Datum: Vrijdag 1 oktober 2004 Betreft: NEW VENTURES

Kenmerk: 20041001JHLH Dear Elizabeth, Ik vervolg mijn brief van gisteren. 17.00 Brief Buenos Aires verzonden. Terugreis naar Málaga geboekt. Volgende week donderdag 7 oktober met de HV5117 16.30. Bevestigingsnummer N4KJCL. Ik ga toch nog even door met mijn feedback op 10. De kroning van de hartenkoningin In dit verband ben ik benieuwd of mijn plan toen al is besproken. Het gesprek vond immers plaats nadat ik brief Congratulations had verzonden waarop ik de reactie van 19 juni 1997 heb ontvangen.

Dat paste binnen mijn beleidskader. Volgens het laatste Engelenburgsch Nieuwsblad zou Mandela op 11 juli jl. ook mijn thuisbasis in Brummen hebben bezocht. Op p.221 komt haar aanwezigheid bij de hartoperatie van onze kwartiermaker in Stratford aan de orde. Al bij al heeft zij dit zeer professioneel gecommuniceerd. Het beeld is mij immers niet ontgaan. En dat was het belangrijkste. Hieruit maak ik op dat zij in die zomer in de val gelopen is. Daar heb ik haar nog voor gewaarschuwd. Medio juli heeft zij haar relatie met Hasnath Khan verbroken volgens Morton. Dit paste exact binnen het door mij voorgestelde scenario. Op p. 224 is Andrew Neil een vriend van de Al Fayeds genoemd. Hierin mis ik een derde uitleg in verband met David Sharps mededeling op 23 april: "You may expect an official letter from Kensington Palace in the first week of September". Lag die brief al klaar? Dat lijkt mij vooral juridisch relevant. Morton geeft hierna een beschrijving van 'Dappere Dodo': vrijgevig, niet veeleisend, lui. Here we are. Het is dus niet onwaarschijnlijk dat hij mijn beoogde nieuwe echtgenote heeft gedrogeerd om zijn doel te bereiken. A mortal crime. 227. Eind juli sprak ze met hem af in Parijs, zogenaamd om Villa Windsor te gaan bekijken, waar de hertog van Windsor en Wallis Simpson hun jaren in ballingschap hadden doorgebracht. Tijdens hun stormachtige weekend dineerden Dodi en Diana samen in een driesterrenrestaurant, maar zij sliep alleen in de Imperial Suite van het Ritz Hotel, terwijl hij zich terugtrok in zijn appartement. Zoals dat betamelijk was. De jongens had zij tijdens dit tripje achtergelaten bij de staf van Kensington Palace. 229. Ik dacht al dertien maanden aan haar. Sterker nog: vanaf 2 mei 1996 in Salamanca. Mijn boek Letters to Diana, Princess of Wales is daarvan het levende bewijs. Ik ben van mening dat Andrew Morton hier een zeer lichtzinnig oordeel afgeeft. Deze mening dient hij te herzien nadat hij mijn boek heeft gelezen. Ik heb hem niet alleen op 31 augustus 1997 een fax gestuurd, maar ook eerder, t.w. Visit to Britain, Wedding, Final Solution, Poems, Horoscope en My Company. Ik begrijp niet dat er toen geen lichtje bij hem is gaan branden. Ik stel nu vast dat ik het laatste bericht aan hem heb doen toekomen op het moment dat zij nog in leven was: op zaterdag 30 augustus om 9.40 uur Franse tijd. Tussen de regels door viel te lezen dat de relatie met Dodi de butler niet goed uitkwam. Als Morton zijn gezond verstand had gebruikt had hij dat waarschijnlijk ook begrepen. Maar ik kan mij niet aan de indruk onttrekken dat hij zich hier stevig door het management van Harrods heeft laten beïnvloeden. Een reisje naar Leicester in april 1997 was haar eerste binnenlandse verplichting buiten Londen in anderhalf jaar. Dat spreekt vanzelf. Leicester ligt niet ver van Warwick, waar zij - naar ik mag aannemen - op grond van mijn reis daarnaartoe afspraken diende te maken met de direct betrokkenen. Ik verwijs hiertoe naar brief The Dragon Vision Wizard of Oz aan Gijs van Amstel met deze foto uit Warwick Castle van 26 april 1997.

Op 27 en 28 april heb ik daarover afspraken gemaakt met de heer Rhodes van Lord Leycester's Hospital en dominee David Brindley van St. Mary's Church.

231. Zou ze trouwen? Dat is een vraag die even intrigerend en tegenstrijding is als de vrouw Diana zelf. Dat voorstel heb ik haar wél gedaan na een lang proces van afwegingen over de consequenties en verantwoordelijkheden. Vooral op educatief gebied inzake de kinderen. Menos mal. Dat past geheel binnen het verhaal van The Cable Turtle of Purple. Ik begrijp overigens niet wat Al Fayed heeft bedoeld met een dynastiek huwelijk. De Dynastie van Heyden is de oudste dynastie van West-Europa. Daarbij kan hij onmogelijk op zijn zoon hebben geduid als mogelijke huwelijkspartner. Het lijkt mij goed dat de heer Al Fayed de gelegenheid krijgt om zich daarover nader uit te spreken op basis van de berichten die hij terzake van mij heeft ontvangen: PARTICIPATION, CONFIRMATION, INFORMATION, CONDOLENCES, LETTERSTO DIANA, PRINCESS OF WALES, WINDSOR ESTATE IN PARIS, BIRTHDAY, CHRISTMAS en REWARD. Dat onderwerp sluit geheel aan bij het thema Moros y Cristianos dat elk jaar in Alicante wordt gevierd. Diana had die gesprekken met vader Gelli in de tijd dat men zich in Nederland bezighield met de bestrijding van vrouwenhandel. Vandaar dat ik haar toen heb geschreven: "Do you know if women trade is still a regular custom in arab countries?". Vader Gelli scheen hier meer over te weten, omdat hij ook in Turkije had gewerkt. Dat wil dus niet noodzakelijkerwijs zeggen dat zij trouwplannen zou hebben gehad met die playboy. Dat is van elke logica gespeend. Hoe hebben ze het in hun hoofd kunnen halen? Love is a two way street en mijn transformatieproces is begonnen op de zolder van het Huis te Eerbeek tijdens het onderdeel Transformatie van Verkennen van Vermogen van de Nieuw Elan-opleiding onder leiding van Daniëlle Roex van Human Quality Management uit Gent.

Vrijdag 1 oktober 2004 04.32 Ik heb het verkiezingsdebat tussen Bush en Kerry gezien met commentaar van Hans Hillen, de opvolger bij het CDA van Franz Jozef van der Heyden in de Tweede Kamer. Maar deze slag is voor John Kerry vanwege het feit dat Bush zich tracht te onttrekken aan de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het Internationaal Hof van Justitie in Den Haag. Kerry scoort goed in debat Dat doet mij deugd. Ik heb het boek Op zoek naar liefde bijna uit. Maandag zal ik mijn feedback geven op het laatste stuk. Zodra jij jouw rapport af hebt lijkt het mij goed om weer bij elkaar te komen. Ik laat het graag aan jou over om vast te stellen wanneer wij kunnen verdergaan met onze VENTURES INTO EUROPE AND INTO THE UNITED STATES OF AMERICA

3 OKTOBER 2004 RETRAITE

ALL RECHTEN VOORBEHOUDEN