VRIJDAG 26 NOVEMBER 2004

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Op 23 april 1997 bracht ik een bezoek aan ETON COLLEGE. Ik moet hieraan denken bij het lezen van Prins Harry beëindigt vakantie uit angst ontvoering. Ik kwam er precies op de oorspronkelijk afgesproken tijd 14.00 uur aan, hoewel Headmaster Lewis de afspraak had geannuleerd.

Ik vond het desalniettemin van belang om mijn excuses aan te gaan bieden omdat ik mij had gemengd in de opvoedkundige aspecten van Charles en Diana. Dat blijkt achteraf toch wel op prijs te zijn gesteld. Toen ik vroeg of er voldoende veiligheidsmaatregelen waren getroffen kreeg ik van de receptionist ten antwoord 'Security measures are no subject of discussion, Sir' en daar ben ik het ook volledig mee eens. Vandaar dat ik de direct betrokkenen zoveel tijd heb gegeven - inmiddels meer dan zeven jaar - om hun eigen problemen op te lossen. Desalniettemin vind ik het van groot belang dat men de waarheid kent. Op die bewuste 23 april heb ik gesproken met Diana's lijfwacht Sergeant David Sharp. Hij beschikte over kopieën van alle aangetekende brieven die ik Diana - op officieel briefpapier van het Instituto Cervantes Benelux - had gestuurd en vermeld zijn in mijn boek. Zoals bekend had ik haar op 28 december 1996 al een huwelijksaanzoek gedaan en haar uitgenodigd samen met mij op De Engelenburg te gaan wonen. In Brummen. Van alle kanten is mij bevestigd dat zij met mijn voorstel accoord was. De laatste opmerking van de heer SHARP op 23 april 1997 was dan ook: "Please continue writing Mr. Van der Heyden. You may expect an official letter from Kensington Palace in the first week of September." Ik denk dat die brief al klaar lag en vraag mij af wat ermee is gebeurd. Vandaar dat ik nu ook heb besloten mijn Berichten uit de Zevende Hemel vanaf 1 juli 2003 aan deze website toe te vertrouwen en ik wens niet meer lastig gevallen te worden door advocaten of wat dies meer zij. Het heeft nu lang genoeg geduurd en mijn geduld is op. Eerst dienen de verplichtingen jegens de Stichting Cervantes Benelux en de Limited Company Instituto Cervantes Limited England and Wales te worden nagekomen voordat ik nog maar één eurocent betaal aan derden. Vanuit deze visie kijk ik vandaag naar de statistiek. 145 bezoeken. Dat komt overeen met het dagelijks gemiddelde van deze maand.

Er zit wel duidelijk groei in, zoals u ziet. In de Top 100 van 1092 verwijzende pagina's zie ik weinig verandering. 28 staat hoog genoteerd op 10. Een eerbetoon aan mijn oudste zoon Mark. Hij heeft weer promotie gemaakt bij Capgemini. Dat doet mij deugd. Ik heb veel van hem geleerd. Vroeger leerden de kinderen van de ouders. Nu is het andersom. Hartoperaties staat nu op 11. Het is duidelijk dat Diana hartchirurg Hasnath Khan aleen maar nodig had voor de opbouw van ons bedrijf in Stratford-upon-Avon. And nothing more than that. LEARNING BY EXPERIENCE staat in dat verband ook stevig op 12. Over dat testament is het laatste woord dus ook nog niet gesproken. Het verhaal over Hasnath Khan zien we dan ook in Gouden Eeuw op 13. Het is wel opmerkelijk dat de geïnteresseerde lezer nu de juiste verbanden legt. Vooral voor mijn kerstreis naar Engeland in 1997 is veel belangstelling en de Selffulfilling Prophecy (19). Spoorzoeken (20) betreft het toekomstig koningsschap van Nederland. "I am a statesman. Yeah Yeah" en breng graag weer eens een bezoek aan Hotel Byblos in Mijas, waar mijn ontvoerde partner ook verschillende vrienden had naar ik gisteren heb vernomen. De heer Breuker komt ook weer eens in beeld op 29. Visie-ontwikkeling blijft van belang. Nu op 32. Het betreft met name de rol van de monarchie binnen het integratieproces van de Europese Unie. In Kiev wordt er nu al 'Oranje boven' geroepen. Die invloed valt dus niet te onderschatten. De Ridderzaal was gisteren daarom ook een uitstekende plaats van samenkomst. Er is geen enkele president die boven alle partijen staat. Alleen de Koningin. En 'Honest John' of course (35). Vanaf 37 gaan we commercieel met Cervantes Productions. Andermans Veren staat ook nog hoog genoteerd op 55. Het betreft hier uiteraard de veren van de Prins van Wales. De rol van Peter Ottenhoff is bijna uitgespeeld, denk ik. Maar in Spijkers met Koppen heeft hij nog een belangrijke verantwoordelijkheid jegens onze stichting. Diana and John, Forever Yours op 63. Moet ik nog duidelijker zijn? VAN DER HEYDEN/SPENCER staat dan ook op 67. Gevolgd door Koningin Elizabeth en het Britse businessplan op 72. "Ik laat John niet voor joker gebruiken" heeft Liesbeth ooit gezegd. Ik hoop dat dat nu dan ook in daden wordt omgezet. Die investering mag er nu wel uit komen. MAF moet de rekening betalen. Hij staat nu op 77. Dat kan Peter-Vincent Schuld het beste regelen. Hij weet van wanten. Hij heeft mij toestemming verleend om zijn foto van Wim Kok op deze site te plaatsen voor 80 euro. Dat lijkt mij niet meer zinvol. Zijn foto van Poetin stond mij echter bijster aan. Chapeau Peter! Heb je nog wel belangstelling voor mijn berichten? Op 86 is er weer behoefte aan Nieuw Elan. Daarmee is gisteren een begin gemaakt in de Ridderzaal. Chapeau Jan-Peter! Heb ik nu ook recht op het salaris van een Minister-President of directeur van de Baak (87)? En wat doen we met ons schilderij (89)? In dit verband bevat de brief Gele Kaarsen (94) nog een belangrijke opdracht.

