Mr G. van Amstel Advocaat en procureur Kosterijland 9 3981 AJ Bunnik Datum: 21 augustus 2001 Betreft: FIRST THINGS FIRST Kenmerk:JH/GvA20010821 Geachte heer Van Amstel, Hopelijk voor de laatste keer ontvangt u bijgaand mijn dagboek vanaf 10 juli tot en met heden, mede ten behoeve van mijn collega Liesbeth Halbertsma. Ik hoop van ganser harte dat dit boekwerk, alsmede de bijgevoegde CD voldoende basismateriaal bevat voor een nieuwe groepsfoto op 28 september van dit jaar. Ik verzoek u hiermede mij het postadres van Liesbeth te doen toekomen per email, zodat ik haar een kaartje kan sturen voor haar verjaardag. Volgens Afspraak. Met vriendelijke groet, John L. Van der Heyden.

10 OKTOBER 2001 BEËINDIGING GEWAPEND CONFLICT TER ATTENTIE VAN ADVOCAAT EN PROCUREUR MR GIJSBRECHT VAN AMSTEL

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN