1 oktober 2006. Betreft: HET KONIJN Kenmerk: 20060929JHHdK. Nijmegen, zondag 1 oktober 2006. Beste Herman, Mijn laatste brief aan jou dateert alweer van vrijdag 6 april 2001. Afgelopen donderdag ben ik traditiegetrouw op 28 september weer naar PALEIS HET LOO in APELDOORN geweest en DE ENGELENBURG in BRUMMEN. Ik heb de reis per trein gemaakt. Bij het passeren van de klaarblijkelijk inmiddels failliet verklaarde sauna WELLECOM IN ELLECOM

las ik in de SPITS bijgaand artikel over NAPOLEONS BROERTJE ofwel LODEWIJK NAPOLEON, de EERSTE KONING VAN NEDERLAND. Evenmin als het is toegestaan om te citeren uit mijn boek LETTERS TO DIANA, PRINCESS OF WALES vanwege mijn copyright is het toegestaan uit dit artikel te citeren aangezien het copyright berust bij ANNO - DE GESCHIEDENIS VAN VANDAAG. Ook in METRO las ik een artikeltje over hem. Met name inzake zijn beheersing van het Nederlands. Zo zou hij hebben gezegd: "IEKE BEN HET KONIJN VAN HOLLAND" waarmee hij blijkbaar heeft willen zeggen "IK BEN DE KONING VAN HOLLAND". Zo schoot het mij gisteren ook weer in een flits in mijn gedachten terug dat ik jou indertijd nog eens heb gezegd "Ik heb met jou ooit nog eens een konijnenhok getimmerd". Dat was een freudiaanse verspreking. Jij werd in mijn vroege jeugd immers nog wel eens aangeduid met de term "KNIEND". Het is mij thans duidelijk geworden dat dat een verbastering is geweest van jouw achternaam DE KONING. Wie weet ben jij wel een nazaat van LODEWIJK NAPOLEON. Ik denk in dit verband aan ons historisch bezoek aan ARNHEM, HARSKAMP en HUIS ZYPENDAAL op vrijdag 24 maart 2000 als vermeld in RETOUR NIJMEGEN-WASSENAAR II. Het is opmerkelijk dat LODEWIJK NAPOLEON zijn macht in Nederland klaarblijkelijk heeft te danken aan Judocus Henricus Antonius Adrianus Josephus Joannes van der Heyden van Baack uit de Waterstraat in Doetichem. In dat verband was het donderdag wederom een historische reis. Ik las ook dit artikel:

CLINTON WAARSCHUWT LABOUR VOOR NEDERLAAG. Inmiddels ben ik ook op een portret samen met Bill Clinton vereeuwigd.

Opmerkelijk op de foto van REUTERS is de achtergrondkleur PAARS en ROOD en LICHTBLAUW als steunkleur als op deze foto.

Vanzelfsprekend heb ik dit verhaal ook op PALEIS HET LOO ter sprake gebracht. Waar negen jaar eerder een FEEST had moeten plaatsvinden met deze lady.

De traditie om APELDOORN en BRUMMEN op 28 SEPTEMBER te bezoeken heb ik dus gehandhaafd. Vanaf 1997 zijn deze bezoeken beschreven in 28 SEPTEMBER (1997), OOGSTEN (1998), OP WEG NAAR KERST (1999), TOP OF THE WORLD (2000), 28 SEPTEMBER (2002), WERELD HARTDAG (2003), NIEUWE START (2004) en 28 SEPTEMBERBORREL (2005). Met de trein ben ik vervolgens naar BRUMMEN gereisd. Mijn medereiziger tussen Zutphen en Brummen las toevallig ook een boek over NAPOLEON BONAPARTE. Traditiegetrouw kwam ik rond 18:15 op DE ENGELENBURG aan. Ik werd al direct begroet door JURGEN LUPPES. Een uitstekend gastheer en vinoloog. Buiten stond er al een gemakkelijke stoel klaar voor mij en MIJN GENODIGDE.

Ik was er al direct thuis als een DOMUS VAN DE ENGELENBURG en raakte er in gesprek met de heer HENDRIK NOORDERHAVEN uit FRIESLAND. Op zijn vraag of ik bij het gezelschap hoorde dat op dat moment een trouwfeest vierde heb ik hem laten weten dat ik daar negen jaar geleden een feest zou hebben gevierd met deze lady.

Hij beschikte over een schat aan historische kennis. Onder meer inzake ons vorstenhuis. Zo was hij van mening dat de FAMILIE VAN ORANJE ten onrechte heeft gesteld dat zij van WILLEM DE ZWIJGER afstammen. Die opmerking is volstrekt juist. KONING-STADHOUDER WILLEM III was immers de laatste mannelijke afstammeling van DE ZWIJGER. De huidige familie VAN ORANJE stamt af van ERNST CASIMIR VAN NASSAU DIETZ (1573-1632) een zoon van JAN VI VAN NASSAU, de oudste broer van WILLEM VAN ORANJE. De heer NOORDERHAVEN was tevens van mening dat WILLEM DE ZWIJGER geen echte ORANJE was, zoals RENÉ DE CHALON. Ik ben geneigd dit te betwijfelen als ik kijk naar de geschiedenis van GUILLAUME D'ORANGE, NAZAAT VAN SAINT GUILLAUME DE GELLONE (755-812) van het hof van KAREL DE GROTE. Op zijn vraag wanneer ik HARE MAJESTEIT voor het eerst heb ontmoet liet ik hem weten "BIJ DE OPENING VAN DE OPEN UNIVERSITEIT IN HEERLEN". "DAT VERKLAART EEN HOOP" was daarop zijn reactie. Ik ben lange tijd als lid van de werkgroep DEFICIËNTIES bij de opbouw van de OPEN UNIVERSITEIT betrokken geweest. In juli 1987 heb ik daar nog een laatste gesprek gevoerd. Samen met DR. JACQUES KOOLSCHIJN, voormalig directeur van het ISW. Wij hebben toen gesproken met de heer BROUWER van de OU. Bij die gelegenheid heeft de heer KOOLSCHIJN mij geadviseerd een gespecialiseerd instituut SPAANS op te richten. Dat is uiteindelijk het INSTITUTO CERVANTES geworden. Rond 19:00 ben ik aan tafel gegaan. Men had geen Zuid-Afrikaanse gerechten meer op het menu. Maar dat lijkt mij ook niet meer noodzakelijk nu CHARLES SPENCER vanuit KAAPSTAD naar ALTHORP is teruggekeerd.

Evenals op 25 DECEMBER 1996 heb ik wederom gedineerd met een lege stoel hoewel ik LIESBETH voor die gelegenheid had uitgenodigd. Zij is echter niet komen opdagen. Ik maak hieruit op dat zij HAAR WERK nog niet af heeft. Dat wordt echter wel tijd. Ik heb nu inmiddels vijftien jaar in ons plan geïnvesteerd en mag thans dus ook resultaat zien van mijn werk.

Na de maaltijd heeft JURGEN LUPPES een aardig beeld gegeven van de kennis die hij inmiddels als kenner van Zuidafrikaanse wijnen en Schotse whiskys heeft opgebouwd.

Ik stel het buitengewoon op prijs dat mijn CANDLE IN THE WIND nog steeds een centrale plaats inneemt in ons voormalige familiekasteel. Met de trein van 22:40 ben ik naar de KEIZER KARELSTAD teruggekeerd. Ik wil van deze gelegenheid gebruik maken om je te laten weten dat ik al mijn brieven aan jou op mijn website heb gepubliceerd. Op GOEDE VRIJDAG 22 APRIL 2011 heb ik die brieven verzameld in GRAN HERMANO,

Zondag 1 oktober 2006 In de Telegraaf van gisteren trof ik ook nog bijgaand artikel inzake de herbouw van de DON JOHN op het Valkhof IN DE BAN VAN DE BURCHT Aan het eind van onze rit op 24 MAART 2000 heb ik je in Café Groenewoud kennis laten maken met de heer FER BOSHOUWERS. Voorzitter van de VALKHOFVERENIGING. Reeds in maart 1997 heb ik met hem op mijn toenmalige adres aan de Wellenkamp afgesproken dat ik met DIANA in de herbouwde VALKHOFBURCHT zou gaan wonen zoals beschreven in OVER DE BRUG KOMEN TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE VALKHOFVERENIGING EN DE VALKHOFSTICHTING TE NIJMEGEN en VENCEREMOS TER ATTENTIE VAN DE VOORZITTER VAN DE VALKHOFVERENIGING EN DE VALKHOFSTICHTING TE NIJMEGEN. Terzake heb ik onze huidige BURGEMEESTER VAN NIJMEGEN op17 december 2005 de volgende brief doen toekomen. Betreft: WIJ HEEREN VAN NIJMEGEN TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER GUUSJE TER HORST VAN NIJMEGEN Kenmerk: 20051217JHBvN Geachte mevrouw Ter Horst, Dit is een vervolg op mijn brief van 24 januari 2004 onder het motto De geschiedenis van Cervantes is de geschiedenis van een filosofie. Sinds 23 november bevind ik mij weer in de Keizer Karelstad en ben uiteraard benieuwd naar de afsluiting van 2000 jaar Nijmegen nadat ik DE AFTRAP in uw aanwezigheid heb meegemaakt op het Keizer Karelplein en als één van de eersten de Nijmeegse Kroon heb gekocht om onze stad een wereldwijde naamsbekendheid te bezorgen. Ik ben dan ook benieuwd naar de uitslag van de verkiezing van de GROOTSTE NIJMEGENAAR ALLER TIJDEN. Ik heb altijd gedacht dat dat Keizer Karel de Grote was of één van zijn nazaten. Tot mijn grote ontzetting zag ik op de lokale Nijmeegse televisie twee hoofdkandidaten voor de titel, waaronder een kickbokser. Ik schaam mij dood. Dit kan ik als IMAGO VAN NIJMEGEN ALS BAKERMAT VAN DE NEDERLANDSE BESCHAVING absoluut niet verkopen binnen het wereldwijde netwerk zoals het op mijn initiatief ontwikkelde Instituto Cervantes thans is uitgegroeid. Hieronder ziet u mij afgebeeld met de heer Don Cesar Antonio Molina, de directeur van het Spaanse Instituto Cervantes nadat ik hem de tekst van mijn lezing Cervantes es mi Vida tijdens het laatste congres van de ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL in Valladolid (Spanje) met mijn beleidsvoornemens had uitgereikt.

De heer Molina is mijn rechtstreekse contact met de Koning van Spanje. De Cervantesorganisatie is nu reeds uitgegroeid tot één van de grootste organisaties ter wereld na de Verenigde Naties en bedient reeds 500 miljoen Spaanssprekenden terwijl ik mij tevens met de Engelstalige markt van meer dan 800 miljoen consumenten onledig houd. Het verbaast mij dan ook ten zeerste dat er tijdens de festiviteiten in het afgelopen jubileumjaar zo weinig aandacht is besteed aan het oudste riddergeslacht van de Keizer Karel Stad. Het zal u wellicht bekend zijn dat Keizer Karel zijn rechtbank had in de plaats Heyden in Westfalen. Niet ver van de plaats waar hij zijn rijk aan het eind van zijn bewind aan zijn drie zonen heeft verdeeld (Raesfelt). Ook hieromtrent heb ik op 24 juli 2003 in de juridische faculteit van de universiteit van Alcalá de Henares een lezing gehouden met de titel La relación espiritual entre Heydanus, Erasmo y Cervantes. Bij deze gelegenheid heb ik de historische rol van Nijmegen - mede in aansluiting op de visie van de voorzitter van de Valkhofvereniging Drs F. Boshouwers - op de wereldkaart gezet. Ook in een gesprek met de heer STEVEN SPIELBERG tijdens mijn bezoek aan Segovia op 27 juli 2004 is de historische positie van Nijmegen - mede in verband met de film A bridge too far - aan de orde gekomen en zal dit - wellicht - nog een vervolg krijgen in een nieuwe speelfilm van deze wereldvermaarde cineast. In december 1996 heb ik mij zelfs bereid getoond de verantwoordelijkheden als echtgenoot van de Moeder van de Britse Kroonprins voor mijn rekening te nemen. Uw voorganger Mr Ed d'Hondt is van deze situatie volledig op de hoogte. Inzake de Valkhofburcht las ik gisteren onderstaande artikelen op de voorpagina van De Gelderlander NIJMEGEN Referendum over herbouw donjon. En op pagina 2 van het NRC Handelsblad onderstaand artikel over hetzelfde onderwerp. Referendum voor donjon Nijmegen. Ik vind dit een vreemde zaak. Over de herbouw van de Valkhofburcht is al op 12 juni 1996 een gemeenteraadsbesluit genomen nadat alle gemeenteraadsleden kennis hadden genomen van de bezwaren van de verschillende actiegroepen. Ik ben persoonlijk bij die vergadering aanwezig geweest toen ik nog op de Wellenkamp woonachtig was. Een BESLUIT is een BESLUIT en dient naar mijn mening te worden uitgevoerd. Tot op heden is dat niet gebeurd en ik heb slechts één verklaring van de oorzaak: DE DODELIJKE ONTVOERINGSPOGING VAN DE PRINSES VAN WALES, DIE IK BIJ DE HERBOUW VAN DE VALKHOFBURCHT HAD BETROKKEN. Hierdoor heeft men mijns inziens de toenmalige begroting van veertig miljoen gulden niet meer kloppend kunnen krijgen. Ik heb de directeur/eigenaar van het Ritz Hotel in Parijs en het warenhuis Harrods in Londen terzake volledig aansprakelijk gesteld. Ik heb terzake ook brieven gestuurd aan HRH The Prince of Wales, de Britse Minister-President, Earl Charles Spencer en Lady Sarah McCorquodale. In dit licht bezien vind ik het voorgenomen referendum een goede zaak en hoop dan ook dat de volledige Nijmeegse bevolking thans onze plannen van harte zal ondersteunen en ik de Valkhofburcht nadien kan opnemen als een soort 'Parador Internacional' binnen de hotelketen Hoteles Cervantes. Op 30 december zal ik er weer zijn op het KEIZER KAREL PLEIN. Mocht u voordien nog met mij van gedachten willen wisselen dan kom ik voordien met alle genoegen nog een keer naar het stadhuis. Ik logeer thans wederom in NIJMEGEN. Uw schriftelijke uitnodiging zie ik met belangstelling tegemoet. MET VRIENDELIJKE GROET,

DON JOHN VAN DER HEYDEN

CC EH

P.S. De hierboven vermelde documenten treft u aan op Instituto Cervantes Benelux ¡De kip of het ei?, Nicolás Sanchez Albornoz, Cervantes es mi Vida, La Paz de Valladolid, En conmemoración del 5 de mayo, Nazaten Gillis van der Heyden, La relación espiritual entre Heydanus, Erasmo y Cervantes, De Goede Koers, H&H aan de Vereniging Docenten Spaans in Nederland, Decision, Uw kenmerk PD20/GSch., Valkhofburcht, Last Will, Change of address, Eight Years Later, Correction, Letter to the Prince of Wales, Report 37 to Earl Charles Spencer, Report 38 to Earl Charles Spencer, Report 39 to Earl Charles Spencer, Renewed Visit, Letters on behalf of Lady Sarah McCorquodale en Hoteles Cervantes. Hoewel ik MEDY VAN DER LAAN een leuke meid vind ben ik van mening dat zij een eenmaal genomen raadsbesluit NOOIT EN TE NIMMER KAN EN MAG BLOKKEREN. Ik verzoek jou dan ook dit ontwikkelingsproces in ONZE OUDE KEIZER KAREL STAD zorgvuldig te bewaken. BIJ VOORBAAT DANK CC EH

DON JOHN VAN DER HEYDEN

18 JANUARI 2011 UITNODIGING