18 februari 2000. Betreft: KEIZER KAREL II Kenmerk: JH/LH20000218. Querida Isabel, Uitsluitend contracten en functieomschrijvingen e.d. zijn thans aan de orde. Het betreft onder meer onze vriend uit Eerbeek. Hij vertoeft hier reeds aan de kust. Ik lees:

"ILLUSTERE NAAMGENOTEN: KAREL = Germaanse mannennaam met de betekenis van 'kerel', d.w.z. een vrije man die niet van 'adel' was." Dat is nog maar de vraag. Voorts KAREL DE GROTE 742-814, Voor de Fransen een militaire leider, voor de Duitsers een wetgever. Werd later zalig verklaard. KAREL DE STOUTE 1433-1477. Had absolutistische neigingen (The Bold). Legde zware fiscale druk op de Nederlanden om oorlogen te bekostigen. KAREL V 1500-1558. Leefde in de overtuiging door goddelijke uitverkiezing verheven te zijn boven alle schepselen."

Daar laat ik het even bij. Wel belangrijk dat hij de weg weet naar de Stenen Tafel en - wellicht - ook welke Karel daar een verschoningsrecht had. In dat verband zag ik onze goede vriend Piet Doedens gisteren in Nova. Hij noemde zichzelf een doodgewone boeren advocaat. Ik hoop dat zijn aftrekpost niet te hoog oploopt. Dat gaat ten koste van ons bedrijfsresultaat en dat kunnen we ons niet veroorloven. Er ligt immers nog steeds een jacht op ons te wachten in Puerto Banús. Ik laat daar uitsluitend bonafide advocaten toe. Gijs bijvoorbeeld. Ik ben wel benieuwd of de heer Aalbers de Baron van der Heyden al heeft aangetroffen in onze nieuwe jachthaven. Nu ik het geel ook weer in ons beleidsplan heb toegelaten lijkt het mij zinnig dat hij dat geel-zwarte shirtje verruilt voor een paars-geel. Ik mag aannemen dat NUON hem nog wel iets verschuldigd is. De medewerkers hebben immers enige tijd geleden alle weedkwekers van Arnhem-Zuid van hun illegale plantenteelt ontdaan, aangezien zij de elektriciteit van de belastingbetaler daartoe aanwendden. En daar ben ik niet zo gelukkig mee, zoals ik al in een eerder stadium heb medegedeeld. Aalbers weg om wanbeheer. Het gedwongen ontslag van Aalbers is een gevolg van het financiële wanbeheer waarvoor hij verantwoordelijk wordt gesteld. Daar moeten we dus goed mee uitkijken. Dat hebben we immers al eerder meegemaakt. Uit de halfjaarcijfers bleek een verlies dat 20 miljoen hoger was dan geraamd: tien miljoen minder baten en tien miljoen meer uitgaven. Heel verstandig dus dat de heer Aalbers even in Puerto Banús op bezoek is gegaan. Ik ben echter niet van plan om de kas van een Arnhemse voetbalclub te spekken. Charles Z. moet 62 miljoen betalen. Hasjhandelaar Charles Z. moet ruim 62 miljoen gulden aan de staat betalen. Het betreft het hoogste bedrag dat ooit van een crimineel is gevorderd. Dat is een fraai resultaat. Laat Gerrit maar weten dat ik hiermee genoegen neem. Zodra het bedrag op de rekening van de Stichting Cervantes Benelux is overgemaakt, zal ik mijn vordering op de Staat der Nederlanden intrekken teneinde mijn collegadocenten daarmee aan het werk te kunnen helpen. Recordvangst cocaïne Schiphol. De KONINKLIJKE MARECHAUSSEE, de douane en de FIOD hebben vorig jaar op Schiphol meer cocaïne onderschept dan ooit tevoren. Merkwaardig dat men in het buitenland nog niet door heeft dat wij van dat soort praktijken niet gediend zijn. PvdA-debat over Koningin. De PvdA opent morgen de discussie over de positie van koningin Beatrix met een debat over het gekozen staatshoofd. Ik mag aannemen dat mijn mening dienaangaande al goed bekend is bij mevrouw Van Hees. Met name in verband met de herbouw van de Valkhofburcht. De uitkomst van de discussie over het gekozen staatshoofd is niet direct het partijstandpunt", aldus Van Hees. Daar kan ik mee leven. Over de opvolging van partijleider Kok wordt echter voorlopig gezwegen. "Het is prematuur om het daarover te hebben. Wat mij betreft staat er op Kok geen einddatum", aldus Van Hees. Dat doet mij deugd. Chirac op staatsbezoek. De Franse president Chirac maakt voor zijn aanstaande staatsbezoek aan Nederland dankbaar gebruik van het vliegveld Valkenburg. Dit voor de goede orde. Het is bekend terrein. Philips overtreft verwachtingen. Beleggers en analisten hebben Philips in hun hart gesloten. De nettowinst nam vorig jaar toe tot EUR 1,8 miljard, een cijfer dat alle verwachtingen overtrof. Dat is een goede zaak. Ik hoop`dat je Philips al hebt uitgenodigd voor deelname aan het congres." Onze industrie moet niet volgen, maar leiden," benadrukte topman Cor Boonstra meerdere malen over Philips' streven de 'industry shaper' te zijn. Daar ben ik het volledig mee eens. De internetomzet van Philips bedraagt nu 220 miljoen. Daarmee bevindt het bedrijf zich volgens Boonstra in de middenmoot. Hij verwacht een spectaculaire groei. "We staan aan het begin van enorme veranderingen. Ik ken slechts drie bedrijven die nu al meer dan $1 miljard uit internet halen." Wij kunnen op dit gebied without any doubt a leading world-wide position verwerven. Ik ontving onder meer het volgende berichtje uit Amerika d.d.

16 februari 2000 04.44: Thank you for visiting our web site. We are a Napa Valley California USA winery producing wines from grapes grown only here in the Napa Valley. We would love to have you visit us when you are in the San Francisco California Bay area, (we are only about 1 hour north of San Francisco in the Napa Valley. We make small quantities of very fine wines. Soon all our wines will only be produced from grapes that we grow here. Please keep in touch. We enjoy hearing from the van der Heydens from All over the world. Andre came to California in 1966 from a small town in southeaster Holland (Cuyck) near Neijmegen. Sincerely, Sande & Andre van der Heyden. Van der Heyden vineyards www.napanet.net/~vvwines.

Het is nu 21.41 en we zijn terug uit Marbella en Puerto Banús. Om 12.30 zijn wij met de bus naar Marbella gereden. In Marbella heb ik een bezoek gebracht aan de heer Francisco M. Clúa van het sucursal Marbella van CERVANTES HELVETIA SEGUROS, Ricardo Soriano, 5 - 1º. 29600 Marbella Málaga.

Hij was in gezelschap van een geïnteresseerde Spaanse dame. Ik heb mijn plannen voor de holding alsmede van het Congres uiteengezet. Hij heeft ons geadiviseerd ons te wenden tot CERVANTES HELVETIA SEGUROS, Pº Recoletos, 6, 28009 MADRID van het Departamento de Comunicación teneinde aldaar alle benodigde informatie te verkrijgen. Vandaaruit zijn we via de boulevard en de grote weg naar Puerto Banús gewandeld.

Als eerste ben ik even bij de Galería Ruiz binnengegaan. De Lady in Blue and Purple is nog niet verkocht, hoewel er zeer veel belangstelling voor bestaat. Manuel Ruiz heeft het voor mij vastgehouden. Ik heb bevestigd dat ik de gegevens aan de verantwoordelijke gezaghebbende heb doorgegeven. Voorts heb ik een bezoek gebracht aan Astrid Thomas van de vestiging van PRINCESS INTERNATIONAL Calle de Ribera P5, Puerto José Banús, Marbella 29660, Málaga. Ik heb met Astrid afgesproken in contact te blijven in verband met de aankoop van een echte Princess. Vervolgens zijn wij om 16.45 met de bus naar Marbella gereden, na de Telegraaf in de kiosk van de jachthaven te hebben gekocht. Van daaruit om 17.45 met de bus naar Fuengirola. Voor ons namen twee Nederlandse dames plaats. Nadat zij mijn woorden hadden opgevangen namen zij een andere plaats in. Om 19.15 vertrok de trein. Liefde is... ...gezondheid. Ik ben benieuwd of er uit mijn voormalige stichtingsactiviteiten voor de SBO nog mensen beschikbaar zijn om in het bestuur van de Stichting Cervantes Benelux plaats te nemen. Ik las immers opnieuw in de trein Drugsbaron Charles Z. moet ruim Hfl 62 miljoen betalen. "De buit is binnen", was daarop mijn spontane reactie. Nu de afwerking nog. Ik heb absoluut niet de indruk dat het tegenzit. Integendeel! Ik hoop dat je de zaken hebt geregeld in Wassenaar. Ik vond ook weer de gegevens van George. We kunnen dus weer samen aan de Slag. Yours sincerely. Tijd: 23.11.

20 FEBRUARI 2000 BUILDING THE HOLDING XI