De heer Johan Agricola Kasteel Landgoed Engelenburg BRUMMEN Datum: 27 november 2006 Betreft: DE ENGELENBURG EN HET INSTITUTO CERVANTES BENELUX Kenmerk: 20061127JHKLE Torremolinos, maandag 27 november 2006 Geachte heer Agricola, Ik heb het genoegen u hierbij enkele beelden te doen toekomen van mijn laatste bezoek aan DE ENGELENBURG op 28 SEPTEMBER JONGSTLEDEN. Het doet mij deugd dat u bij die gelegenheid heeft laten weten mijn berichtgeving op mijn website www.cervantes.nu met belangstelling te volgen. Vanaf het moment van mijn depot van het HANDELSMERK INSTITUTO CERVANTES BIJ HET BENELUX MERKENBUREAU is er al een bijzondere relatie ontstaan tussen het INSTITUTO CERVANTES BENELUX en UW BEDRIJF. Met name nadat ik hierover in het kader van mijn FAMILIEGESCHIEDENIS een gesprek heb gevoerd met uw voorganger ANTON DE LANGE over de familie VAN DER HEYDEN VAN BAAK TOT DOORNENBURG. Ik memoreer in dit verband mijn brieven en faxberichten BRUGGEN BOUWEN, 28 SEPTEMBER 1997, THE PEOPLE'S PRINCESS, INSTITUTO CERVANTES BENELUX, EL MUNDO DE MAÑANA, DE RODE DRAAD en 28 SEPTEMBER 2002. DE ENGELENBURG is verder vermeld in de volgende documenten in chronologische volgorde die ik op mijn website heb gepubliceerd: SLUIT VREDE, COMMUNICATION, LIGHTHOUSE, KERSTMIS, VERDERE BERICHTGEVING, BELEIDSPLAN TER ATTENTIE VAN DRS J.C. TOET, REGISTERACCOUNTANT, THE RED CARPET, REPORT TO ENGLAND, TOMORROW NEVER DIES, VITALIZEE, SCHAAP MET VIJF POTEN, DE DROOM, CASA REAL, AALBERS EUROPEAN CONSULTANCY, DE BLAUWE HOED, LIESBETHS MATEN, VACATURE, THE PEOPLE'S PRINCESS, SCHAAKMAT, UW BRIEF VAN 28 MEI 1998 TER ATTENTIE VAN DRS LOEK HERMANS, FOLLOW UP, BAAK À LA CARTE, QUEEN ELIZABETH, HET GEHEIM, DAILY MAIL, 28 NOVEMBER 1998, NEW LONDON CHORALE, VORSTELIJKE ZAKEN, NIEUW JAAR 1999, CONTRACT, NIEUW KONINKLIJK ALTERNATIEF, PARASOLORGANISATIE, EVEN APELDOORN BELLEN, FRIESLAND BOPPE, WISSESDWINGER, AUTOWEG, DE WIND IN DE ZEILEN, VRAGENFORMULIER, TIERRA MÍTICA, DE LAATSTE LOOTJES, BEVESTIGING AFSPRAAK AAN MR. H.A. DE GRAAFF (1), TOP OF THE WORLD, NUEVO ESPÍRITU, OLIVIER, RESHAPING THE FUTURE, BUILDING BRIDGES D.D. 9 JULI 2001, BUILDING BRIDGES D.D. 7 SEPTEMBER 2001, DAGBOEK 010 D.D. 15 JUNI 2002, BEZOEK AAN VELP, BRITTEN HERDENKEN DIANA,

UITGEVER BRIEVEN AAN DIANA, PRINSES VAN WALES, KIEZEN VAN EEN UITGEVER EN SPONSORING, VIJFDE BERICHT UIT DE KEIZER KARELSTAD, LACAUNE, SOLDAAT VAN ORANJE II, HET JUISTE EFFECT, HET SUIDERAS EN HUIS BAAK, RETOUR NIJMEGEN - TORREMOLINOS, AFSPRAAK 10 JANUARI 2004 MET PETER-VINCENT SCHULD, ICH DIEN, CONNECTING NETWORKS, DE KLOK EN DE KLEPEL, BRUMMEN, HET INSTITUTO CERVANTES BENELUX IN BRUMMEN, HUIS TER DUIN, ACHT JAAR GEMACHTIGD, KNUFFELEN, NIKITA, CORRECTION, WILLEM VAN ORANJE, BEZOEK AAN DE ENGELENBURG, NUMMER 100, BRANDING, FAMILIEKASTELEN, UITNODIGING en COMPUTERPROBLEEM HERSTELD.

