Datum: 12 januari 2004 Betreft: PACIFICATIE Kenmerk: 20040112JHLH

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Onderstaand mijn werkverslag vanaf 8 januari tot op heden. 15.50 Verzonden: GESPREK MET P.V. SCHULD. De Roy moet andere advocaat zoeken Op die dag (5 februari) vlieg ik weer naar Spanje terug.

Vrijdag 9 januari 2004
Gisteravond heb ik een bezoek aan de Nijmeegse binnenstad gebracht. In de trein las ik in Spits: Britse lijkschouwer: Diana niet zwanger Dat was goed nieuws en een motief om weer eens een persoonlijke brief naar de heer Al Fayed te sturen. Het geeft immers aan dat zijn zoon zich niet heeft vergrepen aan mijn Prinses en er nu wellicht zakelijke afspraken kunnen worden gemaakt onder de voorwaarde dat hij zich niet meer met Diana bezighoudt, maar uiteraard het volste recht heeft om de doodsoorzaak van zijn zoon na te trekken. In de stad heb ik niets gekocht. Bij Dekker van de Vegt lag In Koninklijke Dienst niet meer op de plank. Wel de Engelse versie A Royal Duty. Wezenlijke verschillen heb ik met Maartje besproken van Figaro aan de Waalkade - met name inzake de kastanjebruine pruik van Selfridges - en daar een foto achtergelaten voor Roelof Smink.

Vervolgens een kort bezoek voor een glas Gordon Scotch Highland Ale bij Samson (Frits en Hans) en nadien een bezoek aan de Ierse pub O'Shea in de Houtstraat. Het was daar vergeven van de Britten. Een sympathieke Ier was bezig met een quiz waaraan het gehele publiek deelnam. Na afloop heb ik hem nog twee vragen gegeven voor een nieuwe quiz: 1. When was Nijmegen for the first time visited by the Princess of Wales? (8 September 1996). 2. And for the second time? (29 October 1996). Hij vond het 'very interesting', vooral nadat ik hem mijn vier foto's heb laten zien van de heer Van Gemerden. Hij heeft de gegevens van mijn boek opgeschreven om alles na te trekken. Ik sprak ook met twee gentlemen uit resp. Birmingham en Colchester. De man uit Colchester had grote moeite bij het zien van mijn foto's en dat kan ik mij heel goed voorstellen. Leuk is het niet, maar het is wel belangrijk dat men DE WAARHEID onder ogen ziet. Een Engelse jongedame had mij haar 'stool' geleend "because I was tired". Ook zij heeft mijn foto's onder ogen gehad. Het zal nu allemaal wel snel gaan: Als een lopend vuurtje de wereld rond. De trein van 00.18 heb ik gemist. Deze keer opnieuw met de treintaxi. Samen met een dame uit Rio de Janeiro, die in de Dennenstraat is uitgestapt. 13.55 Programma van Paul de Leeuw gezien met de aanstaande burgemeester van Leeuwarden en zijn vriend, de zoon van Ien Dales en de huidige burgemeester van Nijmegen. Parodie op Prins Bernhard met verwijzing naar de Bilderberggroep. Verzonden: 144. De Burgemeester van Nijmegen Guusje ter Horst met boodschap "Geachte mevrouw Ter Horst. Ik zag u op de t.v. Vandaar. Gelukkig Nieuwjaar. Ik hoop dat we in 2004 tot zaken kunnen komen. Ref. Wapen van Heyden e.v." Daarna heb ik een wandeling gemaakt naar het bedrijf Nylson, Kerkenbos 1039, 6546 BB Nijmegen. Daar was niemand aanwezig, hetgeen mij weinig vertrouwen geeft in dat bureau. Het programma van Paul de Leeuw bracht mij in gedachten terug naar de echtgenote van de Burgemeester van Druten, die ik in het AZN heb leren kennen in de tijd dat Ien Dales is overleden. Op 14 maart aanstaande worden in Spanje de nieuwe parlementsverkiezingen gehouden. De termijn van acht jaar van mijn goede vriend José María Aznar zit er dan op. Hij is dan beschikbaar als nieuwe voorzitter van de Europese Commissie en eventueel van 'El Cervantes'. Mijn boek wordt in dat verband een historisch document. Ik neem mij voor mijn kaart thans ook aan de 124 leden van de Baak-kring 1999 te doen toekomen. A.s. donderdag kan ik weer 100 exemplaren ophalen bij Dixons. Ik ga ervan uit dat het van Baakzijde geen bezwaar oplevert, aangezien het slechts een nieuwjaarskaart betreft met informatie over mijn boek. 17.36 Bij het noemen van de Vereniging van Officieren der Cavalerie werd de verbinding "om technische redenen" verbroken. 18.44 Na 18.00 belde hij opnieuw. De batterij van zijn toestel was leeg naar zijn zeggen. Het was een goed gesprek n.a.v de door mij aan hem toegezonden CD met Brieven aan Breuker en de nieuwjaarskaart met Diana in Grouw. Hij was het met mij eens dat die zaak in Engeland binnen een maand moet zijn opgelost. Daarbij heb ik hem laten weten dat ik iemand heb geschreven dat ik er weinig voor voel om nog langer op mijn geld te moeten wachten. Ook hebben we over het boek van Paul Burrell gesproken en het feit dat de heer Burrell klaarblijkelijk niet had begrepen dat hij Diana's vermogensbestanddelen voor ons bedrijf diende veilig te stellen. 18.54 Peter Schuld belde met het verzoek de afspraak van morgen te verplaatsen naar 14.30 uur. Ik heb hem laten weten hoe hij moet rijden met de mededeling "het lijkt een beetje op Paleis Soestdijk".

Zondag 11 januari 2004
Tot op heden heb ik al mijn financiën verantwoord in het kader van de broodnodige transparantie. Er treedt thans een nieuwe onderhandelingsfase in. Gisteren heb ik een intensief vier uur durend onderhoud gevoerd met Peter-Vincent Schuld. Rond 15.00 uur arriveerde hij op de Engelenburg. Hij heeft mij veel verteld over zijn kleurrijke leven als fotojournalist die regelmatig met onze ministers in de KBX op reis gaat. Een uitstekende gesprekspartner derhalve. Wij hebben samen vastgesteld dat onderstaande foto van The man behind Diana uit de lounge van de Engelenburg stamt. Daar staat ook nog een foto van haar voormalige echtgenoot tussen de whiskyflessen.

Herkenbaar is het behang aan weerszijden van de spiegel boven de open haard. Jurgen Luppes verzorgde een rondleiding door het kasteel. Terwijl hij in de wijnkelder de champagne inschonk heb ik hem laten weten dat Diana volgens de laatste berichten klaarblijkelijk niet sexueel is misbruikt door onze beoogde financier en dat dat voor mij een flinke opluchting betekent, hoewel ik haar daarmee niet meer terugkrijg. Ik heb PVS een dossier verstrekt van alle communicatieboodschappen die wij hebben uitgewisseld alsmede een kopie van mijn brief GESPREK MET P.V. SCHULD, omdat hij hierin is vermeld. Na uitwisseling van persoonlijke ervaringen en mijn vraag wat hij voor mij kan betekenen liet hij mij weten voor mij "een baak" te kunnen zijn. Voorgenomen gesprekspunten:

1. Auteursrechten foto's JH
Niet ter sprake gekomen.

2. Professionalisering website, Professional Hosting Abonnement Niet ter sprake gekomen. Ik zal de rekening van ICMC Hosting betalen, maar de exploitatie van de website dient wel door een professioneel bureau te worden overgenomen binnen het kader van mijn beleidsplan.

3. Verkoop van rechten en betrokken blijven als adviseur?
- Handelsmerk Instituto Cervantes Benelux
De heer Schuld adviseerde mij dit merk aan het Spaanse Instituto Cervantes te verkopen in overleg met de direct betrokkenen, in casu Knijff en Partners in Weesp. Feit is dat de Spanjaarden vanaf 1 april 1997 inbreuk maken op mijn handelsmerk. Mijn rechten lopen thans door tot
25 maart 2012. In dat jaar bereik ik mijn pensioengerechtigde leeftijd. Ik heb nog steeds behoefte aan een waardevaste pensioenvoorziening. Ik ben bereid dit handelsmerk over te dragen tegen een substantiële lump sum vergoeding waardoor de Spanjaarden van claims van mijn zijde kunnen worden gevrijwaard. Echter niet op exclusieve basis zoals ook in Engeland door het Patent Office is gesteld.
- Limited Company Instituto Cervantes England & Wales
Blijft intact teneinde in holding om te bouwen conform het gestelde in het beleidsplan vanaf paragraaf 7.1.2.
- Domeinnamen cervantesonline etc.
- Auteursrecht Letters to Diana
.
- Auteursrecht foto's (als 1)
Hiertoe is voorals nog geen aanleiding tot verkoop.

