17 augustus 2000. Betreft: DE LAATSTE LOOTJES Kenmerk: JH/PO20000817. Nijmegen, woensdag 16 augustus 2000. Beste Peter, 20.55 Terug uit Utrecht en Brummen. Vanmorgen met de trein van 10.21 hier vertrokken. Aankomst Utrecht CS 11.30. De postbus bevatte uitsluitend de door mij opgevraagde originele nota's van de Baak in verband met mijn verblijf aldaar op 13 september en 13 en 14 oktober 1999 (reeds door mij betaald) in verband met mijn declaratie aan de holding. De oorspronkelijke nota's zijn klaarblijkelijk vernietigd. De boekhouding van de Baak heeft er naar het zich laat aanzien haar best op gedaan om nieuwe nota's te produceren. Ik trof op de nota's de volgende varianten op de spelling van mijn naam: J.L. v/d Heyden; Heide, dhr van D; Heide, dhr. van der en Heyden, dhr. J. van de. Nochtans stel ik de extra inspanning van mijn Noordwijkse collega's zeer op prijs. Van Marjo Eurlings ontving ik dus geen bericht in de postbus. Ik ga er dus vanuit dat zij met mijn businessplan vooruit kunnen om de neuzen in de juiste richting te krijgen. Nog even een bezoek gebracht aan de Domkerk. De Spaanse naamgenoot op het Domplein was vandaag gesloten. Zij dienen hun verplichtingen ook nog na te komen jegens ons bedrijf. Van 13.30 tot 14.00 had ik een onderhoud met Jos Gelissen van het Riagg. Ik heb hem inzage gegeven in de kopieën van mijn brieven aan jou vanaf 29 juli jl. tot aan heden. Volgende afspraak: woensdag 4 oktober 13.45 voor het geval ik dan nog niet in Spanje ben teruggekeerd. Om 14.50 trein naar Arnhem. Aldaar om 15.30 naar Brummen waar ik om 16.00 op de Engelenburg arriveerde. Altijd een heerlijke gebeurtenis op de basis terug te keren. In de bar een gesprek gevoerd met een oude heer uit Amsterdam. Hij was goed bekend in restaurant Keizer naast het Concertgebouw. Overleg over 'onze' advocaten. Hij adviseerde Gerard Spong. Ik ben echter niet zo enthousiast over zijn voormalige betrokkenheid bij het Hakkelaarproces. Drugshandel is voor mij uit den boze. De Apeldoornse voetbalclub AGOVV is nog ooit door geheelonthouders opgericht (Apeldoornse Geheel Onthouders Voetbal Vereniging). Daar dien ik uiteraard enige aansluiting bij te zoeken gezien mijn historische binding met die stad. Vervolgens heb ik mijn brieven aan jou eveneens met Jurgen, de manager van de Engelenburg, doorgenomen. Het was het personeel nog niet geheel duidelijk dat Diana het slachtoffer is geworden van een poging tot ontvoering met de catastrofale afloop. Jurgen herkende haar overigens direct op mijn foto in Warwick Castle.

De claim van Hfl. 130 mio is dus volledig legitiem. Met de trein van 18.40 ben ik weer naar Nijmegen teruggekeerd en las drie artikelen over burgemeester Huib Zijlmans van Beuningen (bijgevoegd). Ik citeer De Gelderlander van vandaag. Het gerechtshof in Arnhem heeft op 29 juni het openbaar ministerie bevolen om een strafrechtelijk onderzoek tegen Zijlmans in te stellen. De Beuningse burgemeester wordt ervan verdacht ertoe te hebben bijgedragen dat Jan Burgers van het gelijknamige Weurtse afvalbedrijf tijdens een verhoor op het politiebureau over een bedreiging (eind 1997) op 'onrechtmatige manier' werd bezocht door de crisisdienst van de Riagg. "Het zal je maar overkomen" zal er nu worden gedacht. Welnu, het is mij eveneens overkomen op het moment dat ik de situatie in dit land volledig onder controle had gebracht tijdens de zogenaamde 'maand van de waarheid'. Mijn verslaglegging dienaangaande aan de Minister van Justitie laat daarover geen enkele twijfel bestaan. Ik werd gedwongen door een stel opgewonden Riagg-medewerkers de 'geneesmiddelen' tegretol en cisordinol te slikken om "het denkproces stil te leggen". Bij weigering van inname zou mij geen assistentie meer worden verleend. Over dit soort praktijken kan Solsjenitzin nog een boekje open doen uit de tijd dat hij op onvrijwillige basis een tijd in Gorki op soortgelijke wijze gastvrijheid had genoten. Sois. Een van de medewerkers van het ziekenhuis, de heer Ferry Hartman, heeft een aanbod van Liesbeth Halbertsma om te komen praten van de hand gewezen, met alle fatale gevolgen vandien binnen het directe relatiesysteem (Annus Horribilis). Vandaar dat ik ook nog even naar Brummen ben geweest en Jurgen toestemming heb verleend dit verhaal aan de heer Ton de Lange door te communiceren. Dit tevens ter kennisname van de Prince of Wales. Men was nogal benieuwd naar de relatie tussen William en Britney Spears. Een avontuurtje op zijn tijd moet kunnen, maar hij wordt wel verantwoordelijk voor de belangen van de staat. Dat gold ook voor zijn moeder. Daar was Diana goed van doordrongen gezien haar uitspraak "I am a Statesman, yeah, yeah". Jurgen vroeg mij tevens of ik nog contact onderhield met mijn ex-vrouw. Het antwoord is 'neen'. Dienaangaande heb ik acht jaar geleden al een duidelijk standpunt ingenomen:

