Datum: 8 januari 2004 Betreft: GESPREK MET P.V. SCHULD Kenmerk: 20040108JHLH

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Op de Baak heb ik drie counsellinggesprekken gevoerd. Met Paul Riegen, Edwin de Beukelaar en Ruud van der Zalm. Edwin zei bij die gelegenheid: "Er zijn maar twee vrouwen in jouw leven, Liesbeth en Diana". "Dat klopt" was daarop mijn antwoord. "Diana is dood. Dan blijft er nog maar eentje over". Daarom zend ik je voorafgaand aan mijn gesprek met Peter-Vincent Schuld aanstaande zaterdag hierbij nog enkele belangrijke punten die ik in mijn dagboek van de afgelopen dagen heb opgetekend.

Donderdag 1 januari 2004
AL AMANECER. GELUKKIG NIEUWJAAR!

Vrijdag 2 januari 2004
Alexander Weijts is niet komen opdagen. Het zou aardig zijn als de Bilderberggroep ook in ons bedrijf zou participeren. In de hotelketen bijvoorbeeld. Tijdens The Bold & the Beautiful kwam er wel een jongedame uit Ellecom op bezoek om te worden behandeld door de schoonheidsspecialiste. Zij woont een half jaar in Ellecom en komt oorspronkelijk uit Soest. In de kamer met de open haard hangt een schitterend omlijste spiegel. Er brandden veel kaarsen als in een mausoleum. Naast de spiegel stond een vierarmige kandelaar met vijf kaarsen. Daar heb ik de foto van Me and My Lady achtergelaten.

Na een gesprek met een echtpaar uit Huissen - onder meer inzake de overname van de voetbalclub en de naamsverandering van het Gelredome - ben ik met de trein van 23.55 naar Nijmegen teruggekeerd. Er was al direct een aansluitende trein naar Dukenburg. Een lieftallige conductrice in een nieuw outfit. Russisch model. Dus geen treintaxi meer deze keer.

Zaterdag 3 januari 2003
Dit bericht heeft betrekking op het besluit van de Vereniging Instituto Cervantes in Madrid om - nadat ik tot oprichting van het Instituto Cervantes in de Benelux had besloten - eveneens een Instituto Cervantes op te richten met gebruikmaking van Spaanse overheidsgelden en zoals is gebleken uit hun brief van 10 juli 1995 - Spaanse economische belangen in de Benelux. Hoewel mijn horoscoop van gisteren meldt dat financiën de aandacht vragen heb ik nog niet vernomen dat de Spanjaarden inmiddels aan hun verplichtingen jegens het gebruik van mijn handelsmerk in de Benelux hebben voldaan. Ik had hieromtrent van Alexander Weijts nadere informatie verwacht. Ik heb hem echter niet gezien gisteravond. Wel heb ik gisteren wederom een betaling van 200 euro verricht aan P.V. Schuld in Zoerzel. Resteert thans nog te voldoen 672,30 euro. Ik hoop dus dat de Spanjaarden op soortgelijke wijze ook de eer aan zichzelf houden. Ik heb nog geen signalen ontvangen dat Alain Meire inmiddels de verschuldigde duizend euro op mijn Spaanse bankrekening heeft overgemaakt.16.45 Peter-Vincent Schuld belde. Afspraak zaterdag 10 januari om 12.00 uur op Kasteel Landgoed Engelenburg in Brummen.

Maandag 5 januari 2004
Historisch Statement. 10.27 Espaceland gebeld. Susana. Er moet een batterij worden vervangen. Kosten 62,35 euro. Accoord. Hierbij denk ik aan uitgever Henk ter Borg inzake het citeren van passages uit het boek van Paul Burrell. P.V. Schuld lijkt mij de juiste man op dit moment. Daarom heb ik hem de volgende brief doen toekomen: Afspraak 10 januari. 23.36 Verzonden: In Koninklijke Dienst.

Dinsdag 6 januari 2004
Gelezen: Diana and Dodi inquest opens .
DIANA'S LETTER: IT WAS CHARLES "MY HUSBAND IS PLANNING AN ACCIDENT" 16.28 Bezoek gebracht aan Wijchen. Onder meer de heer R.J. van Spierenburg. Verslag gedaan van de laatste ontwikkelingen. Onder meer in verband met de voorgenomen overname van de Arnhemse voetbalclub met opstallen. Diana crash investigation ordered 19.15 Ik heb het BBC News gezien. Mohamed Al Fayed begint de zaak te rekken om opnieuw onder zijn verantwoordelijkheid uit te komen. Een nieuwe strategie. Het bewijsmateriaal tegen hem - de door de CIA opgenomen gesprekken tussen Diana en DD - is vermoedelijk vernietigd op 11 september 2001. Er zal nu - volgens de berichtgeving op de tv - 14 maanden opnieuw veel gediscussieerd worden. Het is nu zaak om ons uitsluitend te beperken tot de juridisch relevante feiten. Diana staat nu op al mijn nieuwjaarskaarten afgebeeld. Dit leidt tot de onthulling van DE WAARHEID. Paul Burrell is daarvan ook een voorstander. Sarah McCorquodale was vanmiddag ook aanwezig in het Elizabeth II Congres Centre. In dit verband is het antwoord op de vragen 43 en 48 van doorslaggevend belang. Michael Burgess heeft verklaard dat er het komende jaar nog geen getuigenverhoren worden afgenomen. Hij zal zich eerst door de 6000 pagina's tekst van het Franse onderzoek worstelen. Zodra vragen 43 en 48 positief worden beantwoord kan die zaak binnen een maand vanaf heden worden afgerond. Al Fayed dient zich dan nog uitsluitend bezig te houden met de dood van zijn zoon en niet met de zaken van mijn Prinses. Dat is zijn zaak niet. Het enige dat voor hem dan nog van belang is of er aan de desbetreffende auto is geknoeid en wie daarvoor de uiteindelijke verantwoordelijkheid draagt. Ik heb ooit gelezen dat de verhuurder van de desbetreffende Mercedes heeft verklaard dat die auto gebreken vertoonde. In dat verband heb ik Al Fayed verantwoordelijk gehouden voor het feit dat hij onvoldoende veiligheidsmaatregelen heeft getroffen in mijn faxbericht aan de Ambassadeur. De verklaring van Trafford Publishing "The story ends with the fatal kidnapping in Paris, exactly four weeks before Diana and Van der Heyden's proposed wedding day in The Netherlands" geeft aan dat Trafford over informatie moet beschikken dat Diana het met mijn huwelijksvoorstel eens was. Vraag 052 wordt daarom "Beschikt Trafford Publishing over een verklaring dat Diana het met mijn huwelijksvoorstel eens was?"

Woensdag 7 januari 2004
Ik denk hierbij aan de Baak-kring. Hoewel TRANSAVIA nu al tickets van 49,99 euro in de aanbieding heeft naar Málaga, kom ik toch in financiële problemen nu ik zojuist een rekening van 485,52 euro heb ontvangen van icmc hosting t.b.v. het Professional Hosting Abonnement. Ik heb graag dat een professioneel bedrijf dit werk en het financiële risico van mij overneemt en er een lucratieve site van maakt die geld oplevert. Graag verzoek ik hierbij om jouw medewerking. Bij de dwarsligger denk ik aan MAF. Het is nu zaak eenieder te mobiliseren die positief achter onze plannen staan. Vooral investeerders. Dr John Burton heeft bij de autopsie van Diana vastgesteld dat zij niet in verwachting was. Hij zou haar baarmoeder hebben onderzocht. Hiermee is mijn verdenking dat ze tijdens hun eerste ontmoeting door onze potentiële investeerder is misbruikt nog niet weggenomen mede vanwege het BBC-bericht "Even if she got pregnant the first time she met him... the baby would only be six weeks old at most." De vraag is nu of Dr Burgess dezelfde constatering heeft gedaan. Het is nu wel zaak dat Al Fayed verklaart dat zij geen trouwplannen had met zijn zoon vanwege het aanzoek dat ik op 28 december 1996 heb gedaan. Er is een politieman ingeschakeld met een suggestieve naam: John Stalker. Wellicht komt hier de in het verleden gerezen problematiek vandaan. Gelezen Diana was not pregnant - coroner. Alsmede berichtgeving in The Mirror.

Opmerkingen:
1. Sarah McCorquodale is als eerste gehoord gedurende 32 minuten. Zij heeft MAF daarbij niet aangekeken. Die verklaring is van levensbelang.
2. Prins Charles is genoemd als executeur testamentair. Dit is een indicatie dat thans het testament van december 1996 aan de orde is. In het
'oude testament' staat hij immers niet als zodanig vermeld.
3. In de Nederlandse vertaling van het boek ben ik geen vertaling tegengekomen van de onderstaande passage.

