18 juli 1998. Betreft: FOLLOW UP Kenmerk: JH/PO980718. Beste Peter, Het doet mij deugd jouw initialen te hebben kunnen ontwaren in het kenmerk van de brief van mevrouw Netelenbos, waarvan ik je gisteren een kopie heb doen toekomen. Het is voor mij aanleiding om door te gaan op de ingeslagen weg en uiteraard blijf ik je informeren inzake de stappen die ik onderneem. Van Mr. Van Amstel ontving ik bericht dat hij zich niet in staat acht mij bij een complexe aanpak, zoals beschreven in mijn brief aan hem d.d. 6 juli jl., op gepaste wijze bij te staan. Nochtans heeft de company dringend behoefte aan liquide middelen. Vandaar dat ik er vandaag voor heb gekozen de publiciteit niet meer te schuwen. Daar maakt de heer Al Fayed immers ook dankbaar gebruik van. In overeenstemming met jouw horoscoop heb ik vandaag derhalve de volgende brief verzonden: VERZOEK OM RECTIFICATIE. Op de achterzijde van de kopie van brief PO/PJ/98/29707U heb ik de inmiddels bekende passages uitgeprint en Diana's uitspraak No wedding says Diana ! met een dikke paarse streep onderstreept en een paars uitroepteken toegegevoegd. Met Liesbeth hoef je het niet meer te bespreken. Ik schrijf haar wel hoe het zit. Hartelijke groet, PURPLE JOHN P.S. Mijn trouwzegels zijn bijna op. Het wordt dus hoog tijd dat er weer een feestje komt. Op de Engelenburg aan de Zee!

21 JULI 1998 DISSERTATIE