Sociale Verzekeringsbank Kantoor Verzekeringen Van Heuven Goedhartlaan 1 Postbus 357 1180 AJ Amstelveen Datum: 25 april 2001 Betreft: Uw brief kenmerk 0618.87.038 Kenmerk: ICNBLEW/HJC20010419 (moet zijn: JHGSVB20010425) Torremolinos, woensdag 25 april 2000

Geachte Anonynus/Anonyma, Uw bovenvermeld schrijven d.d. 25 januari 2001 heb ik na een verblijf van vier maanden in Nederland in verband met een behandeling in het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis te Nijmegen in goede orde ontvangen. Ik heb terzake op 14 december 2000 een gesprek gehad met uw medewerker A. Vriens te Amstelveen. In verband met mijn positie - 'the one in the middle' - zijn wij gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat het voor mij niet raadzaam is van uw vriendelijk aanbod gebruik te maken. Ik heb de heer A. Vriens tijdens ons gesprek de volgende uitgangssituatie uiteengezet en mijn positie in dat verband.

"De datum van de brief - 28-11-2000 - is voor mij een belangrijke datum, aangezien het op die dag exact vier jaar geleden was dat ik de Princess of Wales had uitgenodigd voor een diner te Leeuwarden. Sinds 31 augustus 1997 ben ik nog steeds in de WAO 'geparkeerd' en verblijf thans in Spanje om van de shock te genezen. Ik heb een proces op gang gebracht teneinde van de hoofdverantwoordelijke van de poging tot ontvoering van de Prinses van Wales met dodelijke afloop een schadevergoeding te verkrijgen van Hfl.180 miljoen. Ik ben van mening dat de heer Mohamed Al Fayed medeplichtig is aan deze poging tot ontvoering en hierop hoofdelijk kan worden aangesproken. Hierbij heb ik mij de volgende vragen gesteld:

1. Welke AOW-rechten heb ik tot op heden opgebouwd?
2. Wat zijn de consequenties ingeval ik niet op het aanbod inga? Blijven mijn rechten bestaan, zo ja welke?
3. Is 'tussentijds instappen' mogelijk, indien noodzakelijk?

De heer Vriens gaf mij daarop de volgende antwoorden:

1. Mijn pensioenrechten gaan in het jaar 2012 in. Niet-betaling van de AOW-premie in het buitenland heeft een korting van 2% per jaar tot gevolg. Dat zou voor mij dus 24% betekenen. In de afgelopen jaren heb ik dus 75 (76)% aan rechten opgebouwd. Dit geeft op dit moment een waardevaste AOW-uitkering van Hfl. 1.533.07 per maand. Ook heb ik nog enige rechten bij het ABP opgebouwd als onderwijzer in de periode 1970-1979.
2. Mijn rechten blijf ik houden. Bij leven en welzijn kan ik - uitgaande van het minst goede scenario - vanaf 2012 blijven eten.
3. 'Tussentijds instappen' is niet mogelijk. Bij terugkeer naar Nederland word ik weer automatisch in de AOW-verzekering opgenomen.

Deze informatie heeft ertoe geleid dat ik heb besloten het thans niet verschuldigde bedrag van Hfl. 9367,00 te investeren in Iets Anders.

Ik dank u zeer voor de genomen moeite. Met vriendelijke groet, John L. Van der Heyden Torremolinos

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN