Datum: Zondag 3 oktober 2004 Betreft: RETRAITE

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Kenmerk: 20041003JHLH Dear Elizabeth, Ik vervolg mijn brief van vrijdag.15.30 Brief New Ventures verzonden. Daarna bezoek aan Wellecom. Rustig.

Zaterdag 2 oktober 2004
TONY BLAIR WIL NOG MAAR ÉÉN TERMIJN

Tony Blair wil een volgende regeertermijn als premier uitdienen, maar aftreden vóór de verkiezingen van 2009. Het is zonder precedent dat een zittend Brits premier zo lang tevoren zegt wanneer hij denkt te vertrekken. Die termijn zal hij hard nodig hebben voor 'achterstallig onderhoud'. Ontvangen. Geachte heer Van Der Heyden, Langs deze weg willen wij u informeren over een belangrijke wijziging in onze adresgegevens. Na 5 jaar kantoorhoudend te zijn geweest in Beuningen Gld, zal ICMC Hosting B.V. m.i.v. 15 oktober 2004 gevestigd zijn te Nijmegen. Vandaag onderhoud ik de contacten in de Keizer Karel Stad.

Zondag 3 oktober 2004
Laatste stuk feedback op Op zoek naar liefde. 11. De laatste Odyssee. 237. Zaterdag 13 augustus 1997. Op die dag had ik ook faxbericht Next Visit verzonden aan zijn lijfwacht David Sharp. 246. Vandaar dat ik die situatie tijdens de millenniumwissel heb besproken met Peter en zijn echtgenote uit Durham.

255. Hier is de situatie besproken op Balmoral, direct na My Lady's overlijden. Mijn vraag is hierbij: Wanneer is mijn brief Honourable Proposal aangekomen? Wat is hiermee gebeurd?

12. De beproevingen van de fakkeldragers.
Bij dit hoofdstuk stel ik mij de vraag wat er met de officiële brieven van het Instituto Cervantes Benelux is gebeurd, die Diana van mij heeft ontvangen en zoals verwoord in mijn boek Letters to Diana, Princess of Wales. 261. Steven Spielberg. De relatie tussen de Spencers en de Burrells. En mijn brieven, waar waren die? Hoe weet Morton dat? Was hij erbij? Of/ofwel mijn brieven? Hier heeft Morton het woord 'discreet' tussen aanhalingstekens geplaatst. De instructies had hij van Diana. Dat had hij beter kunnen zeggen, maar dat was - wellicht - prematuur op dat moment. Dan moet Sarah - naar ik aanneem - ook over de bevoegdheden beschikken om het testament zodanig te wijzigen dat het in overeenstemming is met het daadwerkelijke - door Anthony Julius opgemaakte - testament van december 1996. Op p. 266 begint het verhaal over het Diana Memorial Fund. Zo vond ik op de ochtend van 2 augustus 1996 - na onze nachtelijke terugkeer per taxi uit het St. Peter's Hospital - ook een munt van 1 pond in mijn tent.

Ik had in die nacht al enig gerommel en gesprekken rondom mijn tent gehoord en besefte toen al dat er iets bijzonders aan de hand was. Die munt heb ik verzonden in een envelop met het opschrift 5-0! Doelende op het feit dat er op dat moment vijf vorstenhuizen bij mijn project waren betrokken. 267. Waarom heeft zij al haar activiteiten dan tot 6 projecten teruggebracht terwijl het zevende in de maak was? Dan heb ik brief Letters naar de juiste persoon gestuurd. 273. Op 18 januari 2001 werd Pauls huis in Farndon in Cheshire bezocht. Voor nader onderzoek en de limited company Instituto Cervantes England and Wales naar mijn stellige overtuiging. 277. Was hij mijn brief Education toen al vergeten? Daarom wil ik weten wat er met mijn brieven is gebeurd! Zaten zij in het beroemde mahoniehouten kistje? Dit zou kunnen betekenen dat mijn naam in de brieven van de hertog is vermeld. Hetgeen ik van buitengewoon grote importantie acht.

13. De vloek van de verloren prinses
281. Die tiara heb ik thans op het hoofd geplaatst van mijn collega Drs. E.H. Halbertsma. 282. prins Charles heeft zijn intrek genomen in CLARENCE HOUSE. 292 Hier komt de Diana Memorial Fountain aan de orde.

Minister van Cultuur, Tessa Jowell, moest erbij worden geroepen om de knoop door te hakken.

Epiloog: Paspoort voor Parachinar (Tora Bora)
Dan kan er ook nog wel iets af voor

UNCLE JOHN

Nu het verslag van gisteren. Ik heb deelgenomen aan twee workshops.Te beginnen met workshop 12 Op een kleurrijke manier naar je eigen toekomst kijken onder leiding van Lenny van Genderen van Quint (Master of Arts) Essence, Empowerment voor professionele en individuele groei. Ik heb drie tekeningen gemaakt op soortgelijke wijze als tijdens Verkennen van Vermogen o.l.v. Daniëlle Roex.

Tekening 1 (met de vuurtoren) geeft de huidige situatie aan (tussen hemel en aarde). Tekening 2 mijn moment van afstuderen in 1977. Tekening 3 het toekomstbeeld: Een groot filmscherm met 'Onze Film'. Lenny van Genderen zag op dat scherm het graf van Diana. Nadat ik het lichtblauw van de tweede tekening had verwijderd.

In workshop 11 (Tussen inspireren en wegjagen onder leiding van Hélène van Boxmeer en Henk Lamers van het loopbaanadviesbureau Thaeles) moest ik in een rollenspel een werknemer uitbeelden in een gesprek met zijn werkgever. Dat lukte mij absoluut niet. De werknemersrol ligt mij niet. Zij hebben mij een gratis loopbaanadvies aangeboden. Daarom ontvangen zij van mij de volgende brief: Afspraakbevestiging. Tijdens de lunch in de Refter sprak ik met een van mijn docenten Frans van het eerste uur te Cuyk, de heer G. Peters. Hij heeft nu ook een studie kunstgeschiedenis doctoraal afgesloten. Wij waren in gezelschap van twee dames (ook kunstgeschiedenis). Ik heb met hen gesproken over Williams studie in St. Andrews in Schotland. Daarna ben ik naar Bemmel gegaan. Met vertraging om 14.45 aangekomen. Er was slechts een klein select groepje aanwezig. Samen gesproken over heden, verleden en toekomst met Henk Aerts (initiatiefnemer reünie), Ben Arts, Jan Ariaans, Gerrit Kusters, onze voortreffelijke gastheer en gastvrouw Gilbert en Maria Kegels (voormalig gedeputeerde D66 in Arnhem), en Henk Loermans (die ik mij uitsluitend herinnerde uit een zeer ver verleden).

Grote afwezige was de heer Dick Wijte, thans burgemeester van IJsselstein in de provincie Utrecht. Om 20.15 ben ik naar de Keizer Karel Stad teruggekeerd. Het waren allemaal katholieken uit een R.K. bolwerk gistermiddag. Toch ben ik als vermoedelijk nazaat van de oprichter van de Nederduits Gereformeerde kerk nooit als een vreemde eend behandeld. Donderdag ga ik in Spanje in 'retraite', maar ik maak wel mijn werk af. Nu ga ik naar Nieuwegein (bij IJsselstein).

4 OKTOBER 2004 I HOPE YOU DON'T MIND

ALL RECHTEN VOORBEHOUDEN