De Burgemeester van Nijmegen Mevrouw G. ter Horst Korte Nieuwstraat 6 6511 PP NIJMEGEN Datum: 17 december 2005 Betreft: WIJ HEEREN VAN NIJMEGEN Kenmerk: 20051217JHBvN Geachte mevrouw Ter Horst, Dit is een vervolg op mijn brief van 24 januari 2004 onder het motto De geschiedenis van Cervantes is de geschiedenis van een filosofie. Sinds 23 november bevind ik mij weer in de Keizer Karelstad en ben uiteraard benieuwd naar de afsluiting van 2000 jaar Nijmegen nadat ik DE AFTRAP in uw aanwezigheid heb meegemaakt op het Keizer Karelplein en als één van de eersten de Nijmeegse Kroon heb gekocht om onze stad een wereldwijde naamsbekendheid te bezorgen. Ik ben dan ook benieuwd naar de uitslag van de verkiezing van de GROOTSTE NIJMEGENAAR ALLER TIJDEN. Ik heb altijd gedacht dat dat Keizer Karel de Grote was of één van zijn nazaten. Tot mijn grote ontzetting zag ik op de lokale Nijmeegse televisie twee hoofdkandidaten voor de titel, waaronder een kickbokser. Ik schaam mij dood. Dit kan ik als IMAGO VAN NIJMEGEN ALS BAKERMAT VAN DE NEDERLANDSE BESCHAVING absoluut niet verkopen binnen het wereldwijde netwerk zoals het op mijn initiatief ontwikkelde Instituto Cervantes thans is uitgegroeid. Hieronder ziet u mij afgebeeld met de heer DON CESAR ANTONIO MOLINA, de directeur van het Spaanse Instituto Cervantes nadat ik hem de tekst van mijn lezing Cervantes es mi Vida tijdens het laatste congres van de ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL in Valladolid (Spanje) met mijn beleidsvoornemens had uitgereikt.

De heer MOLINA is mijn rechtstreekse contact met de Koning van Spanje. De Cervantesorganisatie is nu reeds uitgegroeid tot één van de grootste organisaties ter wereld na de Verenigde Naties en bedient reeds 500 miljoen Spaanssprekenden terwijl ik mij tevens met de Engelstalige markt van meer dan 800 miljoen consumenten onledig houd. Het verbaast mij dan ook ten zeerste dat er tijdens de festiviteiten in het afgelopen jubileumjaar zo weinig aandacht is besteed aan het oudste riddergeslacht van de Keizer Karel Stad. Het zal u wellicht bekend zijn dat Keizer Karel zijn rechtbank had in de plaats Heyden in Westfalen. Niet ver van de plaats waar hij zijn rijk aan het eind van zijn bewind aan zijn drie zonen heeft verdeeld (Raesfelt). Ook hieromtrent heb ik op 24 juli 2003 in de juridische faculteit van de universiteit van Alcalá de Henares een lezing gehouden met de titel La relación espiritual entre Heydanus, Erasmo y Cervantes. Bij deze gelegenheid heb ik de historische rol van Nijmegen - mede in aansluiting op de visie van de voorzitter van de Valkhofvereniging Drs F. Boshouwers - op de wereldkaart gezet. Ook in een gesprek met de heer STEVEN SPIELBERG tijdens mijn bezoek aan Segovia op 27 juli 2004 is de historische positie van Nijmegen - mede in verband met de film A bridge too far - aan de orde gekomen en zal dit - wellicht - nog een vervolg krijgen in een nieuwe speelfilm van deze wereldvermaarde cineast. In december 1996 heb ik mij zelfs bereid getoond de verantwoordelijkheden als echtgenoot van de Moeder van de Britse Kroonprins voor mijn rekening te nemen. Uw voorganger Mr Ed d'Hondt is van deze situatie volledig op de hoogte. Inzake de Valkhofburcht las ik gisteren onderstaande artikelen op de voorpagina van De Gelderlander. NIJMEGEN Referendum over herbouw donjon. En op pagina 2 van het NRC Handelsblad onderstaand artikel over hetzelfde onderwerp. Referendum voor donjon Nijmegen. Ik vind dit een vreemde zaak. Over de herbouw van de Valkhofburcht is al op 12 juni 1996 een gemeenteraadsbesluit genomen nadat alle gemeenteraadsleden kennis hadden genomen van de bezwaren van de verschillende actiegroepen. Ik ben persoonlijk bij die vergadering aanwezig geweest toen ik nog op de Wellenkamp woonachtig was. Een BESLUIT is een BESLUIT en dient naar mijn mening te worden uitgevoerd. Tot op heden is dat niet gebeurd en ik heb slechts één verklaring van de oorzaak: DE DODELIJKE ONTVOERINGSPOGING VAN DE PRINSES VAN WALES, DIE IK BIJ DE HERBOUW VAN DE VALKHOFBURCHT HAD BETROKKEN. Hierdoor heeft men mijns inziens de toenmalige begroting van veertig miljoen gulden niet meer kloppend kunnen krijgen. Ik heb de directeur/eigenaar van het Ritz Hotel in Parijs en het warenhuis Harrods in Londen terzake volledig aansprakelijk gesteld. Ik heb terzake ook brieven gestuurd aan HRH The Prince of Wales, de Britse Minister-President, Earl Charles Spencer en Lady Sarah McCorquodale. In dit licht bezien vind ik het voorgenomen referendum een goede zaak en hoop dan ook dat de volledige Nijmeegse bevolking thans onze plannen van harte zal ondersteunen en ik de Valkhofburcht nadien kan opnemen als een soort 'Parador Internacional' binnen de hotelketen Hoteles Cervantes. Op 30 december zal ik er weer zijn op het KEIZER KAREL PLEIN. Mocht u voordien nog met mij van gedachten willen wisselen dan kom ik voordien met alle genoegen nog een keer naar het stadhuis. Ik logeer thans wederom in NIJMEGEN. Uw schriftelijke uitnodiging zie ik met belangstelling tegemoet. MET VRIENDELIJKE GROET.

DON JOHN VAN DER HEYDEN

CC EH

P.S. De hierboven vermelde documenten treft u aan op Instituto Cervantes Benelux ¡De kip of het ei?, Nicolás Sanchez Albornoz, Cervantes es mi Vida, La Paz de Valladolid, En conmemoración del 5 de mayo, Nazaten Gillis van der Heyden, La rtlación espiritual entre Heydanus, Erasmo y Cervantes, De Goede Koers, H&H aan de Vereniging Docenten Spaans in Nederland, Decision, Uw kenmerk PD20/GSch., Valkhofburcht, Last Will, Change of address, Eight Years Later, Correction, Letter to the Prince of Wales, Report 37 to Earl Charles Spencer, Report 38 to Earl Charles Spencer, Report 39 to Earl Charles Spencer, Renewed Visit, Letters on behalf of Lady Sarah McCorquodale en Hoteles Cervantes.

A. GELUKWENS EN ONDERSTEUNING BELEIDSPLAN TER ATTENTIE VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN

B. 24 FEBRUARI 2010 VIERDAAGSE 2010 TER ATTENTIE VAN BURGEMEESTER THOM DE GRAAF VAN NIJMEGEN

ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN