Mr G. van Amstel Advocaat en procureur Bunnik Datum: 9 juli 2001 Betreft: BUILDING BRIDGES Kenmerk: JH/GvA20010709 Geachte heer Van Amstel, Aansluitend aan mijn brief van 13 april van dit jaar heb ik het genoegen u hiermede mijn dagboek van 6 juli tot en met heden (14.07) te doen toekomen. Het deed mij deugd u op 14 juni te ontmoeten op 'De Nieuwe Baak' in DRIEBERGEN en hoop dat de aldaar uitgelegde rode loper op korte termijn weer kan worden gebruikt. Vanaf die tijd heb ik mijn collega Harry Starren in kennis gesteld van mijn persoonlijke ontwikkelingen tot op heden alsmede de gelegde contacten ter realisatie van ons Business Plan. Ik heb er geen bezwaar tegen dat u daarvan kennis neemt, met name als bijdrage tot het realiseren van het uiteindelijk beoogde doel. Mede ten behoeve van mijn collega Liesbeth Halbertsma onder het motto 'commitment is commitment' Het zou dus aardig zijn binnenkort een nieuwe groepsfoto te kunnen maken. Ik heb daarvoor al jaren het bordes van de Engelenburg in Brummen op het oog. Aanstaande donderdag 12 juli vertrek ik om 16.30 (vlucht HV6117) weer voor twee maanden naar Spanje naar het u bekende adres. Retour 13 september 11.30 (vlucht HV6114). Ik hoop dat alle juridische rompslomp na die tijd achter de rug is en het bedrijf kan starten. Ik reken op Uw medewerking. Met vriendelijke groet, John L. Van der Heyden

21 AUGUSTUS 2001 FIRST THINGS FIRST TER ATTENTIE VAN ADVOCAAT EN PROCUREUR MR GIJSBRECHT VAN AMSTEL TE BUNNIK

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN