Stadhouderlijk Hof. T.a.v. mevrouw J. de Vries. Hofplein 29. 8911 HJ LEEUWARDEN. Datum: 16 november 1996. Betreft: PRINSES DIANA Kenmerk: ICB/SHL961116. Geachte mevrouw De Vries, Als ik 's morgens wakker word kijk ik altijd als eerst even in de horoscoop van de Telegraaf. Vandaag staat er 'Anderen willen weten hoe u over bepaalde zaken denkt. Kies een rustige omgeving als u gevoelige kwesties wilt bespreken'. Ik denk daarbij ogenblikkelijk aan het Stadhouderlijk Hof. Ik ben blij dat ik nu een communicatiekanaal richting Prinses Diana heb kunnen aanboren dat vertrouwd is. Dat geldt zowel voor mij als voor haar. Prinses Diana heeft namelijk sinds enige tijd mijn volledige aandacht. Om precies te zijn vanaf 7 augustus jongstleden. Ik heb op die dag een van de Wilhelminapepermuntjes, die ik op 23 juni in de Princessehof had ontvangen, op het nachtkastje van de Duke of Marlborough achtergelaten in BLENHEIM PALACE, waar Diana's foto stond. Het was het zogenaamde 'vijfde pepermuntje' nadat ik Nederland, België, Luxemburg en Spanje had opgevoed en ik ben op zoek naar een nieuwe partner en stel hoge eisen. Vanaf die tijd ben ik mij wat meer in haar gaan verdiepen en haar levensverhaal gelezen. Daar was ik zeer diep van onder de indruk en vanaf dat moment heb ik gedacht 'deze vrouw heeft echte hulp nodig'. Steun op de een of andere manier. Een echte kameraad die geen misbruik van haar situatie maakt. Er zijn van mijn kant uit enkele brieven richting Londen gegaan welke naar mijn inzichten niet zonder gevolgen zijn gebleven. Daar kan de Prime Minister inmiddels ook over meepraten, denk ik. Desalniettemin denk ik dat Prinses Diana en ik op een goede manier met elkaar aan het communiceren zijn. Ik heb de indruk dat ik haar perfect aanvoel en dat dat wederzijds is. Als ik bijvoorbeeld in een krant lees dat een Australische krant had gemeld dat zij verliefd zou zijn op een hartchirurg, kan ik mij daarbij heel goed voorstellen dat zij in een schaterlach is uitgebarsten. Als ik lees dat zij zich heeft laten arresteren in een politiekostuum en er staat op hetzelfde moment een politiefunctionaris bij mijn huis te posten, dan weet ik wel hoe laat het is. Kortom: wij hebben wel iets met elkaar, maar het is goed dat ik dit aan u kwijt kan teneinde te voorkomen dat er nog meer AWACS en heli's bij mij komen kijken, ik de Minister van Justitie niet opnieuw om bescherming van Prins William hoef te verzoeken op en rond ETON COLLEGE tegen Nederlandse drugscriminelen en de pers zich hiermee niet gaat bezighouden. Ik ben zeer met Prinses Diana begaan en met haar kinderen. Dat mag u haar rustig vertellen en ik wil haar graag helpen met de opvoeding. Het wordt tijd dat zij even goed tot rust kan komen in een goede sfeer en het Stadhouderlijk Hof heeft daarvoor inderdaad de juiste ambiance. Ik hoop haar dan ook bij u te kunnen ontmoeten. Ik heb haar op de eerste plaats een zakelijk plan voor te leggen. Dat kan een gezamenlijk wereldconcern worden. Het voorstel ligt nu reeds bij de ambassadeur te Brussel. Ik heb de particulier secretaresse van Prinses Diana toegezegd dat ik de Engelse versie haar persoonlijk in Londen wil komen aanbieden, maar leuker zou het nog zijn om dat in het Stadhouderlijk Hof te doen. Dan kan ik wellicht ook nog een leuk schilderij voor haar meebrengen dat ik inmiddels heb uitgezocht, maar nog niet kan betalen. In deze fase vind ik het onwenselijk dat Prinses Fergie hierbij wordt betrokken. Ik verzoek u dit aan Prinses Diana te laten weten. Wellicht kan zij in een latere fase bij de plannen worden ingeschakeld, waarmee ook Fergie's financiële problemen zouden kunnen worden opgelost. Maar nu nog niet. Zowel de Spencers als Van der Heydens zijn een zeer oud geslacht en ik zie sterke karakterovereenkomsten. Ons geslacht heeft ook koningen voortgebracht. Denkt u maar eens aan de echtgenote van Koning Stadhouder Willem III: Mary Stuart, dochter van Anne Hyde. Wat dat betreft voel ik mij zeer wel thuis op het Stadhouderlijk Hof. Enige tijd geleden trad ik binnen in de sauna De Thermen te Oss. Er werd ogenblikkelijk gezegd: "Hij is toch gekomen. Miranda heeft nu de man van haar dromen". Als u begrijpt wat er wordt bedoeld met de 'Dragon Vision Wizard of Oz', dan lijkt het mij goed dat wij in het vervolg spreken over 'Miranda'. Dit ter voorkoming van problemen voor het geval er eens een brief in verkeerde handen zou komen. Ik stel u voor mijn communicatie richting St. James's Palace via u te laten verlopen. Dat kan ook per fax, mits de lijn volledig is afgezekerd tegen aftappen. Ik betracht hierbij al jaren de hoogste zorgvuldigheid. Brengt u maar mijn hartelijke groeten aan Prinses Diana over en ik dank haar hartelijk voor haar orders. Ik neem aan dat de rekening deze keer naar Londen kan. Hopelijk kan ik het later dan weer goedmaken. Hartelijk dank en met vriendelijke groet.

18 NOVEMBER 1996 MIRANDA TER ATTENTIE VAN MEVROUW JANT DE VRIES VAN HET STADHOUDERLIJK HOF TE LEEUWARDEN