Ik denk hierbij ook aan Jurgen's vraag: "Bent u nog op het feest geweest van de Queen Mum?". Voor Haar is Charles de favoriete kleinzoon. Vanaf heden ben ik dus bereid ook één lijn met de Prince of Wales te trekken conform de toezegging die ik Her Royal Majesty heb gedaan in mijn brief van 27 augustus 1997. Zijn gebaar om op nieuwjaarsdag met William Cardiff te bezoeken heb ik namelijk hogelijk gewaardeerd. Liefde is... ...je schaduw vertellen hoeveel je om hem geeft. Ik ben benieuwd. Het doet mij denken aan het lied "Everywhere I go, my shadow walks besides me" van The New London Chorale en een uitspraak van Margreet Eshuis tijdens een van de twee karaoke-shows in Noordwijk in juli 1996 over een schaduw die zij altijd bij zich draagt. Dat geldt uiteraard ook voor mijn 'Number One Poppetje'. Ook al ben ik fysiek mijlen ver van huis. Dat zit eenvoudigweg "tussen de oren".

Donderdag 17 augustus 2000
In de Gelderlander las ik dat Adri van der Heijden in de toekomst slechts onder de 'naam' A.F.Th. wil doorgaan. Dat is een goede zaak. Het voorkomt verwarring in de nabije toekomst. Ik merkte uit het schrijven van Freek van der Valk d.d. 20 november 1998 op dat we zelfs ook nog aan de familie Napoleon zijn geparenteerd in de vrouwelijke lijn. Ik citeer

Eigenaars van Kasteel Terworm. "Per testament vermaakt hij zijn bezit aan Vincent van der Heyden gen. BELDERBUSCH (+1771), die verder ging met de aankoop van hoeves.Vincents zoon Maximiliaan (+1778) rondde de aankopen af. Zijn erfgenaam, Karel Leopold graaf van der Heyden gen. BELDERBUSCH woonde veelal in Parijs. Hij overleed in 1826 kinderloos en zonder testament. De onverdeelde boedel werd vooral beheerd door twee van de erven, Karel van Böselager (+1857) en diens echtgenote, Antoinette van der Heyden (+1834). Karel wist in 1840 de overige erven uit te kopen ten behoeve van zijn dochter Antoinette (+1847). Zij huwde Otto Napoleon, baron de Loë-Imstenraedt, heer van Mheer (+1897). Hoewel dit huwelijk kinderloos bleef, erfde Napoleon Terworm van de Böselagers. Zijn oudste zoon, Frans, bewoonde Terworm daarna tot 1900. Vervolgens werd het een tijdlang verhuurd aan de familie Van Fürstenberg, daarna aan de Staatsmijnen, die het als kantoor gebruikten. In 1917 werd het kasteel door De Loë aan de Oranje-Nassaumijnen verkocht. In 1988 verkochten deze het aan F.J. van der Valk ten behoeve van het Van der Valk-concern. Ik ben benieuwd of dit concern ooit eens in het Van der Heyden-concern wordt teruggebracht. Ik trof ook nog een kopie van de enveloppe d.d. 12 november 1998 van mijn laatste brief aan Hare Majesteit de Koningin. De brief luidt alsvolgt: SCHITTERING VAN SPANJE. Tot 11.00 uur uitgeslapen. Ik heb echter nog meer rust nodig. Ik heb alle verhuisboxen echter nog niet weggewerkt en begin vandaag aan de map met de 'ontwikkelingen IC NBLEW' in 1997. Daar komt nog veel uit naar boven. Vooral uit Engeland. Ik houd je op de hoogte. Liefde is.... ...haar helpen bij het omkleden. Als ze dat goed vindt.

18 AUGUSTUS 2000 TOT WEDERDIENST BEREID