwezig. Ik heb haar op de eerste plaats een zakelijk voorstel voorgelegd om samen een bloeiend bedrijf op te starten (de holding). Voor de goede orde zal ik haar een kopie van deze brief doen toekomen. Ik moet je zeggen - voor zover ik daartoe over voldoende assesment-ability beschik, waarbij jouw mededelingen in het verleden ook een rol spelen - Liesbeth meer mijn voorkeur heeft dan wijlen Diana. Liesbeth beschikt (onder voorbehoud) over meer 'klasse' -intelligentie, discretie, vermogen van diepgaande levensverkenningen, is persoonlijker, oorspronkelijker en minder beïnvloedbaar. Dank voor deze lovende woorden over mijn collega.

Pessimisme ook bij mij aanwezig inzake lrak-VS en andere landen. Ook pessimisme betreffende Nederland. Voortgaande verpaupering dat in niet onbelangrijke mate veroorzaakt wordt door een veel te grote groep heterogene minderheden (ratio landoppervlakte-bevolkingsomvang) die een grote aanslag plegen op allerlei dure voorzieningen. Het gaat veel verder dan een werkloosheidspercentage van 30-40% met uitkeringen, inrichting van duizenden woningen en overvolle gevangenissen - criminaliteit is 1600%! gestegen de afgelopen 25 jaar. Ik voorzie nog meer vijandige gevoelens autochtonen-allochtonen. De democratische rechtstaat kan alleen overeind bijven door regels en wetten strikt uit te voeren met flinke straffen voor overtreders. Wie ontevreden is over Nederland, kan altijd terug met een Turks of Marokkaans paspoort naar een beperkend 'oorspronkelijk' land. Volstrekt eens! Dat hadden Los Reyes Católicos reeds in 1492 begrepen. Vijfhonderd jaar voordat ik het Instituto Cervantes heb opgericht in de Benelux.

Ik weet niet of ik somber moet kijken of hemelhoog juichen met jouw populaire website Brieven aan Breuker. Ik denk het laatste. Hemelhoog juichen dus! Al deze brieven zijn brieven van MIJ. Het zijn MIJN verklaringen en berusten stuk voor stuk voor honderd procent op de waarheid. Verklaringen die uitsluitend in jouw voordeel werken. Ik heb ze geschreven als voormalig directeur van het grootste instituut voor mondeling talenonderwijs in Nederland, voormalig bestuurslid van de Vereniging van instellingen voor Buitenschools Mondeling Onderwijs (VBMO), voormalig directiemedewerker van de Baak/Nieuw Elan, eigenaar van het handelsmerk Instituto Cervantes in de Benelux en de limited company Instituto Cervantes England and Wales, oprichter en bestuurslid van de Stichting Cervantes Benelux, ongehuwd weduwnaar van 'My Royal Highness' The Princess of Wales en collega van Hare Majesteit de Koningin en Sus Majestades Los Reyes de España.

Kun jij nagaan welke personen die site vooral bezoeken? Het schijnt wel te kunnen. ICMC-hosting heeft mij pas nog een programma aangeboden waarmee dat mogelijk is. Maar op dit moment heeft dat voor mij geen prioriteit. Ik ben zeer nieuwsgierig. Tijdens rechtsprocedures ben ik voorzichtig met het uitbrengen van -gevoelige- informatie naar buiten. Dat ben ik met je eens. Dat ben ik ook steeds geweest. Maar als ik geen reacties krijg op mijn epistels - en dan bedoel ik op de eerste plaats betalingen van mijn vorderingen aan de rechtspersonen die ik rechtens vertegenwoordig - ben ik genoodzaakt PERSOONLIJK DE WAARHEID AAN HET LICHT te brengen. Er liggen ook altijd uitbuiters op de loer. Ontvang jij wel eens -anonieme- reacties op Brieven aan Breuker? Tot op heden niet. Dat lijkt mij ook niet nodig. Die brieven bevatten uitsluitend THE TRUTH AND NOTHING BUT THE TRUTH. De ULTIEME WAARHEID dus. Het heeft dus voor niemand enige zin om daarop te reageren. Uitsluitend accepteren and nothing more than that!

Hierbij het toegezegde artikel over het lekken van staatsgeheimen. Zeer onverantwoordellijk, ook voor Marokkanen met een Nederlands paspoort. Hun oplossing ligt evenmin in dood, verderf en aantasting van de rechtstaat. Zodra Mohamed Al Fayed de wereld duidelijk maakt dat zijn vermoeden dat My Lady trouwplannen zou hebben gehad met zijn zoon op een misverstand berust zal dat probleem ook snel uit de wereld zijn. Ik adviseer hem daartoe de biersoort COURAGE DIRECTORS with the PURPLE LABEL. Die heb ik voor het eerst gedronken in Royal Tunbridge Wells op woensdag 20 augustus 1997, zoals beschreven op pagina 414 van mijn boek. Butler Paul Burell is hem echter al voorgeweest en heeft goed verdiend aan zijn boek, hoewel hij klaarblijkelijk nog niet goed had begrepen dat hij Diana's bezittingen diende veilig te stellen voor ons bedrijf.

Ze beschikken hier over veel meer vrijheid en rechten dan in 'eigen land'. Op veel lager schadelijk niveau stuitte ik in 1979 tijdens het regeringsonderzoek al op lekkende tolken. In de tachtiger jaren heb ik een tolk-vertalersopleiding Spaans, Engels en Frans op de markt gebracht. Ik denk dat die in verkeerde handen is gekomen.

We gaan een middag naar het land van Bartholemeus, Bartje dus die getrokken is uit jenever en een wilgenbos. Helaas kan ik je nog niet een dag in Nijmegen toezeggen, ik kom om in het werk met deadlines. Er is nog wat tijd voor communicatie in Nederland. Een middag Groningen kan ook. Ik denk dat dat er niet meer inzit. Wellicht in april of zo. Dan is het weer beter weer. We hebben immers nog een bezoek aan het kasteel Terworm tegoed in Zuid-Limburg. Vandaag las ik bijgevoegd artikeltje Nijmegen kiest de grootste. Abusievelijk is in Nederland al iemand tot 'de grootste Nederlander' gekozen. Hij heeft ooit een boek geschreven met de titel "De puinhopen van acht jaar paars". Met alle gevolgen vandien. Manhattan bijvoorbeeld. Dat gebeurt nu eenmaal als er slecht wordt geluisterd naar 'Uncle John'. Zo kan ik je nog wel een aantal verhalen doen toekomen over het onderwerp MET ANDERMANS VEREN. Maar ze staan ook op mijn website. Wellicht heb jij een idee wie er tot GROOTSTE NIJMEGENAAR ALLER TIJDEN kan worden uitgeroepen. Mijn grote bescheidenheid verbiedt mij immers om daarover een advies te geven. HARTELIJKE GROET

UNCLE JOHN CC EH P.S. 'Op het overschrijden van deadlines staat de doodstraf" is een bekend gezegde. Daarom laat ik je voorlopig maar even met rust. Bijlage Nijmegen kiest de grootste.

5 APRIL 2005 VAN PASEN TOT PINKSTEREN