Datum: Zondag 18 december 2005 Betreft: DE HEEREN VAN NIJMEGEN Kenmerk: 20051218JHLH Dear Elizabeth, Zaterdag 17 december 2005 Na mijn brief Once in Royal David's City gisteren in de brievenbus naast het station Nijmegen-Dukenburg te hebben gedeponeerd ben ik met de trein van 13.41 naar Dieren vertrokken. Aankomst Wellecom 14.40 Van Marianne kreeg ik sleutelnummer 87. Het bracht mij in gedachten terug naar het crisisjaar 1987. Het jaar waarin ik het resultaat van al mijn werkzaamheden vanaf 1979 ben kwijtgeraakt ten gevolge van een conflict tussen mijn studiecoördinator en mijn medeaandeelhouders. Jij hebt mij indertijd geadviseerd dat in een case-study uit te werken. Dat heb ik gedaan in de Zaak NIETS BV. Dit verlies aan opgebouwde know how en relaties betekende toen voor mij een groot offer. Ik heb die situatie in de stiltecabine nog eens overdacht nadat ik de buitencabine had verlaten omdat die de aanblik vertoonde van een mortuarium of het slagveld van Karel de Grote na de Slag bij Roncesvalles (Esp: Rontsesbaljes). Op het moment van de beëindiging van mijn dienstverband bij NIOW-Talen op 7 juli 1987 had de bv een liquiditeitstekort van 150.000 gulden. In die tijd had ik de computerschijven met alle door mij opgebouwde informatie al aan MIEKE DE BRUIN van het IBO overgedragen op verzoek van mijn toenmalige procuratiehoudster. Deze schijven bevatten duizenden cursist- en cursusplaatsgegevens en 2000 docentgegevens. Grotendeels eerstegraads talendocenten. Voor mij waren niet alleen de gegevens op die schijven van belang, maar de persoonlijke contacten die ik in de loop der jaren met al deze mensen had opgebouwd. Ik denk dat de waarde van de informatie op deze schijven op zich al meer dan 300.000 gulden was en verbaas mij nog steeds over het feit dat de heren mij en mijn toenmalige echtgenote op 28 januari 1988 hebben opgezadeld met een claim die twee keer zo groot was als het liquiditeitsprobleem, zoals ik dat met Piet Kort van HINT had besproken. De grootte van de claim was exact toegerekend naar de overwaarde van mijn huis. Vandaar dat ik dat ook een roofoverval heb genoemd op ons spaargeld vanaf de dag dat wij waren getrouwd en ons gezin hadden opgebouwd door zuinigheid met vlijt te combineren en waaraan justitie indertijd ook haar medewerking heeft verleend. Een pure gerechtelijke blunder. Dit heb ik gisteren ook nog even besproken met een jongedame die in Utrecht Perzisch studeert. Een studierichting die het komende jaar wordt opgeheven in Utrecht. Zij kan dan alleen nog in Leiden terecht. Zo ben ik ook bij Nieuw Elan terechtgekomen. Dat is voor mij een zeer verrijkende periode geweest. Vooral Henry Mintzberg heeft mij sterk geïnspireerd waardoor ik ervoor heb gekozen in de Top van de Driehoek van Maslow te gaan zitten en van daaruit de rest van mijn leven sturing te geven. Vanaf THE TOP OF THE WORLD derhalve. En zo kwamen wij op het onderwerp associatief denken nadat ik een artikel had gelezen over Progressive Mental Alignment in de Coachinggids 2005 en de informatie over de werkzaamheden van Robert Stamboliev in Bergen aan Zee. Mijns inziens een belangrijke link met STEVEN SPIELBERG binnen ons NETWERK. In de gids miste ik jouw naam en de vermelding van jouw Consultancybureau. De laatste keer dat ik Bergen aan Zee heb bezocht was op 10 maart 1993 als ik mij niet vergis. Ik had 's morgens om 11.00 uur een gesprek gevoerd in Alkmaar met de directeur van het Helders Opleidings Instituut. Daarna ben ik naar Bergen aan Zee gereden voor een wandeling over het strand. Spontaan heb ik daar toen een hart in het zand getekend met de initialen JH/LH. Zoals op 24 mei 1992 in de Grot van Montesinos en zoals ik dat altijd gewend was geweest in Noordwijk zonder hart. Zoals je weet heb ik die handeling nog een keer herhaald tijdens het Baak Event op 21 juni 1997. Deze keer met een andere naam. Die keer heb ik er een foto van gemaakt om het nooit meer te vergeten.

Ik was ook de overtuiging toegedaan dat al deze signalen werden gezien vanuit de lucht. Vooral gesignaleerd door medewerkers van de Royal Air Force. Communiceren zonder telefoon derhalve. Ik ben mij altijd van mijn positie bewust gebleven als spider in the WorldWideWeb en het verbaasde mij gisteren niet dat Jennifer uit Angerlo (30) mij haar achternaam niet wilde noemen nadat ik weer in een andere cabine van 75 graden de huidige stand van zaken inzake de nasleep van de fusiebesprekingen tussen KPN en Telefónica had besproken en mijn toekomstvisie had uiteengezet. Van de kerstkaart met de beeltenis van Di en mij heb ik een aantal misdrukken meegekregen van Foto ROOS. Daarvan heb ik een exemplaar verstrekt aan Jennifer, Susan uit Velp, Peter uit Giesbeek en Yvonne, de schoonheidsspecialiste. Een leuke meid. Het was er wel erg stil in de sauna. De masseur zag ik af en toe naar boven gaan en Yvonne liet mij weten dat zij het druk had boven. Ik heb echter niet veel cliënten naar boven zien gaan en ik vraag mij af of zij zich niet gewoon heeft zitten te vervelen. Peter heeft mij later laten weten dat zij was ontslagen op bedrijfseconomische gronden. Als ik dat eerder had geweten was ik met haar mee gegaan om haar gezelschap te houden. Die berichten zijn niet leuk. Eerst je partner kwijt en dan je werk. Het zijn onaangename ervaringen, maar ik ben ervan overtuigd dat elk mens hier later sterker uit tevoorschijn komt na het hele proces te hebben verwerkt. Dat is ook mijn ervaring. Zo beleef ik mijn eigen leven als de hoofdpersoon van een voortdurend doordraaiende film. De hoofdpersoon van een SOAP OPERA waar geen eind aan komt. En met die gedachte raakte ik in de grote cabine weer in gesprek met twee heren uit Zutphen. Eén van hen is werkzaam bij het Zutphense stadsarchief. Ik heb hem verteld dat ik daar onderzoek heb verricht naar de familie Van der Heyden van Baak tot Doornenburg. Dat hun stamvader mijn naam droeg: Johannes van der Heyden Fögd (1496-1556 De tijd van Keizer Karel V) als vermoedelijk voogd van een klooster in Wismar in Mecklenburg-Schwerin. Ik heb hen laten weten dat zijn zoon Arndt, Arend of Arnold een magistraat was in Zutphen en uiteraard in de archieven van de Zutphense rechtbank is terug te vinden. Hierna volgde er een soort groepsgesprek over het ontstaan van de Hanze. Het is duidelijk dat mijn voorouders in de middeleeuwen de oprichters waren van steden als Antwerpen, Brugge en Gent. Oorspronkelijk woonden zij op het kasteel te Doornick waar Clovis tot eerste christenkoning is gekroond. Dat is mijn voorgeslacht. Vervolgens hebben zij toen al het model gecreëerd van de huidige Europese Unie door de oprichting van de Hanze. Zij bouwden steden als Lübeck en Wismar en zakten later af naar plaatsen als Deventer, Zutphen, Gendt bij Doornenburg om uiteindelijk de oude Keizerstad Nijmegen hun hoofdvestiging te maken zoals ik heb beschreven in mijn lezing op 24 juli 2003 in Alcalá de Henares. Deze familiegeschiedenis is tijdens de Heerschappij van de Oranjes ernstig onderbelicht gebleven. En ik begrijp nu de vraag van de heer Steurbaut op Paleis Het Loo in Apeldoorn op 10 oktober 1996: "Mijn Heer Van der Heyden, bent u van plan om het hele land over te nemen?" nu in zijn volle omvang. De stadsarchivaris liet mij weten dat hij thans een reportage maakt over alle uithangborden in de stad Zutphen. Hierop heb ik hem geattendeerd op De Vergulde Sleutel als vermeld in mijn dagboek van 1 mei 2003.

Daarna weer even gesproken met Peter over de financiële problemen bij Wellecom. Het is even herkenbaar als de problematiek bij mijn taleninstituut in de periode 1986-1987 en Nieuw Elan in de tijd dat wij hiervoor beleidsverantwoordelijkheid droegen. In dat soort situaties is men geneigd die problematiek te verzwijgen. Die trend heb jij doorbroken in januari 1990 door het probleem helder te benoemen in vertrouwelijkheid. Dat is de enige manier om te overleven. Pas als een probleem is erkend kan tot de oplossing hiervan worden overgegaan. Ik denk dat Willem Bosman op dat punt nu ook hulp nodig heeft. Ik heb de Zutphense stadsarchivaris eveneens een afdruk van de foto met het onthoofde beeld van Eeltje Halbertsma verstrekt met de gegevens van cervantes.nu Hij was in het bezit van een badlaken van Vitesse. Zijn metgezel merkte op dat ik dus ook goed Engels moet kunnen spreken. Hierop heb ik hem geantwoord dat ik in 1981 de directie over het Institute of English Studies heb overgenomen en de eerste bespreking plaatsvond in de Hanzehof in Zutphen. Wij hadden toen een bijkantoortje op de Schupstoel nummer één: David Bloch. Daarna ben ik met bus 43 van 21.55 weer naar het station Dieren gegaan en met de trein van 22.07 terug naar de Keizer Karelstad gereisd. In de sauna had ik al het volgende artikeltje gelezen op de voorpagina van De Gelderlander NIJMEGEN Referendum over herbouw donjon . In de trein las ik op pagina 2 van het NRC Handelsblad onderstaand artikel over hetzelfde onderwerp. Referendum voor donjon Nijmegen Een vreemde zaak. Over de herbouw van de Valkhofburcht is op 12 juni 1996 een gemeenteraadsbesluit genomen. Daarom heb ik de huidige Burgemeester van Nijmegen de volgende brief geschreven: WIJ HEEREN VAN NIJMEGEN. 22.20 Verzonden. Sparta-Vitesse 0-1 met Karel Aalbers op de tribune. Hierdoor zakt automatisch de koopsom van de voetbalclub. Mijn felicitaties gaan vandaag uit naar Jan-Peter Balkenende en Gerrit Zalm die met hulp van Tony Blair een miljard in de wacht hebben gesleept in Brussel. Nu moet de heer Zalm de rekening wel kunnen betalen aan de Stichting Cervantes Benelux. Ik heb nog geen afspraken gemaakt. Alleen ziekenhuisbezoek aan mijn moeder. Dus alles ligt nog open. Vanavond ben ik ook nog bij Le Figaro geweest. Ik werd ogenblikkelijk bedankt voor mijn kerstkaart. De collega van Roelof Smink was in de veronderstelling dat het beeld van Eeltje Halbertsma Cervantes voorstelde. Morgen ga ik filmen in de binnenstad. Figuren uit de tijd van Charles Dickens.

Zondag 18 december 2005 De statistiek. 286 bezoeken. Gemiddeld 241. Jaartotaal 208.826. Nieuw in de Top 20 van 216 zoekopdrachten op 4. aapeha directeur Aapeha was in 1993 een taleninstituut in Breda. De directeur was de heer Pierre de Hesselle. Ik heb hem gesproken op dinsdag 2 maart 1993 om 11.30. 13. nina kremers is een voormalig bestuurslid van de toenmalige Vereniging Spaans op School, thans Vereniging Docenten Spaans in Nederland. Zij is vermeld in Spanjeproject, Uw brief van 18 juli aan de Stichting Onze Kleine Weeskinderen / Wereldouders. De heer Hans Ouwehand, Operatie Vijfde Roos, Cervantes Plan, Spaans op School, De Reis van de Fenix, Net Werken, ¿ADÓNDE VAMOS? en Verdrag van Nice.

EEN HARTEGROET UIT NIJMEGEN

20 DECEMBER 2005 YOU ARE THE ONE, MY NUMBER ONE