WOENSDAG 13 OKTOBER 2004

WAARDE COLLEGAE,

Nieuw in de Top 100 van 1514 verwijzende pagina's
7. Hartoperaties
21. Santa Diana 22. Avanzamos 24. Helderziendheid 38 Gelukwensen 43 Miss Legs Koningin Elizabeth is gezakt naar plaats 55 Honourable Proposal 62. Retraite In dit verband heb ik het onderstaande voorlaatste testament ontvangen van Diana.

Ik stel vast dat dit codicil is opgemaakt op 1 februari 1996. Haar daadwerkelijke - laatste - testament is elf maanden later - december 1996 - opgemaakt door advovaat Anthony Julius van het advocatenkantoor Mishcon de Reya, zoals ik op 18 september 1998 heb gemeld aan HRH The Prince of Wales en The Prime Minister of the United Kingdom. Dit dient dus nog te worden vrijgegeven. Voorts op 84. Diana, Our Beloved Partner en op 87. Nieuwe Start Nieuw in de Top 20 van 29 zoekopdrachten 3. bruid rozen 19. instituto cervantes japan Dit heeft vanzelfsprekend te maken met Pilar García Escudero uit Japan. Zij weet wie mijn Dulcinea is. Haar foto heb ik haar nog laten zien in El Toboso op 27 juli 2002.

In het Centro Cervantino heb ik een exemplaar van mijn boek afgegeven ten behoeve van het museum en ter attentie van de burgemeester van El Toboso.

Dat commitment dateert al van 23 mei 1992. Vandaag heb ik om 11.42 de brieven VERNIEUWINGEN 2005, LIDMAATSCHAP (VERENIGING VAN LERAREN IN LEVENDE TALEN) en UW BRIEVEN D.D.28/6 EN 19/082004 AAN UWV - na een bezoek aan het politiebureau - op het postkantoor van Torremolinos ter verzending aangeboden (turno 125). De dienstdoende politiefunctionaris was zeer gecharmeerd door de foto van Me and My Lady.

Hij vond mijn 'novia' "muy guapa". Jouw foto zit ook nog in mijn portefeuille en als jij mijn bruid wilt zijn krijg je vanzelfsprekend ook weer een mooie bos rode rozen van mij lieve MAAGD.

Mijn boekhouding moet ik ook nog afwerken. In Madrid heeft men klaarblijkelijk veel onderzoek moeten verrichten voordat ik mijn nieuwe verblijfsvergunning (tarjeta de residencia) kreeg. De aanvraag dateert al van 13 februari. Vandaag kreeg ik het ophaalbewijs: "En seis semanas".

Over zes weken kan ik hem dus ophalen op het politiebureau. Vanmorgen heb ik hier een uur en een kwartier in de rij gestaan. Dat is niet zozeer in overeenstemming met het bericht dat ik kort voor kerstmis 1997 aan de heer John Boulter van King's College in Cambridge heb doen toekomen: "I am not used to stand in a queue".

Over dit soort "grappen" maakte de heer Van Dorp gisteravond in het programma van de Nederlandse Grootinquisiteurs ook nog een kwinkslag. Maar dat terzijde. Thans is het zaak dat ons bedrijf gaat draaien. Als we al eerder een Cervantes Management Centre hadden gehad was Kees van der Hoeven nu ook niet in de problemen gekomen. Wij noemen dit in management-termen

LEARNING BY EXPERIENCE

14 OKTOBER 2004 EEN KERN VAN WAARHEID

Morgen: Such A Bad Experience Never Again.