 

Vanzelfsprekend ben ik benieuwd naar de door de de direct betrokkenen genomen besluiten.

Het is opmerkelijk dat het niet meer duidelijk is waar de belangstelling voor deze site vandaan komt. Ik ben wel gelukkig met de commerciële belangstelling. Uiteindelijk gaat het toch om de operationalisering van CERVANTES HOLDING. In dit verband twee belangrijke nieuwsberichten:

1. Zakenman De Vlieger koopt Dutchbird Voor zover ik heb begrepen heeft dit bedrijf Air Holland in een eerder stadium ook al overgenomen. Daarom heb ik vandaag besloten om het predikaat 'Royal' van mijn geplande luchtvaartbedrijf te laten vervallen. Het bedrijf kan nu de lucht in onder de naam Cervantes Airlines. Ik nodig de ExelAviationGroup (EAG) van harte uit de exploitatie van dit bedrijf voor haar rekening te nemen. In de tijd dat ik nog in Utrecht woonde heb ik hierover al schriftelijk contact gehad met de toenmalige directie. Een brief terzake dateert van 4 augustus 1998. Nadien heb ik de heer Ottenhoff verzocht zich aan de ontwikkeling van deze werkmaatschapij te gaan wijden, nadat ik hem het jaarverslag van Air Holland heb doen toekomen op 19 augustus 1998. Na mijn bezoek aan de Haarlemse Kamer van Koophandel en de brief met de veelzeggende titel De Doorzetter aan Silvia Tóth. In dit verband is het volgende bericht van belang.

2. Weer taakstraf geëist tegen Boonstra Ik ben van mening dat het Openbaar Ministerie de ingevorderde 249.000 euro - met aftrek van eigen kosten - verschuldigd is aan CERVANTES HOLDING, aangezien de gemelde transacties geleid hebben tot een vertraging van vier jaar van de opbouw van onze organisatie. Ik heb de heer Boonstra immers al op 2 december 1996 in kennis gesteld van de geplande bedrijfsstructuur. Dit staat zelfs nog vermeld op blz. 34 van mijn Letters to Diana, Princess of Wales. Het is dus niet vreemd dat Diana niemand het achterste van haar tong liet zien. Voor alle duidelijkheid. Dit zijn de

GEPLANDE WERKMAATSCHAPPIJEN

7.1.3 Cervantes Education & Training 7.1.4 Cervantes Empleo 7.1.5 Cervantes Management Groep 7.1.6 Cervantes Business Consultancy 7.1.7 Cervantes Travels 7.1.8 Cervantes Translation Services 7.1.9 Cervantes Interpret Services 7.1.10 Cervantes Public Relations 7.1.11 Cervantes Communications/Comunicaciones Cervantes 7.1.12 Cervantes Editions 7.1.13 Cervantes Spaans in Spanje 7.1.14 Cervantes USA 7.1.15 Cervantes Enterprises 7.1.16 Cervantes Airlines 7.1.17 Cervantes Automation 7.1.18 Cervantesonline 7.1.19 Cervantes Producties 7.1.20 Cervantes Verzekeringen 7.1.21 Hotels Cervantes 7.1.22 Bank Cervantes Benelux 7.1.23 FC Cervantes Arnhem Ik verzoek u daarom met klem te wachten met het handelen in aandelen 'cervantes' totdat de AUTORITEIT FINANCIËLE MARKTEN daartoe het sein op GROEN heeft gezet.

Het EERSTE PAARSE KABINET van het KONINKRIJK DER NEDERLANDEN. Voorste rij van links naar rechts Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen JO RITZEN, Minister van Buitenlandse zaken HANS VAN MIERLO, Minister-President WIM KOK, Oprichter Instituto Cervantes JOHN VAN DER HEYDEN, Minister van Binnenlandse Zaken en Vice Premier HANS DIJKSTAL, Minister van Justitie WINNIE SORGDRAGER, Minister van Financiën GERRIT ZALM. Achterste rij van links naar rechts Minister van Volksgezondheid en Sport ELS BORST, Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij JOZIAS VAN AARTSEN, Minister van Verkeer en Waterstaat ANNEMARIE JORRITSMA, Minister van Defensie JORIS VOORHOEVE, Minister van Economische Zaken HANS WIJERS, Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid AD MELKERT en Minister van Ontwikkelingswerk JAN PRONK.

27 NOVEMBER 2004 DE EERLIJKE VINDER