In mijn BELEIDSPLAN is DE ENGELENBURG vermeld in BEDRIJFSRUIMTE, BUSINESS ACCOMMODATION en OFICINA PRINCIPAL en tenslotte in de volgende BERICHTEN UIT DE ZEVENDE HEMEL: DIANA, OUR BELOVED PARTNER, STREEFDATUM 1 JANUARI 2005, DE ENGELENBURG IN BRUMMEN, TERUGBLIK OP 28 SEPTEMBER 1997, ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL, VAN ALGECIRAS NAAR RONDA en ASUNCIÓN. Zoals u weet - en kunt lezen in het onderdeel INSTITUTO CERVANTES HOLDING LIMITED van mijn BELEIDSPLAN - heb ik mijn collega HARRY STARREN verzocht uit zijn als BAAK-KRING bekend relatiecircuit een groep functionarissen met belangstelling voor zakendoen in SPANJE EN LATIJNS-AMERIKA af te splitsen in een zogenaamde CERVANTESKRING. Ik heb hier vooral vanuit Argentinië al veel belangstelling ondervonden. Het is echter niet mijn bedoeling mijn leven lang aan de COSTA DEL SOL te blijven wonen. Ik heb mijn optrekje in Torremolinos betrokken om het ontwikkelingsproces van het CERVANTES MANAGEMENT CENTRE op gang te brengen in samenwerking met de te realiseren CERVANTES MANAGEMENT GROUP. Op 7 december kom ik naar Nederland terug en logeer dan weer op het huisadres van mijn 87-jarige moeder. Binnen het kader van REGEREN IS VOORUITZIEN zult u begrijpen dat ik niet voortdurend van deze geboden gastvrijheid gebruik kan blijven maken. We worden allemaal een dagje ouder. Dat neemt niet weg dat ik er buitengewoon veel genoegen in schep om mijn werkzaamheden waar dan ook voort te zetten. In 1978 en 1979 hebben het WIJCHENS TALENINSTITUUT en het FRANS-SPAANS INSTITUUT zich ontwikkeld tot een grote landelijke organisatie in het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Het netwerk dat hieruit is voortgekomen vormt de basis van het wereldwijde CERVANTES-NETWERK. Graag wil ik dit verder opbouwen vanuit Nederland. Mijn levensloop staat al vast van begin tot eind. Hij loopt via DE ENGELENBURG naar ALTHORP HOUSE. Dit ter vervulling van al mijn commitments. Er is nog zeer veel werk te verrichten. Op de eerste plaats dient thans de werkmaatschappij CERVANTESONLINE te worden gelanceerd als volledig operationele werkmaatschappij van ONZE HOLDING. Daartoe heb ik de internetdomeinnamen www.cervantes.nu, www.cervantesweb.nl, www.cervantesweb.be, www.cervantesonline.nl, www.cervantesonline.be, www.cervantesonline.info, www.cervantesonline.biz, www.cervantesonline.tv, www.cervantesonline.co.uk, www.cervantesonline.com, www.cervantesonline.net, www.cervantesonline.name, www.cervantesonline.org, www.cervantes.be, www.cervantessite.nl, en www.cervantesonline.ch tot mijn beschikking. De aanvraag van www.cervantes.eu en www.cervantesonline.eu is nog steeds in behandeling. Ik ben van mening dat bij deze ontwikkeling DE ENGELENBURG een centrale plaats dient in te nemen. Graag voer ik hierover nader overleg in Brummen vanaf 7 december. Daarom verzoek ik u mij te laten weten wanneer het u schikt. Ik verzoek u uw uitnodiging te zenden naar mijn logeeradres in Nijmegen. GRAAG TOT ZIENS EN HARTELIJKE GROET VANUIT TORREMOLINOS JOHN L. VAN DER HEYDEN CC EH

11 MAART 2008 A SPECIAL EVENT TER ATTENTIE VAN DE HEER JOHAN L.L. AGRICOLA KASTEEL LANDGOED ENGELENBURG BRUMMEN