4. Publikatie boek in Nederland
Hiertoe wacht ik de reactie af van uitgeverij Het Spectrum.

5. Restant vordering PV Schuld.
Volgens gisteren bevestigde afspraak betaal ik die in termijnen af.

6. Uitstaande vorderingen
- Stichting Cervantes Benelux - Staat der Nederlanden
Dit lijkt mij in de eerste plaats een zaak voor
Prinses Margarita. Ik laat de afwerking van deze aangelegenheid graag over aan degenen die ik hierbij direct heb betrokken. Verder omzetting in European Cervantes Foundation. Actie: Peter Ottenhoff en Sarah MacCorquodale (voor het geval dat nog niet is gebeurd).
-
Instituto Cervantes England and Wales - Mohamed Al Fayed
Het in Engeland opgestarte onderzoek zal hiertoe de benodigde grondslag moeten bieden. In The Mirror van 7 januari staat de heer Al Fayed afgebeeld als 'accuser'. Dit dient te worden veranderd in 'accused', zodra alle relevante feiten daartoe voorhanden zijn.
-
Instituto Cervantes Benelux - Instituto Cervantes Spanje vanaf 1-4-1997
Het schadebedrag inzake de inbreuk op het handelsmerk dient te worden vastgesteld en te worden verwerkt in de onderhandelingen omtrent de overdracht (ingeval dat nog niet is gebeurd).

7. Rectificaties persberichten inzake Diana's plannen plus schadevergoedingen.
Dat wordt ook weer een paar jaar werk vanaf het moment dat het eindrapport van
Dr. Burton wordt gepresenteerd in 2005.

8. Incasso 1000 euro Alain Meire
Volgens PVS is het uitschrijven van een ongedekte chef strafbaar. Ik kan mij naar zijn zeggen daartoe wenden tot de Guardia Civil. Advies dit te regelen met de heer Meire persoonlijk.

Na een langdurig onderhoud bij de open haard zijn wij op uitnodiging van de heer Schuld gaan dineren bij het chinees restaurant in Leuvenheim. Ook daar intensief gebrainstormd. Onder meer ovet Het Nieuwe Testament. De heer Schuld heeft mij vervolgens met zijn auto naar Nijmegen-Dukenburg gebracht, waarna ik nog even kort naar 'Figaro' ben geweest en café Samson voor een Gordon Scotch Highland Ale. In die tijd is Peter-Vincent Schuld naar Brussel doorgereden. Hij werkt daar samen met de Permanente Vertegenwoordiging van Nederland bij de Europese Commissie. Deze zondag ben ik weer naar Wellecom in Ellecom geweest. Het was er erg rustig met een beetje nieuw leven. Ik las in De Gelderlander dat er binnenkort een compleet nieuw Vitessebestuur aantreedt.

Maandag 13 januari 2004
Morgen is het alweer vijf jaar geleden dat ik mijn brief Verzoek aan Abraham Moszkowicz heb doen toekomen. Bush begon oorlogsplannen meteen na aantreden Ik zal mijn contacten uitbreiden door het verzenden van mijn nieuwjaarskaarten aan de leden van de Baak-kring 1999 (met mijn laatste vistiekaartjes). 13.30 Ik ontving een telefoontje van de heer Thomas Triebels uit Groningen, oorspronkelijk afkomstig uit de Alligatorstraat in Nijmegen en zoon van een Nijmeegse hoogleraar. Hij belde vanuit Groningen als vriend van Tjitse Breuker en is van mening dat hij naar zijn familie terug moet. Dat ben ik met hem eens. Ik heb altijd gezegd dat hij in Nederland niet vindt wat hij in Canada heeft gehad. Daarna kreeg ik de heer Breuker zelf aan de lijn en heb hem gezegd dat hij zijn hart moet volgen. Hierop liet hij mij weten dat hij de Brieven aan Breuker op de website heeft opgezocht en deze gevonden zou hebben op een website van de Spaanse Staat. Merkwaardigerwijs heb ik het grootste deel van de brieven die ik heb geupload niet op mijn eigen website teruggevonden. Vandaag heb ik vastgesteld dat zij er inmiddels opstaan. Ik wacht dus nog even met het betalen van factuur 240100 van ICMC Hosting BV d.d. 7 januari 2004.12.15 Afgaande op mijn webstatistiek is er terzake hard gewerkt in dit weekend. Het ziet er dus naar uit dat er al hard aan de afwerking van alle strategische plannen is gewerkt en wij deze week met de operationalisering kunnen beginnen. Ik zal mij dezer dagen dan ook uitsluitend wijden aan het verzenden van mijn nieuwjaarskaarten aan de leden van de Baak-kring. Met jou organiseer ik dan graag een bijzondere gebeurtenis op 28 september van dit jaar. Zeven jaar na dato. In PALEIS HET LOO IN APELDOORN.

13 JANUARI 2004 FINISHING TOUCH TER ATTENTIE VAN LIESBETH HALBERTSMA