DIANA'S DARING DISGUISE
Oct 24 2003 WHEN the princess was feeling particularly daring she opted to wear an elaborate disguise and kitting her out soon became part of my duty. Once I was sent out to buy a shoulder length straight brunette wig from Selfridges.

Die pruik is het begin van mijn boek Letters to Diana, Princess of Wales. Jean-Paul van Maasakker van icmc heeft mij verwezen naar www.icmc.nl 'Design en promotie' i.v.m. de professionalisering van www.cervantes.nu Ik heb hem van mijn betrokkenheid bij de ontwikkelingen in Engeland in kennis gesteld. 17.05 Per bus bezoek gebracht aan Erasmusgebouw i.v.m. nblew@tiscali.es en het Kruidvat in de Burchtstraat. De foto's waren klaar. Even laten zien bij Figaro. Om 15.55 verschenen er uit het Nijmeegse stadhuis drie Engelse heren. Keurig in het pak. Ik heb hen de foto's laten zien en laten weten dat ik geen 15 maanden nodig heb om te laten weten hoe de vork in de steel zit. In een verklaring van vijf minuten weten ze direct de hele gang van zaken. Daarop liet een van de heren mij weten "Now they've got at least for twelve months work". Daar is ook wel iets voor te zeggen. Maar ik vind dat ik dan wel opnieuw erg lang op mijn geld moet wachten. Bij thuiskomst ontving ik een kaart van Yoyo. Ik heb mij via haar telefoonbeantwoorder opgegeven voor de volgende mijmeravond op 15 januari a.s. 18.56 Geboekt Amsterdam-Málaga donderdag 5 februari 16.30 HV5117, retour maandag 22 maart 11.30 HV5116. Boekingsnummer V2LQLN. Indien nodig kan ik eerder terugkomen.

Donderdag 8 januari 2004
Ik trof op het werkblad van mijn computer een bestand met de naam bjgiteol. Hoe het erop komt mag Joost weten. Waarschijnlijk doordat ik het als attachment heb verzonden. Het is mijn email AHEAD AGAIN aan jou d.d. vrijdag 2 mei 2003, 13.30 met als voornaamste opmerking: "Een echte pensioenvoorziening heb ik nooit gehad m.u.v. een voorziening voor het geven van tien jaar basisonderwijs. Na mijn pensioengerechtigde leeftijd kan ik hopelijk blijven eten omdat dan mijn levensverzekering afloopt, die ik in een pensioenvoorziening kan omzetten. Tenzij vandaag mijn dienstverband ingaat als Vice President van de holding. Mijn WAO-uitkering heb ik tot nu toe nodig gehad om mijn eigen premie te betalen en de kosten voor de opbouw van ons bedrijf."

THE MIRROR: DIANA CORONER TELLS ALL IN BID TO 'STOP THE LIES'
Jan 8 2004 'Princess was not pregnant ..there was NO cover-up' "It's on record that shortly before Diana got into her car Dodi Fayed and his father had a conversation over which vehicle to take. It was decided to swap drivers and cars. Charles couldn't have known about that." Dit geeft duidelijk aan dat de heren Al Fayed zonder enig duidelijk veiligheidsbeleid hebben gehandeld, zoals ik dat steeds in overleg met de Burgemeester van Nijmegen en de Minister van Justitie heb gedaan. Ik begrijp niet waar de heer Al Fayed nog het lef vandaan haalt om nog voet op Britse grond te zetten. Hij is daar uitsluitend welkom voor het
vergoeden van de aangerichte schade aan onze limited.

Gesprekspunten JH/PVS

1. Auteursrechten foto's JH
2. Professionalisering website, Professional Hosting Abonnement
3. Verkoop van rechten en betrokken blijven als adviseur?
- Handelsmerk Instituto Cervantes Benelux
- Limited Company Instituto Cervantes England & Wales
- Domeinnamen cervantesonline etc.
- Auteursrecht Letters to Diana
- Auteursrecht foto's (als1)
4. Publikatie boek in Nederland
5. Restant vordering
6. Uitstaande vorderingen
- Stichting Cervantes Benelux - Staat der Nederlanden
- Instituto Cervantes England and Wales - Mohamed Al Fayed
- Instituto Cervantes Benelux - Instituto Cervantes Spanje vanaf 1-4-1997
7. Rectificaties persberichten inzake Diana's plannen plus schadevergoedingen.
8. Incasso 1000 euro Alain Meire

Ik hoop dat we nu weer samen aan het werk kunnen.

12 JANUARI 2004 PACIFICATIE TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA

ALL RECHTEN VOORBEHOUDEN