19 februari 2001. Betreft: NET WERKEN Kenmerk: JH/HdK20010219

FOTO BOVEN: 2005 LA PAZ DE VALLADOLID

Nijmegen, vrijdag 16 februari 2001. Beste Herman, In de zomer van 1991 heb ik op de camping van Eldorado als direct voortvloeisel van mijn loopbaanadvies een analyse gemaakt van mijn omgevingsnetwerk. Hierbij heb ik mij de vraag gesteld welke eigenschappen ik gemeen had met Bert Hortensius. Ik ben daarbij toen tot de slotsom gekomen dat wij beiden goed zicht hadden op netwerken. Bert vanuit zijn voormalige functie als directeur van de Zuidooster en ik als de zoon van een machinist bij de Nederlandse Spoorwegen met vrij reizen door heel Europa. Bert schijnt grote verdiensten te hebben gehad bij de integratie van verschillende busdiensten hier in de regio. Stadsdiensten en regionale diensten heeft hij tot een eenheid gesmeed. Daar stond ik vanmiddag op Plein 1944 even bij stil toen ik daar een Arnhemse bus met het opschrift Arnhem trolleystad en bestemming Velp-Zuid zag vertrekken. De chauffeur keek niet erg vrolijk op dat moment. Ik heb nu ook De Gelderlander van vandaag voor me liggen. Hieruit neem ik - mede ten behoeve van researchdoeleinden - het artikel over de gebeurtenissen van gisteren in Eerbeek over. Zwarte donderdag in witte villa. Wordt vervolgd.

Maandag 19 februari 2001

Na vrijdagavond nog enkele zelf gemaakte beelden van de Keizeradelaar te hebben vastgelegd heb ik mij zaterdagochtend al vroeg met de paarse stropdas en hetzelfde familiewapen van de familie Von Hohenzollern en Heyden naar Culemborg begeven.

Na aankomst werd ik op de hoogte van het Eduard Douwes Dekkerpad al direct vriendelijk begroet door Sariët Aalberts.

Sariët heeft enige tijd bij de illegale collega op het Domplein gewerkt en over haar heb ik in 1999 nog alsvolgt gerapporteerd aan mijn collega aan de Noorzeekust: Maand van de Waarheid: Vrijdag 7 mei 1999. De kogel is door de kerk. De 'escritura' is gistermiddag getekend op het notariskantoor. Het appartement staat thans op mijn naam. 13.30 Bezoek aan mevrouw Romero. Doorverwezen naar ziekenhuis in Málaga. Woensdagmorgen verwijsbrief ophalen. Vanmiddag heb ik de tijd 'gedood' aan het strand. Er zijn alweer meer Nederlanders. Ik sprak met een echtpaar uit Woerden. De man zit in de horeca. Aardige lieden. Ik ontving ook in dank de uitnodiging voor het Mid-life Event van 17 juni. In mijn keuze twijfelde ik tussen de workshops Emotionele Intelligentie en E-commerce: geld verdienen met Internet. Als Cor Boonstra tien miljoen bij elkaar kan krijgen met opties, moet ons dat ook lukken. Het begin is er. Er waait weer een frisse wind door Nederland:

AHEAD
ONLY

¡PLUS
ULTRA!

¡AQUÍ ESTAMOS
NOSOTROS
AVANZAMOS¡

¡EUROPA
ARRIBA
JAMÁS SERÁ
VENCIDA¡

Ik ben het weer helemaal met jullie eens. Vooral die paarse steunkleur doet mij deugd. Ik zou ál die workshops wel willen bijwonen, aber In der Beschränkung zeigt sich der Meister. De hypotheekrente gaat alweer omlaag in Nederland. Ik zal dus ernstig overwegen om dat bungalowtje erbij te kopen aan de Duinweg. Dan kan ik daar weer trimmen in de bossen. De computer moet dan wel het geld opbrengen. Evenals bij Lambert. Dat moet wel lukken als eenieder meewerkt.

Zaterdag, 8 mei 1999

Mid-stream nooit gevaren
Mid-dle nooit blijven hangen
Mid-delmaat nee, dank u
Mid-den tussen vrienden
Mid-life alleen wakker worden

Oók mijn huis staat dus open voor échte vrienden en vriendinnen. Er is ruimte en ik vind het gezelliger dan alléén. Juridisch is er in de Benelux ook nog het een en ander af te maken. Ik lees in de Telegraaf van gisteren: KPN sleept Ben voor rechter om 'plagiaat' slogan. Ik ben benieuwd hoe zich dit ontwikkelt. Zo lees ik op pagina 10 van nr. 60 van het verenigingsblad Spaans op School onder punt 7 van het verslag van de jaarvergadering: "J. van der Heijden: wegens zijn verhuizing naar Spanje wil hij graag tijdens de borrel ten behoeve van de stichting Cervantes Benelux zijn boeken verkopen. De voorzitter wenst hem veel succes toe in Spanje. S. Aalberts (toehoorder): Zij wijst op de faciliteiten van de bibliotheek van het Instituto Cervantes. Zo zijn er bijvoorbeeld veel video's over politieke, historische en culturele onderwerpen voor leden te leen. Ook is er een intentie om met M. Eurlings te bekijken of het mogelijk is excursies voor scholieren naar het Instituto Cervantes te organiseren." Het betreft hier zeer goede bekenden van mij. Dat plaatst mij regelmatig voor ernstige dilemma's. Toch is het goed dat men zich in Utrecht realiseert dat hen hetzelfde boven het hoofd hangt als Ben. Daar kan de heer Paul Thiel van Knijff & Partners van getuigen. Ik heb Ineke Ham het volgende E-mailbericht gezonden: "Hallo Ineke, Zoals je ziet ben ik in Spanje nu ook op het Internet aangesloten. Ik wil je hiermee nog hartelijk bedanken voor je medewerking bij de verkoop van mijn boeken op de laatste jaarvergadering van de vereniging. Ook Sariët Aalberts heeft haar steentje buitengewoon bijgedragen. Het is alweer een hele tijd geleden dat ik bij het bestuur de gegevens heb opgevraagd aangaande de enquête die ooit eens op ons initiatief is opgezet onder de leden van de vereniging. Voor zover ik heb begrepen is het thans duidelijk welke leden hun gegevens beschikbaar willen stellen. Al bij al lijkt het mij van groot belang dat we het netwerk zo ruim mogelijk en goed gecoördineerd opzetten. Internet is daarbij een buitengewoon goed hulpmiddel. Ik denk dat ik hier aan de Costa del Sol en straks in Madrid - in verband met mijn contacten met de Spaanse en Nederlandse werkgeversverenigingen en regeringen - de leden van de vereniging zeer ter wille kan zijn. Zoals je weet heb ik een jaarlijks terugkerend congres in voorbereiding, waarbij ik ook de Nederlandse docenten Spaans wil betrekken. Het is daarom ook interessant als ik over het resultaat van de enquête kan beschikken. Voorts ontvang ik dan graag via dit medium de NAW-gegevens van de leden die mij bij de opbouw van ons netwerk - ook hier in Spanje - behulpzaam willen zijn, bij voorkeur met hun E-mailadres. Bij voorbaat hartelijk dank en graag tot ziens, John L. Van der Heyden. Torremolinos. P.S. Ik heb nu ook een vaste telefoon- en faxaansluiting. Half juni kom ik weer naar Nederland in verband met het veertigjarig jubileum van het Management Centrum VNO-NCW de Baak in Noordwijk, mijn collega's. Mocht ik nog iets voor je kunnen doen, laat het dan maar weten."

De studiedag was bij onze aankomst al volop aan de gang. Ik was echter het meest geïnteresseerd in de nieuwe beleidslijnen. Deze zijn tijdens de jaarvergadering - van 15.25 tot 16.00 uur - in grote lijnen uiteengezet. Het jongste bestuurslid María José Steenbeek deelde hierin mee dat de naam van de vereniging wordt veranderd in Vereniging Docenten Spaans in Nederland (VDSN). Ook het nieuwsbulletin krijgt een andere naam. Men is het hierover nog niet eens geworden. De genomen besluiten passen geheel en al binnen mijn beleidskader. Tijdens de rondvraag heb ik nog specifiek melding gemaakt van de noodzaak van een permanente voorziening voor het Spaans bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Daarbij heb ik hen laten weten dat het Nederlandse bedrijfsleven vanaf 2005 in het kader van de ontwikkeling van Mercosur behoefte zal hebben aan 'karrenvrachten' docenten Spaans en gespecialiseerde bedrijfsmedewerkers. Ik heb mijzelf als lid beschilkbaar gesteld om een liaisonfunctie te gaan vervullen met het Ministerie van OC&W (Loek Hermans) en het Spaanse Instituto Cervantes. Ook ben ik gisteren benaderd door Leontine Freeve de Vrijer uit Haaksbergen. Leontine is een van de oprichters van de VSOS in 1983. In 1997 heb ik haar nog de volgende brief doen toekomen: Beleidsplan. Ook heb ik Liesbeth geïnformeerd omtrent mijn contacten met haar. Ik citeer: Valentijn. Dat was alweer een tijd geleden. Leontine is mij echter nog niet vergeten en heeft mij uitgenodigd om lid te worden van de ASOCIACIÓN EUROPEA DE PROFESORES DE ESPAÑOL een select groepje Nederlandse en Belgische docenten. Ik heb besloten mij bij deze groep aan te sluiten en eveneens deel te nemen aan hun congres van 22 t/m 29 juli in Cáceres (Extremadura). Het biedt mij de mogelijkheid mijn beleidslijnen t.a.v. het Instituto Cervantes NBL EW duidelijk te maken. Ook heb ik mij bereid verklaard om ten behoeve van het blad van de VDSN (Vereniging Docenten Spaans in Nederland) periodiek een column te schrijven onder de titel Nieuws uit de Zevende Hemel. Ik ontving daartoe het emailadres van María José. Na het nuttigen van de traditionele 'cava' (Spaanse champagne) ben ik met Sariët Aalberts naar Utrecht gereisd. Op de eerste plaats voor een bezoek aan mijn voormalige buren in de Drakenburgstraat.

Ik werd daar al direct hartelijk door Kostas verwelkomd. We hebben immers nog een cruise in het vooruitzicht vanuit Málaga naar Mykonos met - wellicht - nog een uitstapje naar Alexandrië, zodra Mohamed de rekening heeft betaald. De zaak was echter overbeladen vol. Voor een hapje was er dus geen gelegenheid. Reden waarom ik nadien naar de Florin & Firkin ben gegaan. Michael uit Bristol had zijn haar inmiddels - volgens afspraak paars geverfd. Tenslotte nog een kort bezoek aan King Arthur's Pub voor de traditionele John Bull en Newcastle's Brown Ale.

Op Utrecht Centraal werd de naam van Purple inmiddels met respect uitgesproken, zoals het hoort. De omstanders hebben inmiddels ook geleerd alles door de juiste bril te bekijken. Vandaar dat ik met veel genoegen de laatste Oeteldonk-expres nog heb kunnen halen.

Het gaat dus steeds beter met Red & Purple as you see. Uiteindelijk wist ik met de laatste trein Den Doekenborch zonder problemen te bereiken. Gistermiddag ben ik - na een lange nachtrust - wederom naar Wellecom getogen.

De Jaguar stond inmiddels bij Florishaeve voor de deur in de kleur van mijn Dagboek van KP. Het hoeft immers niet allemaal paars te zijn wat de klok slaat. Mooi blauw is ook niet lelijk. Er was deze keer ook beweging in het pand. Op de bovenetage was een wat oudere heer aanwezig die ik uiteraard even d.m.v. de traditionele opgeheven duim met zijn vorderingen heb gecomplimenteerd. In de sauna heb ik eigenlijk alleen even contact gehad met een heer met de naam 'Sjaak', ofwel 'Sjakie' door de omstanders genaamd. Sjaak woont in Dieren en houdt zich vooral bezig met de handel in opties op de beurs van Frankfurt. Hij had zich laten ontvallen dat mijn handelsmerk Hfl. 35 miljard waard zou zijn. Daarmee kan hij - naar zijn zeggen - de hele beurs van Frankfurt 'opblazen'. Niet dat ik daar zo hard op zit te wachten. Ik heb dus wel vastgesleld dat ik inmiddels zo'n kleine zeven miljard armer ben geworden sinds de mislukte onderhandelingspoging van Paul Smits van KPN in Madrid. Het wordt dus hoogtijd dat Paul ook Spaans gaat leren. Wellicht kan Peter Slagter hem daarbij een handje helpen. ¡Por favor!.

De heer Sjakie heb ik overigens vorige week vrijdag al gesproken in de sauna. Ik heb hem toen mijn emailadres in Spanje gegeven. Gisteren trof ik hem in eerste instantie in een omsingelende beweging in het zwembad aan. Ik had ook een kopie van mijn brief Keizer Karel in mijn jaszak gestoken, teneinde deze bus aan het management van de sauna te kunnen laten zien.

De heer 'Sjaak' bleek echter belangstelling te hebben voor de hele brief. Hij kwam derhalve op een gegeven ogenblik naast mij zitten met het verzoek hiervan kennis te nemen. Met mijn toestemming heeft bij vervolgens de hele brief over Keizer Karel nauwgezet doorgenomen onder het toeziend oog van Loek Gorris, de ecologische tuinarchitect, die binnenkort wellicht ook nog in de tuin van Florishaeve aan het werk moet. Het was de omstanders echter opgevallen dat de heer Sjakie al snel de sauna had verlaten na het lezen van mijn brief. Hij was met name zeer geïntrigeerd door de naam Al Fayed. Zijn bril had hij vergeten, hetgeen de omstanders niet was ontgaan. In het bubbelbad, waar traditiegetrouw veel goede ideeën tot ontwikkeling komen, had men vastgesteld dat 'Sjakie de benen had genomen'. Ik ben benieuwd naar het vervolg van deze escapade. Zeker in verband met de ontwikkelingen van Royal Cervantes Airlines. Bedankt voor je telefoontje van vanmiddag. Niet zo best die aanrijding in Arnhem. Het wordt tijd dat je al die zaken snel kunt afhandelen. Ik adviseer je met klem zelf een abonnement op Internet te nemen. Dan ben je van je communicatieprobleem verlost. Ik neem aan dat jouw PC daartoe ook voldoende mogelijkheden biedt. Volgende week gaan we iets leuks ondernemen. Donderdag moet ik weer naar het CWZ voor een aderlating (10.30). 's-Avonds naar Yoyo voor een 'mijmeravond'. Vóór mijn terugkeer naar Spanje nog twee keer. Op vrijdag 8 juni (11.20) nieuwe afspraak met Dr. Dofferhoff. De maanden april en mei ga ik dus weer naar Spanje. Tijdens pinksteren voeren mijn beide zoons en hun Stichting Karakter opnieuw de musical FRANKENSTEIN op. Daarna ga ik deze keer in de zomer weer een tijdje terug naar Spanje. Onder meer voor het congres in Cáceres. Er zal licht wel een goede boekhouder te vinden zijn bij Meyburg & Co die daarin het juiste advies kan geven. Voor zover mij bekend komen de overburen uit het Verenigd Koninkrijk.

Love is a two way street.

20 FEBRUARI 2001 EUROPESE UNIE