WOENSDAG 8 MAART 2006

WAARDE COLLEGAE

Vandaag heb ik een leuke reis gemaakt met een groep Nederlanders onder leiding van ANKIE DOBBELMAN uit NIJMEGEN. Eerst met de bus via MARBELLA naar ALGECIRAS. Vandaaruit met de trein naar RONDA. Mijn persoonlijke thematiek hierbij was DE KLOOF OVERBRUGGEN. Het is inmiddels 35 jaar geleden dat ik die reis voor het eerst heb gemaakt. Er zaten toen GUARDIAS CIVILES van FRANCO in de trein.

Dat gaf een beklemmend gevoel. Hoe anders is dat nu 35 jaar later. Op de brug over de kloof ofwel TAJO waait nu de vlag van de Europese Unie, waarvan WIJ de oprichters zijn.Tijdens de bustocht van RONDA naar de kust kwamen de beelden terug van 30 mei 1992. Eén van mijn medepassagiers kwam uit HEERLEN.

Ik heb hem op het KASTEEL TERWORM geattendeerd als vermeld in BRONSGROEN EIKENHOUT. Mijn ervaringen met de OPEN UNIVERSITEIT. Daarvan heb ik in 1985 de openingsplechtigheid bijgewoond in de Heerlense stadsschouwburg en nadien in KASTEEL HOENSBROEK als genodigde en mede-initiatiefnemer van het ERKEND PARTICULIER MONDELING ONDER WIJS in Nederland. Dat was de eerste keer dat ik HARE MAJESTEIT KONINGIN BEATRIX in levende lijve heb meegemaakt. Het doet mij daarbij deugd dat ZIJ op de verjaardag van mijn moeder naar ARGENTINIË gaat. Daarom ben ik nog steeds gelukkig met het feit dat ZIJ

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

op bovenstaande foto Haar plaats aan mij heeft afgestaan. Maar het past wel in de familiegeschiedenis. Mijn gedachten blijven voorlopig echter nog bij het eerherstel van DIANA en het hieraan verbonden PRINSES DIANA STADION in Arnhem. Vanuit dit perspectief kijk ik naar de statistiek van vandaag. 721 bezoeken. Op dit moment 21.08 zie ik dat de voornaamste belangstelling uitgaat naar HALBERTSMA EN VAN DER HEYDEN. Vooral in verband met mijn commentaar en vragen inzake IN KONINKLIJKE DIENST. Ik heb nog steeds een feest op DE ENGELENBURG in de planning.

9 MAART 2006 VOETBALMANAGEMENT