Datum: 5 januari 2004 Betreft: IN KONINKLIJKE DIENST Kenmerk: 20040105JHLH Morgen begint in Engeland het onderzoek naar de omstandigheden rond het overlijden van onze beste vriendin.

Daarom heb ik het boek van PAUL BURRELL met diepgang bestudeerd. Ik heb er een soort uittreksel van gemaakt met toevoeging van persoonlijke ervaringen. Wellicht is het voor jou een open deur, maar mochten er nog belangrijke zaken onderbelicht zijn in het onderzoek dan verzoek ik jou hiermee om jouw medewerking terzake. Aangezien ik geen inbreuk wens te maken op het copyright van de uitgever en de schrijver verzoek ik jou deze informatie met de gepaste prudentie te behandelen. Zaterdag heb ik in Brummen afgesproken met P.V. Schuld. Ik heb behoefte aan beantwoording van de op de pagina's 1 t/m 3 vermelde 51 vragen. Graag jouw beantwoording hiervan, zodat we het dossier zo spoedig mogelijk en verantwoord mogelijk kunnen afronden. Na 15 januari zal ik je bellen voor een afspraak. 28 januari lijkt mij de meest geschikte dag. STERKTE HIERMEE.

In verband met het copyright is onderstaande informatie uitsluitend bestemd voor mijn collega E.H. Halbertsma ten behoeve van intern overleg en het onderzoek dat terzake vanaf 6 januari 2004 in Engeland wordt gedaan. In mijn optiek ter vaststelling van de aan de Limited Company Instituto Cervantes England and Wales te vergoeden schade. Verder overleg hieromtrent met de heer Henk ter Borg is hiervoor noodzakelijk. Op dinsdag 23 december 2003 heb ik hem rond 16.00 uur gebeld. Ik werd echter niet direct met hem doorverbonden. Ik acht dit soort procedures verder onwenselijk voor een directe communicatie. Kort voor kerstmis 2004 heb ik deze vragen en opmerkingen aan mijn website toevertrouwd. Een beantwoordingstermijn van bijna een jaar lijkt mij alleszins redelijk. Op 27 juni 2005 heb ik besloten dit evaluatieverslag aan deze website toe te voegen. Ik acht uitsluitend HER ROYAL MAJESTY QUEEN ELIZABETH II bevoegd om te beoordelen of ik hiermee rechtmatig heb gehandeld.

Feedback op 'In Koninklijke Dienst' (Paul Burrell). Vragen, opmerkingen en vaststellingen. De nummers verwijzen naar de pagina in het boek. 'DD' staat voor 'Dappere Dodo'. 'Zij' is My Lady. PB is Paul Burrell. PC Prins Charles. De getallen tussen haakjes verwijzen naar de pagina's in het boek.

VRAGEN
001. (10) Hoe kon
PB weten of zij al of niet zwanger was? Was hij erbij in de nacht van 14 op 15 juli 1997?
002. (11) Met wie heeft zij in de laatste 24 uur van haar leven 6 telefoongesprekken gevoerd?
003. (76) Wat had
Diana in 1992 nog meer willen zeggen dan Andrew Morton had geschreven?
004. (78) Was de open wagen, versierd met paarse heide, een selffulfilling prophecy?
005. (97) Zijn Ron Wright en zijn broer Claude Wright
familie van John Wright van de John Wright Band? John woonde in 1999/2000 op een boerderij in Newcastleton in Zuid-Schotland.
006. (120) In juni
1987 vonden de onderhandelingen plaats inzake de afbouw van mijn werkrelatie met 'het NIOW'. Ik had in die tijd ook contact met het United World College. Was Diana daarvan op de hoogte?
007. (126) Bij koninklijke teas wordt altijd
GEROOKTE ZALM geserveerd. Was Wim Kok daarvan op de hoogte tijdens de begrotingsdebatten van 1996?
008. (139) Ben ik die speciale vriend?
009. (140) Welk geheim vertrouwde ze toe in de zomer van
1989? James Hewitt was in mijn visie slechts mijn plaatsvervanger in die tijd dat mijn werk als stagiair bij Nieuw Elan ophield. Is dit juist?
010. (150)
Ger Boogaard is rond 1990 eveneens in het paleis van president Havel in Praag geweest. Ik heb jou toen tijdens een gezamenlijk autoritje ook in kennis gesteld van de afspraak die ik in die tijd met hem en Leo de Vries heb gemaakt in het Leeuwenhorst Congrescentrum in Noordwijkerhout. Op 21 mei heb jij mij toen ontslag aangezegd. Op Ramons verjaardag. Je hebt mij toen ook geadviseerd een goede advocaat in de hand te nemen. Kun je dit nu nader toelichten Liesbeth?
011. (154) Hier is
David Sharp voor de tweede keer vermeld.
Tijdens de televisie-uitzending van 8 oktober 1996 over 'the hoax in The Sun' is er gesproken over "het bedrog van 'the sergeant'". Was dat David Sharp?

012. (157) Hier wederom melding van Dave Sharp, die ik op 23 april 1997 heb gesproken. Had zij twee van die 492-petten? Een blauwe en een paarse? Welke had zij bij Donna Karan gekocht in New York?

013. (163) Diana maakte geen gebruik van de Braziliaanse ambassade om James Hewitt te ontmoeten. Wie dan wel? Komen Tony Cottrell en Alan Beer van NatWest nog in beeld?

014. (211) Op 1 juli 1994 ontving D 24 gele rozen, afkomstig van een geheime aanbidder van wie de wereld nooit iets te weten zou komen. Is dat een bekende van ons?
015. (220) Weet
PB ook meer van het door Anthony Julius in december 1996 opgemaakte testament?
016. (244) Komt mijn naam voor in de talloze brieven van
Diana aan de Koningin en zo ja hoe vaak?
017. (250) De
Hertogin van York was 'dolend zonder kompas' geweest. De brief van 13 november 1996 van Jant de Vries van het Stadhouderlijk Hof (getekend i.o.) vermeldt "Zij (Diana) zou nog wel proberen of prinses "Fergie" nog naar Nederland kan komen, maar tot op heden heeft zij telefonisch nog geen contact met haar kunnen krijgen. Mocht dit wel lukken, dan zou zij ons direct op de hoogte brengen en wij u uiteraard."

Wat is er in dit verband gebeurd met het kompas van Frigiliana?
019. (250) Ze hadden allebei een nieuwe man in hun leven en ze leken weer gelukkig. Was ik die nieuwe man?

020. (252) Waarom heeft Lord Mishcon Diana's testament niet vrijgegeven direct na haar overlijden?
021. (256)
Diana dacht er volgens PB steeds over om naar Australië te verhuizen. Hoe weet hij dat en waarom heeft zij vóór haar vertrek naar Australië nog een verrassingspakketje bij mij afgeleverd?
022. (266) Staat de bestemming van de opbrengst van de veiling vermeld in
haar testament van december 1996?
023. (266)
Diana heeft in het Witte Huis gedanst met John Travolta, terwijl zij naar haar zeggen een oogje op iemand anders had. Was ik dat?
024. (267)
Christie's stuurde zijn kledingexpert, Meredith Etherington-Smith. Opbrengst 3.258.750 dollar. Was hiervan ook een deel bestemd voor client 361106?
025. (268) De overdracht van mijn bevoegdheden aan
Diana dateert van 18 april 1997. Werkte de heer Gibbins voor de Limited Company Instituto Cervantes England and Wales?
026. (268) Tegen
het einde van de zomer van 1996 begonnen talrijke bekende en vermogende mannen naar haar hand te dingen. Ze voelde zich natuurlijk gevleid, maar ze had al iemand op het oog.

Was ik dat?
027. (268) Op een dag werden er vijftig rozen bezorgd begeleid door de bekende boodschap. Zoals op de
Willem de Zwijgerlaan in Oegstgeest eind mei 1991. De prinses vroeg eerst mij om advies en besprak het vervolgens met Katherine Graham, die tegen de tachtig liep, maar als uitgeefster van de Washington Post nooit haar elegantie verloor. Was zij familie van Ian Graham uit Melrose

en Riddle Graham van de Scottish Borders Tourist Board?

028. (268) Had zij die contacten met al die heren gelegd voor ons bedrijf?
029. (293) Op
15 juli 1997 arriveerde DD op de Jonikal. Waar was hij de nacht daarvoor?
030. (294) Voordat ze van de persboot ging had ze de fotografen geplaagd: 'Ik zal de wereld choqueren met mijn volgende verklaring!' Ik ben steeds in de veronderstelling geweest dat zij dan
ons nieuwe familiebedrijf zou aankondigen. Was die veronderstelling juist?
031. (296) Hij bracht bij elkaar tien minuten door op
KP in de periode dat ze samen waren. Wat is er met mijn schilderij gebeurd?
032. (297) Beiden waren nu weer single. Welke zware beslissing heeft zij toen genomen? Dat heeft zij mij niet laten weten. Ik verwachtte de
brief uit KP in de eerste week van september.
033. (298)
De prinses had een kompas. Was dat het kompas van Frigiliana?
034. (307)
MAF heeft de bezittingen van de prinses vanuit Parijs naar Engeland gestuurd, via zijn landhuis Oxted. Was hij daartoe bevoegd of pleegde hij een strafbaar feit?
035. (312) Er arriveerde een doorzichtige tas van het gerechtelijk laboratorium op
KP: een zwart topje en een wittte broek. Wat heeft zij hiermee willen communiceren?
036. (313) RK priester Tony Parsons gaf
PB een bijbeltekst uit het evangelie naar Johannes (The gospel of St. John). Waarom dit evangelie?
037. (313) De begrafenisplechtigheid duurde dertig minuten. Wat er gebeurde en wat er gezegd werd, moet privé blijven. Waarom? En privé tussen wie? Ik heb al lang genoeg gewacht.
038. Na afloop van de begrafenis heeft
Mrs. Frances Shand Kydd gezegd: 'Ik had haar in ieder geval negen maanden. Helemaal voor mezelf. Ze was negen maanden lang van mij.' En ná 28-8-1996 Voor wie was zij toen?
039. (323)
PB catalogiseerde de volledige inboedel met de hulp en expertise van Meredith Etherington-Smith van Christie's. Is hier een relatie met het testament van december 1996 en client nummer 361106 van Christie's?
040. (323)
Diana heeft ongeveer 50 aangetekende officiële brieven van mij ontvangen. Heeft Mrs. Frances Shand Kydd die allemaal vernietigd?
041. (334) Is
PB ook getuige van het daadwerkelijke testament?
042. (336) Op welke dag van
oktober 1996 schreef Diana de desbetreffende brief? In die maand heb ik pas ontdekt dat zij daadwerkelijke belangstelling voor mij had en heb ik mijn leven daarnaar ingericht.

043. (350) Handelt Sarah McCorquodale vanaf 8 december 1998 in ons belang?
044. (352) Zou
Paul nooit de betekenis van het 492-baseballpetje hebben begrepen? Voor mij is dat petje overigens altijd paars geweest i.p.v. blauw.
045. (353) Zou hij nooit hebben begrepen wat
Diana moet hebben bedoeld met 'veilig stellen'?
046. (360) Toen de rechtszaak tegen
PB uiteindelijk stukliep, zei de openbare aanklager dat hij niemand op de hoogte had gebracht van zijn bedoeling om bepaalde voorwerpen uit KP 'veilig te stellen'. Het is inderdaad onduidelijk. Veilig stellen waarvoor? Voor onze limited?
047. (362) Het verbaast
PB dat de aanklagende partij in zijn zaak in oktober 2002 was uitgegaan van de veronderstelling - in de woorden van de openbare aanklager William Boyce - dat 'Mr. Burrell nooit iemand heeft verteld dat hij zaken in bewaring had.' En dat terwijl het OM, het instituut dat Mr. Boyce vertegenwoordigde, zijn brief aan prins William achttien maanden voor het proces onder ogen had gehad. Dat is ook onduidelijk! Waarom geen melding gemaakt van onze limited?
048. (371)
PB heeft goederen zeker gesteld vanaf 1 januari 1997. Dus vanaf het moment van oprichting van Instituto Cervantes Limited England & Wales.

Heeft Diana daartoe een getekende verklaring opgemaakt?
049. (400) Heeft
mevrouw Shand Kydd bedrijfsgevoelige informatie vernietigd van het

Instituto Cervantes Benelux, de Stichting Cervantes Benelux en/of de Limited Company Instituto Cervantes England and Wales?
050. (401) De thesaurier van
KP, Michael Gibbins. Deze gediplomeerde accountant was een jaar voor de dood van de prinses op het paleis komen werken. Dat is dus vanaf het moment van haar echtscheiding. Heeft hij gewerkt in het belang van het Instituto Cervantes Benelux, de Stichting Cervantes Benelux en/of de Limited Company Instituto Cervantes England and Wales? Zo ja, met welk resultaat?
051. (406) Het OM had de woorden 'om veilig te stellen' in de brief van
19 april 2001 aan William gezien, en dat leek niets uit te maken. Het zou m.i. van zwaarwegender belang zijn geweest als hij had geschreven 'om veilig te stellen voor de Limited Company Instituto Cervantes England and Wales'. Is dat gebeurd?

OPMERKINGEN
7.
Rosa Monckton heeft geprobeerd iets te ondernemen tegen DD.
8. Zij had contact met een beperkt groepje mensen via haar mobieltje.
9.
PB woonde in Farndon in Cheshire.
11.
Diana had er weinig zin in gehad om met DD naar Parijs te gaan.
17.
Diana's broer John is enkele uren na zijn geboorte gestorven.
94. Volgens traditie is de
Lord Chamberlain, het hoofd van de huishouding, altijd de laatste die de koningin bij vertrek vaarwel zegt en de eerste die ze begroet als ze weer naar huis terugkeert. Ik bezocht zijn kantoor op 18 april 1997 en gaf daar een brief af (p. 207 LtD) met de brochure van de Government Game Competitie, het Certificate of Incorporation van onze limited en brief PSU/CO van John Holden van Companies House Cardiff.

95. PB maakte met de koningin een reis naar Kentucky. Hier kwam ook de man met de paardenstaart vandaan, zoals vermeld in mijn dagboek d.d. 21 november en 2 december 2003 (21 december 2004: bij latere ontmoetingen heeft hij mij verteld dat hij persoonlijk het condoleanceregister heeft getekend op St. James's Palace na Diana's overlijden).
98. De opmerking over de optocht van open rijtuigen doet mij denken aan een soortgelijke gebeurtenis in en rond
Langbroek op 16 augustus 1998.
127. Op
Highgrove werd met memo's rondgestrooid als was het confetti. Een soortgelijke werkwijze als op de Parallelboulevard in Noordwijk.
128.
Diana en Paul 'bewaakten samen het fort' op Highgrove. Dat deden jij en ik in Noordwijk. Paddy wist alles van Highgrove en zijn takenpakket was zeer divers. 'Takenpakket' behoort ook tot het jargon van jou, zoals vermeld in het door jou voor mij opgestelde en door Henk Lulofs ondertekende getuigschrift van juli 1991.

131-132. Met Dave Sharp had ik op 23 april 1997 een intensief onderhoud op ETON COLLEGE. Hij beschikte over kopieën van al mijn officiële brieven die ik Diana aangetekend had doen toekomen op het briefpapier van het Instituto Cervantes Benelux. Hij heeft bij die gelegenheid de historische woorden gesproken: "I advise you to stay away from the royal palaces for the time being, Mr. Van der Heyden. Please continue writing. You may expect an official letter from Kensington Palace in the first week of September." Nadien heeft hij nog zes faxberichten van mij ontvangen, t.w. Concern, Security Measures, Investigation, Next Visit, Partnership en Condolences.
134.
De prinses was heel close met haar personeel en gaf erg veel om haar mensen; om sommigen meer dan om anderen, maar het allermeest om beveiligingsfunctionaris Graham Smith. De directe collega van Dave Sharp derhalve.
135. Na de vakantie van de koninklijke familie in
1988 op Balmoral veranderde er nog iets. De Prins en Prinses van Wales brachten de weekeinden niet langer regelmatig samen op Highgrove door. Start Nieuw Elan 1988.
149. Ze bleef
haar echtgenoot een kaart sturen voor zijn verjaardag en met Valentijnsdag, ook nadat in 1992 de scheiding van tafel en bed was uitgesproken, tot aan hun definitieve scheiding vier jaar later aan toe. Het laatste cadeau dat de prins de prinses stuurde was een strooien hoed met een rand van schelpen. Ze wist niet of het een grap was, of alleen maar een uiting van zijn slechte smaak. In de regel wordt een dergelijke hoed gedragen door een pelgrim naar Santiago de Compostela.

162. Bezoek mei 1992 aan de piramiden en de sfinx in Egypte. In die tijd heb ik in Salamanca Christina Messer leren kennen uit Zürich. Zij had dezelfde belangstelling. Zie Scorpio "Dinsdag 12 mei Eva vraagt om inlichtingen m.b.t. het vertrek van Christina Messer. Op verzoek van Gerda had ik gemeld dat zij vertrokken was vanwege de dood van haar zwager." Dit heb ik ook aan Diana laten weten.
164. Er was één beeld dat iedereen hiervan was bijgebleven: dat van de prinses die eenzaam en geïsoleerd voor de Taj Mahal poseert. In de kleuren
rood en paars.

167. In het begin van de zomer van 1992 stonden de tuinen op Highgrove in volle bloei en er was verandering op til. Mijn Spanjereis was achter de rug en ik ging werken aan de oplossing van "het probleem van de naam" in samenwerking met het advocatenkantoor Nauta Dutilh in Amsterdam.
168. Dit lijkt veel op de vraag van Bert Hortensius op 10 maart
1991 in Stadskasteel Oudaen na de certificaatsuitreiking van de IMS-ers "of ik mij nog wel thuis voelde bij Nieuw Elan". Bij Nieuw Elan wel. Maar thuis niet meer.
181. In die
zomer van 1992 zag ik de prinses bijna niet op Highgrove. Het huwelijk was onherstelbaar beschadigd, maar de correspondentie met de Hertog van Edinburgh werd tot in de herfst van dat jaar voortgezet.
183. Om haar nagedachtenis in deze tijd recht te doen, zou iedereen moeten afgaan op de conclusies van
de hertog die hij uitte toen de prinses nog leefde, en niet op die waar een royaltyschrijfster na haar dood mee aan kwam zetten. Volledig eens. In 1992 zag ze in dat een scheiding van tafel en bed onvermijdelijk was. Dat werd exact vier jaar later des te duidelijker tijdens de musicaluitvoering Martin Guerre in het Prince Edward Theatre: "My name is Dutilh, Jacques Dutilh".

185. Op 27 november - na de oprichting van de Stichting Cervantes Benelux bij Nauta Dutilh - schreef hij volgens zijn boek een brief aan zijn vriend en Shirley en Claude Wright uit Kentucky (Familie van John Wright?).

190. We arriveerden op een warme lenteochtend in april 1993 op KP. Bob van Aalst: "April is de maand van de waarheid".
191. D zou de paasdagen bij haar zus
Lady Sarah McCorquodale in Lincolnshire, doorbrengen. Onze buren waren Jane, de zus van de prinses, en haar echtgenoot Sir Robert Fellowes, particulier secretaris van de koningin.

193. Dezelfde week vergezelde ik de prinses naar de balletvoorstelling Don Quichotte in het Royal Opera House in Covent Garden. Ik was erg onder de indruk van de muziek en de kostuums. 'Wat vond je ervan?' vroeg ze. Wat ze er zelf van vond. 'Vreselijk', zei ze en barstte in lachen uit. Op 3 augustus 1996 kregen wij op dezelfde plaats een heidetakje aangeboden.

198. Op maandag, woensdag en vrijdag trainde ze, soms in Chelsea Harbour Club. Later moest ik de prinses in een van haar auto's naar een sportclub in Earls Court brengen. Faxberichten The Top Starts en The New Company.
200. Als haar agenda het toeliet lunchte ze of op het paleis of op steenworp afstand in Launceton Place of San Lorenzo in
Knightsbridge. Ze gaf er de voorkeur aan om met één persoon tegelijk af te spreken: Lucia Flecha de Lima, Rosa Monckton, Susie Kassem, Lady Annabel Goldsmith, Julia Samuel, Laura Lonsdale, astrologe Debbie Franksen, haar meest vertrouwde koninklijke bondgenote, Sarah, Hertogin van York (tot mijn brief Prinses Diana: In deze fase vind ik het onwenselijk dat Prinses Fergie hierbij wordt betrokken. Ik verzoek u dit aan Prinses Diana te laten weten. Wellicht kan zij in een latere fase bij de plannen worden ingeschakeld, waarmee ook Fergie's financiële problemen zouden kunnen worden opgelost. Maar nu nog niet.)
203. De verwijdering in
1993 groeide toen de prinses bleef weigeren de telefoontjes van haar broer aan te nemen. Graaf Spencer moest zijn toevlucht nemen tot brieven aan haar particulier-secretaris, Patrick Jephson, om met haar te communiceren. Op zijn beurt moest de heer Jephson op 1 februari 1996 het veld ruimen.

204/205 Het jaar 1993 was dan wel heel goed begonnen voor de onafhankelijk geworden prinses, maar het eindigde met een aantal fikse tegenslagen. Eerst was er de onenigheid met Graaf Spencer. Vervolgens publiceerde de Sunday Mirror in november foto's van de prinses die in haar gympakje aan het trainen was in het LA Fitness Centre in Isleworth, Londen. Sportclubeigenaar Bryce Taylor had een verborgen camera in het plafond geïnstalleerd. De prinses nam advocaat Anthony Julius van de firma Mishcon de Reya in de arm en de krant werd door de Press Complaints Commission veroordeeld voor de schaamteloze schending van de privacy. Het was ook aanleiding tot de dramatische aankondiging van de prinses dat ze zich terugtrok uit het openbare leven. Dat deed ze in haar speech op 3 december tijdens een benefietlunch voor hersenletselpatienten. In die tijd had ik mij eveneens teruggetrokken in het Radboudziekenhuis i.v.m. het eerder - in de nacht van 4 op 5 maart 1991 - opgelopen letsel. 1994 blanco agenda.
207. Het jaar
1994 was een jaar waarin de prinses meer dan ooit tevoren probeerde 'zichzelf te vinden'. Ze kreeg bezoek van de astrologe Debbie Frank. De vloer van de salon of de zitkamer raakte bezaaid met sterrenkaarten van de dierenriem. Ze droomde om ooit in een huis aan de kust te wonen (Zoals mij dat op 10 juni 1992 is voorspeld in Alicante). Dit verhaal loopt volledig parallel met dat van mij. Ik heb nu vijf jaar achter de rug aan de kust.
208. De paragnoste Rita Rogers, die in de buurt van mijn geboortestad
Chesterfield woonde, gaf haar voortdurend adviezen.
221. Naar aanleiding van de kerstuitnodiging van
de koningin nam de prinses voor alle leden van de koninklijke familie een cadeau mee naar Norfolk. Daar is ook het eerste exemplaar van mijn boek verkocht in Engeland op 30 oktober 2003. In Norwich. Op 3 november daaropvolgend is er weer een exemplaar verkocht in Momence Illinois, VS. Totaal aantal verkochte exemplaren via het regulier kanaal van Trafford Publishing: 16. 11 in de VS, 2 in Canada, 2 in Nederland en 1 in het Verenigd Koninkrijk.
222. De intieme kring was heel klein. In mei
1995 kwam Lucia Flecha de Lima naar Londen. Met kerstmis 1996 logeerde de prinses bij Lucia. Ik dineerde toen op haar uitnodiging met een lege stoel.

Verderop meldt PB - op pagina 277 - dat zij toen op een eiland verbleef in de Caribische Zee. Ik vraag mij af hoe dat zit. In Londen bestond de vervangende familie van de prinses uit Rosa Monckton, Susie Kassem, Lady Annabel Goldsmith, Richard Kay en dr. Mary Loveday. Mijn vervangende familie wenst hierin niet te worden vermeld (inhoud op verzoek gewijzigd op 27 juni 2005).
245. Tegen het voorjaar van
1996 vond de prinses dat ze veel constructievere gesprekken had gehad met haar schoonmoeder dan ze ooit met haar man gehad zou kunnen hebben. Mijn eerste gesprek over Diana vond plaats op 2 mei 1996 in de bar Galatea van don Quijote in Salamanca,

na het bezoek van Koningin Sofía aan de universiteit.

Ik sprak over haar met een Engelse jongedame, die mijn aandacht vestigde op de problemen van de prinses. Ik beschikte toen al over een brief van het Spaanse Koninklijk Huis d.d. 12 mei 1995.

De prinses kreeg geen kantoor in BUCKINGHAM PALACE toegewezen en ze vertelde de koningin de redenen voor het vertrek van Patrick Jephson.

251. Een deel van het overlevingsplan van de prinses was om een nieuw levensdoel te vinden en een nieuwe richting te kiezen. Ze zou voor William en Harry altijd haar basis blijven houden in Londen en op KP, maar ze ging op zoek naar een vakantiehuis en een basis in het buitenland waarvandaan ze een wereldwijde filantropische campagne kon opzetten. 'Lijkt Australië je wat, Paul?' vroeg de prinses in het begin van een uitzonderlijk warme junimaand in 1996. Ik gaf toen als Instituto Cervantes Spaanse les op het Instituut Blankestijn in Utrecht teneinde mijn rechten op de naam definitief te vestigen.

In de laatste week van augustus 1997 ontving ik een brief van Guillaume Lesèvre van de Scientology Church in Hollywood met de mededeling dat hij blij was dat ik een filantropische organisatie had. Dat had ik hem echter niet medegedeeld. Ik vond die brief direct na thuiskomst van de reis naar de Royal Palaces in Engeland.

253. Tegen de zomer was Anthony Julius, een andere advocaat van hetzelfde kantoor de boodschapper van goed en slecht nieuws. De echtscheidingsregeling bepaalde dat de prinses een bedrag van 17 miljoen pond ineens zou krijgen.
254. Ze bleef verbonden aan National Aids Trust, Centrepoint, het Great Ormond Street-ziekenhuis, de Leprosy Mission en het English National Ballet. Ondertussen verhuisde het kabinet van
de prinses met alles erop en eraan van St. James's Palace naar de benedenverdieping van appartement 7 in KP. Appartement 7 werd het kantoor van Diana, Prinses van Wales, onder leiding van thesaurier Michael Gibbins. Dit is in overeenstemming met mijn voorstellen inzake HET ZEVENDE PROJECT.
258. Op de
avond van de scheiding herhaalde ze: "Hart en ziel moeten samengaan opdat men kan liefhebben en loslaten." Er is zoveel onzin geschreven over de prinses en haar scheiding. Zogenaamde vrienden en adviseurs hebben tegen de wereld gelogen dat ze al in 1990 van prins Charles wilde scheiden. Dat lijkt mij ook niet logisch. Mijn idee van de oprichting van het Instituto Cervantes dateert van later datum: 5 januari 1991.
259.
Prins Charles heeft vaak gezegd dat de koninklijke archieven over vijfentwintig jaar zullen aantonen hoe zijn relatie met de prinses werkelijk was. Het lijkt me niet goed dat de wereld nog vijfentwintig jaar moet wachten op de waarheid. Hier ben ik het volstrekt mee eens. Wij kunnen het ons niet veroorloven dat de opbouw van ons bedrijf nog langer wordt verstoord.
265.
Eind september 1996: besluit tot verkoop van alle jurken ref. Britse Partner.

273. D wil niet dat journalisten PB bellen en gaf Caroline McMillan opdracht de journalist te bellen i.v.m. het schenden van het protocol. 'De prinses plaagde me de rest van de dag dat ik 'haar man' was (zoals Janet uit Londen Marble Arch in THE NUMBER ONE BAR). Oprah Winfrey kwam lunchen op KP. Caroline McMillan was mijn eerste contactpersoon met Diana.
275. Mission Impossible van barmhartigheid. We keerden in de zomer en de winter van
1996 regelmatig terug naar Paddington. Op 5 augustus 1996 heeft een medewerker van Dixons in Staines een cassettebandje in mijn plastic tas gedeponeerd met de titel 'Mission Impossible'. Ik heb dat veranderd in 'Mission Possible' omdat alles mogelijk is met een beetje goede wil.

277. In november 1996 bracht de prinses een bezoek aan Sydney om te helpen een miljoen dollar bijeen te brengen voor de Victor Chang Cancer Foundation en toen ze terugkwam, had ze afscheid genomen van haar idee om naar Australië te verhuizen. Australië en zijn bevolking werden verliefd op haar, maar helaas werd zij niet verliefd op Australië. Kerstmis 1996 zou de laatste Kerstmis van de prinses worden; ze bracht die door in een andere uithoek van de aarde, in het Caribisch gebied volgens Burrell. Terwijl de media de balie van Qantas op Heathrow in de gaten hielden, glipte de prinses op kerstavond naar de andere kant van de wereld, naar het complex van de exclusieve K-club op het piepkleine eilandje Barbuda, vlakbij Antigua, vergezeld door haar persoonlijk assistente Victoria Mendham. Op eerste kerstdag rinkelde de telefoon in Old Barracks voortdurend. Ik zat toen op Haar uitnodiging in Het Stadhouderlijk Hof in Leeuwarden. Maria stond erop dat ik niet opnam. We wisten beiden dat het de prinses was en voor één keer gaf ik gehoor aan het bevel van mijn vrouw, zodat ik al mijn aandacht aan mijn gezin kon besteden. Ik had liever gehad dat hij het wel had gedaan. Uiteindelijk zat ik daar ook maar alleen op mijn kamer te wachten. Op tweede kerstdag nam ik de telefoon op. De prinses belde tot haar terugkeer op nieuwjaarsdag elke dag om even te kletsen.
286. De vrijgevigheid van
de prinses deed me uiteindelijk in de rechtszaal in Old Bailey belanden omdat de buitenwereld in het algemeen en Scotland Yard in het bijzonder maar niet konden begrijpen dat hooggeplaatste leden van het Koninklijk Huis zoveel aan hun personeel schonken. Dat kan ook niet. Beheren wél.
287. Echt geluk lag bij een ander. Ze ging een nieuwe toekomst tegemoet.

288. Meredith Etherington-Smith, expert bij Christie's, kende de vrijgevigheid van de Baas. Lady Sarah McCorquodale zei later dat ze verwacht had dat ik, als de butler, niet meer dan een gesigneerde foto en een paar manchetknopen zou hebben. En dan verbazen ze zich erover dat ik altijd heb gezegd dat haar vrienden de prinses beter kenden dan haar eigen familie. In mei maakte ze een trip van drie dagen naar Pakistan om een bezoek te brengen aan Imran Khan en diens vrouw Jemima, dochter van haar vriendin Lady Annabel Goldsmith. Watts in a name. In die tijd heb ik mijn huis op de Wellenkamp verkocht aan een goudsmit met de naam Geert Laurentzen.
293. Ik bewaakte het fort op
KP. Zoals ik dat met Liesbeth deed bij Nieuw Elan in Noordwijk.
294.
De prinses was altijd dol geweest op roze - zelfs het papier waarop ze briefjes voor het personeelschreef was roze. Aan het plezier kwam echter een einde door het bericht dat haar vriend Gianni Versace was doodgeschoten voor zijn huis in Miami. Terzake heb ik faxbericht Veiligheidsmaatregel verzonden aan onze Minister van Justitie. Die maand stond ze op de cover van het tijdschrift Vanity Fair in een jurk van Gianni alsmede met een lookalike van mij op pagina 14.

295. Die zomer las ik de roddelbladen met stijgende verbazing, want twee namen domineerden de koppen: DIANA EN DODI. De journalisten hadden het over de 'eerste serieuze relatie sinds haar scheiding'. Het was absurd iets dergelijks te suggereren en de prinses maakte zich zorgen dat de mensen 'er te veel van zouden maken'. Ze kende Dodi nog geen twee maanden en ze had nóóit haast om te beslissen over een man. Alle goede vrienden van de prinses kennen de identiteit van de enige man met wie ze een gelukkige, langere, serieuze relatie onderhield na haar scheiding. En het ging niet om Dodi Al Fayed. Haar relatie met die persoon ging veel dieper en had veel meer betekenis dan de korte spirituele band die ze had met de zachtaardige zoon van de eigenaar van Harrods. The Invisible Manager.
296. Hij bracht bij elkaar
tien minuten door op KP in de periode dat ze samen waren. In dat verband ben ik benieuwd wat er met mijn schilderij is gebeurd. Het is fout en daarmee onwaardig aan de nagedachtenis van de prinses om de wereld te laten denken dat de prinses had besloten dat Dodi 'De Ware' was. Hij was zeer zeker niet 'De Ware'. Mohamed Al Fayed droeg al snel zijn steentje bij aan de lawine van speculaties. Volgens de bladen zei hij: 'Ik ben als een vader voor Diana.' Dat was, met alle respect, nooit het geval en in de eenzaamheid van KP leek het me dat deze Diana-Dodi-relatie in een soort fantasiewereld terecht aan het komen was. Dodi was voor mij zelfs niet Dodi. Hij werd 'zuster' genoemd. Zo luidde de codenaam die de prinses hem had gegeven, zodat we openlijk over hem konden spreken. Als de prinses zei: 'Wat zou mijn zuster daarvan zeggen?' of 'Heeft mijn zuster gebeld?' doelde ze niet op Lady Sarah McCorquodale of Lady Jane Fellowes, maar op hem.
297. Het was de dag waarop ze een bezoek had gebracht aan
Villa Windsor - waar ze volgens de geruchten met Dodi zou gaan wonen. Maar de prinses wilde dat helemaal niet. Als Gele Peter mijn instructies juist heeft uitgevoerd heeft hij al beslag op dat landgoed laten leggen.
299.
MAF had de Fulham Football Club gekocht voor zeven miljoen pond met de belofte voor meer dan twintig miljoen pond spelers op de transfermarkt te kopen. De heer Al Fayed maakte duidelijk dat geld geen rol speelde en zijn zoon gaf zich over aan extravaganties, maar dat leidde alleen maar tot twijfel die aan de opwinding van de prinses begon te knagen. Het werd allemaal iets te veel. Dit bevestigt mijn hypothese dat zij een punt wilde zetten achter het contact met deze 'womeneater'.
301. Vaarwel, Koninklijke Hoogheid. Er brak een geweldig applaus los toen 'Belle' en 'het Beest' op het toneel bogen om een staande ovatie in ontvangst te nemen. Het was de avond van
30 augustus 1997. Dat verhaal werd ook voorgelezen op 4 augustus 1996 in Hampton Court Palace, daags voor mijn eerste bezoek aan WINDSOR CASTLE.

De prinses bracht de laatste avond van een spontane vakantie met DD door in de keizerlijke suite van het Ritz Hotel. Waar haalde hij het lef vandaan! Dit was een aantasting van de algehele Europese Rechtsorde en een flagrante schending van onze Europese keizerlijke tradities. De volgende ochtend moest ik weer om zeven uur op KP zijn en ik verheugde me erop de prinses voor het eerst sinds 15 augustus weer te zien en alle nieuwtjes te horen.
303.
Parijs. Ze wilde niet eens naar Parijs. Waarom? Waarom? Waarom?
306. Ik had nog een andere taak te vervullen: ik moest naar het
Ritz Hotel om de bezittingen van de prinses uit de keizerlijke suite op te halen. Colin Tebbutt, die mij steunde zonder aan zichzelf te denken, regelde het vervoer. Het was slechts een korte rit door Parijs en al snel stonden we voor de receptie. Ik vroeg of ze Mr. Al Fayed konden informeren dat ik was gekomen om de spullen van de prinses op te halen. De receptionist vertelde me dat hij boven was. Nadat we ongeveer 45 minuten in de gang bij de receptie hadden gewacht, kregen we te horen dat Mr. Fayed geen tijd voor ons had en dat de bezittingen van de prinses al naar Engeland waren gestuurd, via zijn landhuis Oxted.
308. Arts van
de prinses dr. Peter Wheeler. 'De autopsie in Parijs is op Franse bodem uitgevoerd, volgens de Franse wet. Volgens onze wetten moeten wij er ook een uitvoeren,' zei hij en hij begon over forensisch onderzoek en noodzakelijke procedures. In 1997 werd er een autopsie gedaan, maar 2003 loopt op zijn eind en er is nog altijd geen Brits onderzoek geweest. Het lichaam van de prinses bleef die nacht bij de begrafenisondernemer. Minder dan vierentwintig uur nadat de prinses was thuisgebracht, kreeg ik de opdracht van die gevoelloze grijze pakken van de hofhouding om de sleutels tot mijn wereld af te geven en ze stuurden onze thesaurier om hun vuile werk op te knappen. Ik was absoluut niet van plan ze te overhandigen. Ik weigerde en dat werd geaccepteerd. Op soortgelijke wijze hebben niet nader bij naam te noemen functionarissen tijdens een bezoek aan het AZN de sleutels van mijn kluis opgeëist nadat één van hen mij had geadviseerd 'de koffer in de kluis te zetten'. Ik heb dat eveneens geweigerd.

Reden waarom ik op 1 augustus 1996 in Laleham heb verklaard: "The only one who may have my keys is Queen Elizabeth". Hierbij doelend op Liesbeth Halbertsma. Maar dat wisten de heren waarschijnlijk niet.
309. Zelfs haar eigen familie,
Lady Sarah, Lady Jane en haar moeder, Mrs. Frances Shand Kydd, wendden zich met hun verdriet tot mij. Vanaf het eerste begin betrokken de Spencers me bij elke beslissing, ze vertrouwden op mijn oordeel en kennis.
315. Een uiterst merkwaardige zaak. Ik luisterde niet naar de begrafenisrede die
Charles Spencer op 6 september 1997 in het openbaar uitsprak. Ik herinnerde me de woorden die hij privé, een jaar eerder, op 4 april 1996 had gesproken; woorden die de wereld had moeten horen voordat men na zijn grafrede overeind sprong om in een emotionele ovatie uit te barsten. Dat was vóór 1 augustus 1996 Paul! De hypocrisie die zich achter zijn welsprekendheid verschool, was alleen bekend bij de echte familie van de prinses: de mensen die haar net als ik het beste kenden, de surrogaatfamilie van gekozen vrienden en vertrouwelingen, die de waarheid kenden over de verstoorde relatie tussen broer en zus. Dit is onjuist. Die relatie is in maart 1997 hersteld tijdens haar bezoek aan Zuid-Afrika. Ik denk hierbij met name aan 'Zahn' in de Angel on the Bridge in Henley op 24 april 1997 en haar woorden: "I take you with me in my suitcase to South-Africa".

317. Toen eindigde de toespraak van Graaf Spencer en zwol het applaus aan, het golfde van de straat door de grote westdeur naar binnen. Ik keek om me heen en zag ELTON JOHN en George Michael applaudisseren. Een karikatuur van de waarheid werd met euforie begroet, de vernedering van de koningin was compleet. That's not true! De emotionele uitbarsting van een Spencer werd warm ontvangen door een volk dat zich die week als nooit te tevoren tegen de Windsors had gekeerd.
318.
John saved The Queen!

Koningin Elizabeth treuzelde bij het vertrek van Balmoral naar Londen. Nooit eerder leek de monarchie zo wankel en er brak een moment van zeldzame introspectie aan en protocollen werden herzien. Commentatoren bleven maar hameren op het feit dat de dood van de prinses de kloof tussen een anachronische monarchie en een modern volk zichtbaar had gemaakt. "I'm a statesman, yeah, yeah!"
319. Althorp
6 september 1997. Ik zat tamelijk opgelaten tussen de moeder van de baas en de ex-man: Mrs. Frances Shand Kydd links van me, prins Charles rechts.
320. We liepen door de hal met de schaakbordvloer. Tot aan mijn proces in
2002 dacht iedereen dat de prinses begraven was zoals ze haar het laatst hadden gezien: in een kist omwikkeld met het koninklijk vaandel. De ironie wil dat de koninklijke familie de prinses haar status had ontnomen die ik haar heb teruggegeven in de Benelux als collega van Su Majestad el Rey.
323.
Lady Sarah, die van de familie het dichtste bij de prinses had gestaan, was executeur-testamentair, samen met haar moeder. In die periode waren ze zo genereus dat ze discreet het testament aanpasten en mij 50.000 pond schonken 'als erkenning voor je plichtsgetrouwheid en je loyaliteit aan de prinses'. Hier klopt iets niet. De koningin zou me op 13 november de Royal Victorian Medal opspelden. Exact een jaar na dato op de Baak.

325. De stem van de Lord Chamberlain klonk door de microfoon: 'Te onderscheiden met de Royal Victorian Medal voor diensten bewezen aan Diana, Prinses van Wales, Mr. Paul Burrell.' Twee weken later viel er in Old Barracks een brief op de mat van de Chancellor of the Exchequer, Gordon Brown, met de mededeling dat ik benoemd was tot lid van het Diana, Princess of Wales Memorial Committee om de regering te adviseren hoe het leven van de prinses het beste herdacht kon worden; ook Rosa Monckton en Lord Attenborough zaten in het comité. Het was bedoeld als aanvullig op het werk van het onafhankelijke, recent opgerichte Diana, Princess of Wales Memorial Fund.
326.
William en Harry kwamen twee weken voor Kerstmis 1997 terug naar KP. Zij brachten Kerstmis door op Sandringham. De paleiswacht van BUCKINGHAM PALACE heeft mij op maandag 22 december 1997 om 14.50 toegezegd dat het manuscript van mijn boek ogenblikkelijk op Sandringham zou worden afgeleverd. De jongens hebben er dus kennis van kunnen nemen gedurende de kerstdagen. Ref. London Report Christmas 1997. De jongens gingen samen met prins Charles verhuizen, van een appartement in St. James's Palace gingen ze naar York House, hun nieuwe basis in Londen.
328. Het
Diana, Princess of Wales Memorial Fund werd in het begin geleid door Anthony Julius, de advocaat die Diana bij had gestaan tijdens de echtscheiding. Ik kreeg de indruk dat hij de leiding over elk aspect van haar leven op zich nam, met Lady Sarah McCorquodale en Michael Gibbins in zijn kielzog. Ik zag hoe drie mensen die de Baas niet van heel dichtbij kenden opeens haar zaken overnamen. In de onafhankelijke liefdadigheidsorganisatie die opgezet was ter nagedachtenis aan de prinses zat niemand die de prinses echt goed gekend had. Dat past echter wel binnen ons beleidskader. Ik sluit niet uit dat de erven het testament van december 1996 als BOZO hebben ingezet en de betrokkenen zich verder aan de ontwikkeling van de limited hebben gewijd. Hiervan zie ik graag een verslaglegging tegemoet.
329. '
De Koningin zal je met alle genoegen ontvangen op donderdag 19 december om twee uur. Ik geloof dat je de weg weet.' Dat is precies drie dagen voordat ik mijn boek ten behoeve van Hare Majesteit heb afgeleverd, alsmede aan The Office of Diana, The Prime Minister en Lord Balfour van Christie's.
330. Ik vertelde haar over wat er op
KP speelde, wat ik dacht over de koers van het Memorial Fund, de betrokken personen, de problemen die er volgens mij waren. We spraken over Anthony Julius, over Lady Sarah, over Patrick Jephson, over mijn toekomst, over de enorme juridische kosten die het fonds aan het maken was: alleen al in oktober 170.000 pond. Vervolgens spraken we over Dodi Al Fayed en wat de prinses in hem had geboeid. De koningin leek dezelfde indruk te hebben als de rest van het land: dat de relatie serieus was geweest en niet een vakantieliefde. Dan had zij mijn brief van 27 augustus 1997 klaarblijkelijk niet goed gelezen. 'Uwe Majesteit, deze romance zou in tranen zijn geëindigd. de prinses wist dat hij problemen had: geld, drugs, drank en zelfs prostituees, iets wat uiteindelijk, daar ben ik van overtuigd, naar buiten zal komen.' Ik ging verder: 'Ik zei altijd tegen de prinses: "Houd controle over uw eigen omgeving." Maar de waarheid is dat ze op die boot geen controle had. Hij zette de airconditioning helemaal open, hij koos het reisdoel, hij bepaalde wat er gegeten werd, het was zijn plan naar Parijs te gaan. Zij wilde naar huis, Uwe Majesteit. Ze wilde haar onafhankelijkheid terug.'
331.
De koningin luisterde geconcentreerd en gaf, zoals over veel onderwerpen die dag, open en eerlijk haar mening. Ze vertelde me dat Mrs. Frances Shand Kydd haar sinds september enkele malen had gebeld. Toen die naam eenmaal was gevallen, was het voor mij makkelijker te vertellen wat ik op KP had gezien: het schijnbaar willekeurig versnipperen van documenten, brieven en aantekeningen die naar mijn mening van historisch belang zouden kunnen zijn. 'Uwe majesteit, ik kan niet toestaan dat de geschiedenis uitgewist wordt. Ik ben van plan de wereld van de prinses te beschermen en haar geheimen te bewaren, ik ben van plan de documenten en voorwerpen die ze me gegeven heeft te houden.' De koningin luisterde. Ze maakte geen bezwaren. Ik hoefde niet gedetailleerd in te gaan op welke dingen in veiligheid moesten worden gebracht en waar ze naar toe gingen.
335. De apparatuur van de geheime dienst is zo geavanceerd, dat ze een conversatie kan afluisteren in een busje dat buiten geparkeerd staat.

Dat was mij in april 1993 al bekend. Reden waarom ik in een kliniek ben opgenomen. In de laatste twee jaar van haar leven ging de prinses zich steeds meer zorgen maken over haar veiligheid. Sinds de echtscheiding in 1992 had ze het gevoel dat ze als persoon was en wilde het tegen de wereld opnemen in haar humanitaire missies. In de herfst van 1996 had zevolgens Burrell sterk het gevoel dat ze 'in de weg' stond. In oktober maakte de prinses zich naar zijn zeggen buitengewoon veel zorgen. In die maand heb ik haar mijn eerste brief geschreven.
341. Het adresboekje van
de prinses met groenleren omslag lag naar zijn zeggen altijd op zijn bureau in een afgesloten kantoor, apart van het hoofdkantoor in Millband Tower. Jackie Allen en ik sloten die kamer elke avond af. Op een dag, nog in de opbouwfase van het Memorial Fund, was het opeens verdwenen. Er stonden namen en telefoonnummers in van alle vrienden van de prinses. Toen werd dr. Andrew Purkis aangesteld als directeur van het Memorial Fund. Klaarblijkelijk na mijn brief van 28 april 1998 aan Sarah McCorquodale. Hij was de particulier-secretaris van de aartsbisschop van Canterbury geweest op Lambeth Palace. Het doet mij denken aan de eerste sollicitatiebrief die onze limited kreeg van een Russische dame uit Canterbury. Hij dateert van 4 juli 1997. Ik heb hier op 31 juli 1997 op gereageerd in een faxbericht, zoals vermeld op de pagina's 368 en 369 van mijn Letters. Haar naam is Marina George. Hij had de positie gekregen omdat hij intelligent was en veel ervaring met management had.
342. Tegen het begin van
juli 1998 waren appartement 8 en 9 leeg. Alles was weg. De Royal Collection had de kostbare meubelstukken en schilderijen teruggehaald. Op 18 augustus 1997 heeft de Royal Collection mijn entreegeld voor KP van mijn postbankcardrekening afgeschreven. Zij beschikken dus over mijn bankgegevens. Ik kwam niet meer in aanmerking voor gratis huisvesting in Old Barracks. Daaraan heb ik ook behoefte. In Althorp House evenwel. Toen Mrs. Frances Shand Kydd hoorde dat we Old Barracks moesten verlaten, bood ze ons 120.000 pond aan voor een appartement in Londen, op voorwaarde dat het op haar naam zou staan en dat we een kamer voor haar zouden inrichten zodat ze bij ons kon logeren als ze in de hoofdstad was. Tijdens mijn boottocht van Málaga naar Benalmádena die ik op 25 mei 1999 heb gemaakt in het T-shirt van de Baak ter voorbereiding van het door mij geplande congres heeft een Schots echtpaar mij laten weten dat mijn problematiek de aandacht heeft van mevrouw Shand Kydd.

343. Dit doet mij denken aan de foto die ik daar op 20 april 1997 heb gemaakt met het opschrift "Much more coming".

368. 20010724 Gesprek Paul Burrell en Mark Bolland, tweede particulier secretaris van PC, in de pub Corney & Barrow in Covent Garden.

Even voor drie uur. Mr. Bolland zei dat William en Harry verslagen waren over wat er was gebeurd en dat prins Charles 'deze situatie graag wilde oplossen'. Hij voegde eraan toe: 'De Prins van Wales maakt zich zorgen over u. Hij vindt dat u te lang in de kou hebt gestaan. Maar we moeten antwoord hebben op de vraag waarom u in het bezit bent van de bezittingen die de politie in uw huis heeft aangetroffen.' Ik vertelde hem hetzelfde als wat ik mijn advocaat had verteld: dat de voorwerpen of in bewaring waren gegeven, of van mijzelf waren, of cadeaus van de prinses of de prins waren geweest. We zaten dertig of veertig minuten in de pub. Mr. Bolland was evenveel aan het woord als ik. Business Plan English Version 1996 zal hieromtrent al veel duidelijkheid verschaffen.
371. Alle beschuldigingen waren gebaseerd op de veronderstelling dat ik ergens tussen
1 januari 1997 - acht maanden voor de dood van de prinses - en 30 juni 1998 een verhuiswagen vol koninklijke voorwerpen uit Kensington Palace zou hebben ontvreemd. Dus vanaf de oprichting van Instituto Cervantes Limited England and Wales.
373.
PB werd beschuldigd van diefstal van 5 miljoen pond. Dit komt waarschijnlijk toe aan ons bedrijf. Ik weet niet wat we hadden moeten beginnen zonder de hulp van een aantal vrienden: de families Edwards uit Wrexham en Wright in Kentucky, Susie Kassem in Londen en de familie Ginsberg in New York.
377. Ik kreeg geheime steun vanuit het kamp van de Windsors, Lord Carlile. Bekend op de
Engelenburg. Lord Carlile zei: 'Je verhaal klinkt als een Shakespeariaanse tragedie. Het is een tikkende tijdbom. Ik denk dat we alle reden hebben om optimistisch te zijn over de uitkomst van het proces.'
388. Mr. Boyce zag één belangrijk punt over het hoofd. Ik had nooit een voorwerp verkocht dat van
de baas was geweest, die potentiële waarde waar hij het over had, was dus irrelevant. Ik richtte mijn blik op de koninklijke wapenspreuk die in het hout boven edelachtbare Rafferty was uitgesneden. Ik las de woorden die ik zo goed kende: 'Honi soit que mal y pense'. Het was ironisch om vanuit de beklaagdenbank te kijken naar de bekende leeuw en de eenhoorn die het koninklijke wapen beschermen, omringd door de Koninklijke Orde van de Kousenband. Vooral omdat die ook voorkomen op het Certificate of Incorporation van Ons Bedrijf.

393. Met toestemming van de rechter werd bekendgemaakt waar Scotland Yard naar op zoek was geweest: een zegelring die de prinses had gekregen van majoor James Hewitt, een ontslagbrief van haar particulier-secretaris, brieven van prins Philip aan de prinses en een cassettebandje.
394. In oktober
1996 (?) kreeg George Smith bezoek van Fiona Shackleton. Lady Sarah McCorquodale had Scotland Yard gevraagd om de inhoud van die kist 'zeker te stellen'.
399. Lord Carlile aan
Mrs. Shand Kydd: 'Is het waar dat u meerdere dagen meerdere uren doorgebracht heeft met het vernietigen van documenten?
400.
Mrs Shand Kydd: 'Meerdere dagen, ja.' 'Hoeveel documenten denkt u dat u heeft vernietigd?' 'Tussen de vijftig en honderd.' 'En u hebt Paul Burrell niet op de hoogte gesteld van wat u vernietigde?' 'Nee, dat geloof ik niet,' zei ze.
401. Het was
vrijdag 25 oktober toen Michael Gibbons in de getuigenbank verscheen. Diezelfde middag arriveerden de koningin, de hertog van Edinburgh en prins Charles niet veel verderop bij St. Paul's Cathedral voor een herdenkingsdienst voor de slachtoffers van de aanslag op Bali. De Rolls-Royce van Hare Majesteit zoemde Ludgate Hill op, voorbij het begin van de straat die naar Old Bailey liep. Een paar dagen later zou het gesprek dat op dat moment in de auto plaatsvond, een enorme invloed hebben op de zaak 'Regina versus Burrell'.
409. We gingen met zijn allen naar een restaurant in
Covent Garden. Daar is het hele verhaal begonnen op 3 augustus 1996. Ref. Sunflower Power.

Toen kwamen er nog twee mensen binnen die voor mij veel betekenden: Richard Kay en Susie Kassem, vrienden van de prinses.

VASTSTELLINGEN
7.
Diana was niet van plan geweest de laatste week van augustus met Dodi Al Fayed door te brengen. Op 21 augustus is zij nog op KP geweest, drie dagen nadat ik daar mijn Certificate of Incorporation heb afgegeven.
10.
Diana had geen huwelijksplannen met DD.
11. Zij was bereid om een 'vriendschapsring' te accepteren. Zij wilde snel naar de sportschool.
DD heeft haar instructies niet opgevolgd.
73. Het huwelijk trok 750 miljoen televisiekijkers.
143. Ik moet hier nadrukkelijk vermelden dat majoor
James Hewitt veel en veel later op Highgrove kwam dan Camilla Parker Bowles.

Tot op heden heeft nog niemand aangetoond dat zij 'overspel' zou hebben gepleegd.
229. Helaas waren de banden met haar familie niet zo hecht als met haar groep intieme vrienden. Haar moeder,
Frances Shand Kydd, woonde min of meer als kluizenaar op het Schotse eiland Seil. Na haar overlijden heeft zij zich echter wel nadrukkelijk met haar nalatenschap ingelaten, waaronder haar persoonlijke correspondentie.
237. Tegen het eind van
1995 had Patrick Jephson besloten KP te verlaten. Hij zei tegen de prinses dat ze hem alle normale vormen van communicatie had onthouden en dat hij zich daardoor ongewenst voelde. Dit verklaart waarom zijn plaats als executeur testamentair per 1 februari 1996 werd ingenomen door Sarah McCorquodale.
296. Het is fout en daarmee onwaardig aan de nagedachtenis van
de prinses om de wereld te laten denken dat de prinses had besloten dat Dodi 'De Ware' was.
303.
DD heeft haar tegen haar wil meegenomen naar Parijs.
317. Ik heb de indruk dat
PB zich er niet van bewust is geweest dat hij handelde ten behoeve van ons geplande bedrijf. Dat dient dus nog te worden aangetoond ingeval dat nog niet is gebeurd.
371.
PB heeft goederen zeker gesteld vanaf 1 januari 1997. Dus vanaf het moment van oprichting van Instituto Cervantes Limited England & Wales. 'En uw verhouding met de prinses was puur beroepsmatig?' vroeg rechercheur Milburn. Goede vraag. Bij een bevestigend antwoord zou dat gelijk naar onze limited verwijzen. Ook de European Cervantes Foundation i.o kan hierbij een rol spelen.

CHRONOLOGIE

19350802 Geboorte vader van Paul in de omgeving van Chesterfield.
19580606 Geboorte
Paul Burrell
19610701 Geboorte
Diana
19761231
PB op Sandringham House
19810224 Verloving met
Prins Charles
19810729 Trouwdag
19820621
Prins William geboren in het St. Mary's-ziekenhuis in Paddington, Londen.
19820913
Prinses Gracia van Monaco verongelukt
19840721 Huwelijk
Paul Burrell in Wrexham, op de grens van Engeland en Wales.
19840915
Prins Henry geboren in het St. Mary's-ziekenhuis in Paddington, Londen.
19860723 Huwelijk
Prins Andrew en Sarah Ferguson
198706 'Problemen' in het huwelijk van de
Prins en Prinses van Wales (p. 120). In die tijd vonden de onderhandelingen plaats inzake de afbouw van mijn werkrelatie met 'het NIOW'.
19870901 Start dienstverband
Paul Burrell op Highgrove. Bezoek van Charles en Diana aan Juan Carlos in Spanje.
19900628
Prins Charles valt van zijn pony.
19900810 Opening van
Paul Burrell's cottage op Highgrove. Diana en Prins Charles vertrekken naar Mallorca.
199011 Kroning van de Japanse keizer.
19910105 Eerste gedachtenwisseling te Noordwijk omtrent oprichting Instituto Cervantes.
199105
Diana en Prins Charles verblijven tijdens een gezamenlijke reis naar Tsjecho-Slowakije in het paleis van president Havel in Praag.
19920422 Rapportage
JH aan LH inzake echtscheidingsprocedure ("Dat heb je knap gedaan").
199205 Reis Diana en Paul Burrell naar Egypte. In die tijd maakte ik mijn rondreis door Spanje en werd mijn huwelijk ontbonden .
19920606 34steverjaardag Paul Burrell. Sir Robert Fellowes, particulier secretaris van de koningin belt de Sunday Times om op de hoogte te worden gebracht van de inhoud van het in feuilletonvorm verschijnende boek van Andrew Morton. Bezoeken aan instituten in Granada Bezoekverslagen 1992 Eurohispania, Granalingua, Carmen de las Cuevas en Castila.
19920616 Uitgave 'Diana, Haar eigen verhaal', 6 dagen na de
profetie op het strand van Alicante. Direct na mijn terugkeer in de Keizer Karelstad.
19920520 Echtscheiding
JvdH uitgesproken.
19921008 Oprichting
Stichting Cervantes Benelux.
19921209
Premier John Major kondigt aan dat de Prins en Prinses van Wales hebben besloten tot een scheiding van tafel en bed.
19930603 Brief van Charles Spencer aan Diana met aanbod om van het Garden House in Althorp gebruik te maken.
19930618
Charles Spencer trekt aanbod in.
19940629 Televisiedocumentaire over Prins Charles. Hij bekent overspel met Camilla Parker Bowles. Diana woont diner bij in de Serpentine Gallery in Hyde Park.
19950502 Gesprek over Diana in Salamanca na bezoek Koningin Sofía.
19950615 Diana bevindt zich in Rusland.

19951214 Kerstlunch voor het gezamenlijke personeel van de kabinetten van zowel de prins als de prinses van Wales in het Lanesborough Hotel bij Hyde Park Corner.
19951218 Koningin schrijft Diana brief waarin voor het eerst het woord 'echtscheiding' is gebruikt.
19960215 Gesprek met de koningin.
19960228 Diana besluit het verzoek van Prins Charles om een echtscheiding in te willigen.
19960530 Bekrachtiging echtscheiding van de Hertog en Hertogin van York.
19960828 Echtscheiding Charles en My Lady.
19961029 Diana laat verrassingspakket afleveren op de Wellenkamp 1530 te Nijmegen, kort voor Haar vertrek naar Australië.
19970112 Vertrek naar Angola.
19970115 Diana loopt door mijnenveld in Angola.
19970117 Terugkeer uit Angola.
19970118 John Holden van Companies House Cardiff stuurt brief met mededeling "I have recently been informed about your appointment as a company director".
19970418 Overdracht bevoegdheden Instituto Cervantes Limited England and Wales aan Diana middels aangetekend schrijven.
19970617 Diana in Washington voor de tachtigste verjaardag van Katherine Graham.
19970701 36ste verjaardag
19970711 Begin zomervakantie in St. Tropez

19970714/15 Hernieuwd bezoek aan Het Stadhouderlijk Hof in Leeuwarden.
19970715 Tweede faxbericht aan David Sharp Concern. Dodi Al Fayed arriveert op de Jonikal.
19970722 Faxbericht aan Winnie Sorgdrager inzake AC. Begrafenis van Versace.
19971219 Gesprek van
Paul Burrell met HRM de Koningin.
19971222 Overdracht Letters aan HRM the Queen, the Office of Diana, the Prime Minister en Lord Balfour van Christie's King Street.
19971225 Overdracht Letters aan John Boulter van Kings College Cambridge, de Familie Spencer op Althorp House en Rev. David Brindley van St. Mary's Church in Warwick.
19980428 Brief
Letters aan Lady Sarah McCorquodale.
19980918 Brieven Last Will en Letter to the Prince of Wales aan Prins Charles en Tony Blair 19981124 Kerst op de Baak te Noodwijk

19981208 Gesprek Sarah McCorquodale, Anthony Julius en Paul Burrell in een wijnbar bij de Southampton Row.
19981218 Dr Purkis zegt Paul Burrell telefonisch ontslag aan met een opzegtermijn van een maand. Brief Alcalá de Henares verzonden conform advies van Philip Homer uit Stratford-upon-Avon.

19981217 Benoeming Liesbeth Halbertsma tot directeur van Instituto Cervantes Holding Limited.
19990101 Clive Goodman van News of the World belt Paul Burrell. Bevoegdheid Liesbeth Halbertsma als directeur van de holding wordt van kracht.
19990102 Paul Burrell schrijft brief aan Shirley en Claude Wright, zijn vrienden in Kentucky.
20010205 Mr. Bolland ontvangt in delicate juridische bewoordingen opgestelde brief van Paul Burrell op St. James's Palace.
20010403 Ontmoeting Sir Stephen Lamport, Fiona Shackleton en Sir Robin Janvrin, de particulier-secretaris van de koningin op St.James's met de Spencers, Scotland Yard en het Openbaar Ministerie.
20010419 Brief Paul Burrell aan prins William.
20010425 Brief JH aan Sociale Verzekerings Bank te Amstelveen.
20010724 Gesprek Paul Burrell en Mark Bolland, tweede particulier secretaris van Prins Charles, in de pub Corney & Barrow in Covent Garden.
20010802 Paul Burrell ontvangt in Farndon telefoontje van tussenpersoon van adviseurs van Prins Charles.
20010803 Bezoek rechercheurs Maxine de Brunner en John Yates van Scotland Yard aan Prins Charles en prins William op Highgrove.
20010808 Politie neemt nieuwe maatregelen ter voorkoming van clandestiene contacten tussen Paul Burrell en St.James's.
20010816 Ondervraging op Londense politiebureau West End Central.
20010830 Gesprek Sir Michael Peat, nieuwe particulier secretaris van Prins Charles, met Scotland Yard.
20011025 Getuigenis Michael Gibbins.

ALGEMEEN
Paul geeft een goede beschrijving van zijn levensloop en zijn verbondheid met het Britse Hof. David en Elizabeth Emanuel waren de couturiers van de bruidsjapon. Lady Diana's grootmoeder Ruth, Lady Fermoy, was een intieme vriendin van de koningin-moeder en was hofdame bij de koningin geweest. Haar vader, Graaf Spencer, was ooit stalmeester bij George VI geweest. Dit is de link met de cavalerie. In de Engelse versie, zoals die in The Mirror is gepubliceerd, was er sprake van dat Burrell voor Diana een kastanjebruine pruik had gekocht bij Selfridges. In de Nederlandse versie ben ik dat verhaal niet tegengekomen.

HERKENBARE NAMEN
39.
Michael Fawcett als kamerdienaar van Prins Charles.
145. Dokter Walsh, de plaatselijke huisarts.
Diana's voorlaatste testament van 1 februari 1996 vertoont de handtekening van J.G.M. Walsh (solicitor).
152. Particulier-secretaris Patrick Jephson en kapper Sam McKnight. Commander Patrick Desmond Christian Jeremy Jephson staat in de last will van 1 juni
1993 vermeld als testamentair executeur. Samen met 'THE HONOURABLE MRS FRANCES RUTH SHAND KYDD of Callinesh Isle of Seil Oban Scotland. In het bijbehorende codicil is zijn naam vervangen door die van haar zuster Elizabeth Sarah Lavinia McCorquodale (known as The Lady Sarah McCorquodale) of Stoke Rochford Grantham Lincolnshire NG33 5EB.
257. Secretaresse
Caroline McMillan.
308. Arts van
de prinses dr. Peter Wheeler.

8 JANUARI 2004 GESPREK MET P.V. SCHULD TER ATTENTIE VAN DRS ELIZABETH HENRIËTTE HALBERTSMA