Kasteel Landgoed Engelenburg. De heer A.Th. de Lange. Eerbeekseweg 6. 6971 LB BRUMMEN. Datum: 3 juli 2000. Betreft: DE RODE DRAAD Kenmerk: JH/KLE20000703. Nijmegen, maandag 3 juli 2000. Geachte Heer de Lange, Volgens afspraak op afgelopen vrijdag 30 juni - daags voor D Day - zend ik U deze brief. In mijn tekstverwerker trof ik nog enkele historische documenten, zoals mijn faxbericht van 10 oktober 1996. Vervolgens twee brieven: 28 september. Vervolgens: The People's Princess. Ook vond ik een geschreven brief. Zoals u heeft kunnen waarnemen neem ik af en toe de vrijheid mij te bezondigen aan een Brugse Straffe Hendrik. Dat neemt niet weg dat de uitvoering van mijn businessplan verder doorgang dient te vinden. Tot 29 februari van dit jaar heb ik dienaangaande gerapporteerd aan mijn collega Drs. E.H. Halbertsma, voormalig statutair directeur van de Stichting de Baak te Noordwijk. Ik verwacht binnenkort haar feedback in goed overleg met onze gemeenschappelijke advocaat Mr. G. van Amstel te Bunnik. In verband met de verschillende fusieprocessen binnen mijn marktsegment heb ik onze andere collega, Drs Harry Starren, eveneens van de ontwikkelingen inzake de geplande totstandkoming van de holding met werkmaatschappijen in kennis gesteld. Ik citeer terzake enkele fragmenten uit mijn laatste twee brieven: Ontwikkel uw bedrijf en Appeltje voor de dorst. Voor de goede orde laat ik u tevens weten dat ik de heer Anthony Julius heb verzocht mij het originele testament van Prinses Diana, daterend van december 1996 te doen toekomen. De komende twee maanden blijf ik in principe in Nederland. In die tijd lijkt het mij goed om intensief met elkaar te gaan brainstormen op welke wijze wij de Engelenburg bij de uitvoering van mijn businessplan kunnen betrekken. Ik heb er geen bezwaar tegen als Harry Starren hier zijn medewerking aan verleent. Op dat gebied heb ik goede ervaringen met hem, onder meer tijdens een bijeenkomst ten behoeve van de ANWB een tweetal jaren terug. Uw reactie zie ik met belangstelling tegemoet. Met vriendelijke groet, John L. Van der Heyden.

2 OKTOBER 2002 28 SEPTEMBER 2002 TER ATTENTIE VAN DE DIRECTIE VAN KASTEEL LANDGOED ENGELENBURG TE BRUMMEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN