Instituto Cervantes Benelux & United Kingdom De Wellenkamp 15-30 6545 NM NIJMEGEN VERTROUWELIJK Drs E.H. Halbertsma Koningin Astridboulevard 23 2202 BJ NOORDWIJK. Datum: 17 januari 1997. Betreft: HARTOPERATIES Kenmerk: JH/LH970117. Beste Liesbeth, Mijn bericht QUICK CHANGE van 10 januari houdt geenszins een verandering in in loyaliteit in jouw richting. Tot op dat moment was jij de hoofdpersoon aan wie ik rapporteerde aangaande de ontwikkelingen. Ik rapporteer nu op een hoger niveau. Dit neemt niet weg dat ik je zal blijven informeren over zaken die ook jou aangaan. Je hebt immers een belangrijke rol in deze ontwikkelingen gespeeld met de introductie van een lint met rode harten. Hiermee heb je aangetoond hoe belangrijk het begrip hartelijkheid is voor mensen die met elkaar moeten samenwerken ook al verliezen zij elkaar voor jaren uit het oog omdat ieder voor zich zijn of haar eigen missie heeft. Ik ben mij goed bewust van wat je achter de schermen voor mij hebt gedaan. In mijn koffer heb ik nog de brief van 23 juli 1996 waarin ik je in kennis heb gesteld van mijn reisschema van 1 t/m 10 augustus.

Een andere vriend had ik hetzelfde schema verstrekt met het verzoek veiligheidsmaatregelen voor mij te treffen. Hij heeft mij verzekerd hier niets mee te hebben gedaan. Ik heb echter wel ervaren dat mijn reis goed was geregisseerd door een geliefd persoon. Dit onderwerp was voordien vooral nog goed naar voren gebracht in de tweede karaokeshow in NOORDWIJK met het lied De allerliefste juffrouw, dat was juffrouw Toos. Dit roept automatisch associaties op met de kinderjaren, hetgeen vooral het geval was op Tweede Kerstdag. Ik dineerde die avond in de Nassauzaal van het Stadhouderlijk Hof en raakte in een gezellig gesprek met een echtpaar uit Grouw en de familie Halbertsma kwam uiteraard al gauw ter sprake.

Ook spraken wij over de burgemeester van Grouw, de heer Dijkstra. Op de lagere school had ik in de tweede en derde klas een onderwijzeres met die naam en ik had er verschrikkelijk veel moeite mee dat ik in de vierde een ander kreeg, maar alles went. Zo ben ik nu gelukkig dat ik met Diana in contact ben gekomen. Het is allemaal op 6 augustus vorig jaar begonnen toen ik Henley bezocht om eens te zien waar jij een jaar lang had vertoefd. In Hart Street werd ik getroffen door het opschrift No karaoke, no gimmicks, just an excellent atmosphere in de nieuwe huiskleuren van het Instituto Cervantes Benelux, boven de ingang van het restaurant The Old White Hart.

Teruggekomen op de camping in Laleham trof ik een tasje van een scheerapparaat in mijn tent met het opschrift 28. Thuisgekomen op 10 augustus las ik in de Telegraaf van 6 augustus Diana laat zich weer zien. Ik heb toen besloten jou 28 rozen te sturen. Ik mag aannemen dat je deze naar KENSINGTON PALACE hebt laten doorsturen, want op 8 september (16.00 uur) stond Zij op de brug achter mijn huis met twee blonde kinderen en oranje vlaggetjes op hun fietsjes de eenden te voeren. Zij droeg een kastanjebruine pruik en heeft mij maar even aangekeken. Maar dat was net genoeg. Ik had voordien al besloten de door jou ingezette hartoperaties voort te zetten. Te beginnen met de operatie Hart van Oranje, een ludieke fietstocht van Paleis ten Bosch via Wassenaar naar de Baak.

Van de ene oranje koningin naar de andere. Vervolgens heb ik besloten tot de zogenaamde Gouden Hart Operatie en de oprichting van de Golden Heart Foundation. Daar ben je inmiddels van op de hoogte. Ik heb mij in die tijd volledig gewijd aan het bestuderen van Diana's levenswandel en raakte meer en meer in Haar geïnteresseerd en begon mij persoonlijk Haar lot aan te trekken en inmiddels ken ik Haar gedachtenstructuur en de wijze waarop Zij verborgen boodschappen gebruikt om te communiceren. Zij heeft het thema hartoperatie inmiddels uitstekend opgepakt door contact te leggen met een Pakistaanse familie uit Stratford-upon-Avon, waar ik op 9 augustus de foto van het Shakespearemonument had gemaakt die op mijn kerstkaart staat afgebeeld.

 

 

Inmiddels had ik gelezen dat er in het spel Trivial Persuit 27 vragen over Haar waren opgenomen. Vraag 28 moest dus nog worden beantwoord. Dat heb ik op 28 december gedaan. Haar antwoord stond vorige week op bladzijde 29 van de Daily Mail: een foto met het onderschrift Diana's meeting with Khan led to her watching an operation. De blik in Haar ogen is exact dezelfde als de wijze waarop zij mij in september had aangekeken. Een zeer professionele vorm van communicatie. Zij heeft in dit artikel tegelijkertijd de roddel rond deze situatie ontzenuwd. Ik ga met Haar verder door achter Haar te gaan staan, zoals ik ook steeds achter jou heb gestaan en ik houd het initiatief according to the Rules of Mr. Right.

De horoscoop van vandaag spreekt daarover weer boekdelen 'Reken vandaag alleen op uzelf. Een collega kan in een weifelende stemming zijn. Pas u aan de omstandigheden aan als onvoorziene gebeurtenissen uw werkschema in de war sturen'. Het eerste doet mij denken aan jouw laatste opmerking 'Bouw alleen op jezelf en op niemand anders'. En ik kan mij ook voorstellen dat jij in een weifelende stemming verkeert. Mijn positieverandering verandert echter op geen enkele wijze iets aan wat ik jou ooit heb toegezegd en zelfs aan Karin de Winter in een brief heb laten weten op 16 oktober. Die koningin van de kust zul jij altijd voor mij blijven en met VALENTIJN krijg je natuurlijk weer een kaart van me, maar uiteraard niet als enige. Diana heeft mij nodig. Dat weet ik. Op 13 november heeft Zij in een brief laten weten dat zij helaas, helaas, helaas verhinderd was om samen kerst te vieren.

Dat was daags voor de verjaardag van haar ex-husband. Ik kreeg ook informatie toegestuurd van Robert Wassenaar van het Marlbor@Project met code 284*****. Dit deed mij denken aan het lied WASSENAAR, WASSENAAR, WASSENAAR in de eerste karaoke show. Op 7 augustus heb ik in de slaapkamer van de Duke of Marlborough in BLENHEIM PALACE een Wilhelminapepermuntje achtergelaten bij de foto van zijn nichtje en 284 betekent voor mij 28 april.

Die vijf sterren doen mij denken aan Vijf Sterren Radio waarvan ik op 28 juli veel plezier heb gehad. Op 1 april vertrek ik daarom voor zes maanden naar Engeland. Voordien moet Instituto Cervantes Benelux draaien. Vandaag wordt mijn plan besproken door de hoofddirectie van Start. Het zal verstandig zijn als ze meewerken, anders is alleen nog Sylvia Tóth hier in beeld en kan Sylvia de machtigste vrouw van het Europese vasteland worden wanneer ze een deel van haar nieuw verworven vermogen in mijn werkmaatschappijen investeert. Zij heeft dit handig aangepakt en kijkt uiteraard de kat uit de boom. Er is ook nog een 28 januari. Ik wil voor die tijd wel praten met Barry Veldhoen. Jij en ik hebben één wezenlijke karaktereigenschap gemeen: Woord Houden en Beloften Nakomen. Veel Liefs, Collega. Yours sincerely, JOHN VAN DER HEYDEN.

20 JANUARI 1997 KEY NOTES